กล่องใส่ขนมครก
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
8859272730212
กล่องขนมครกเล็ก ขนาด 3.5x5.5x1.3 นิ้ว
160 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
8 7
8859272730229
กล่องขนมครกใหญ่ ขนาด 5x5.5x1.5 นิ้ว
210 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
13 12

Lights
Lights