สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ
- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายกระดาษผิวมัน หมึกไม่ละลายน้ำ โดนน้ำได้เล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับแช่น้ำ กาวเหนียว อย่างดี
- เหมาะสำหรับ ใช้เขียนข้อความ ติดราคาสินค้า ติดสมุดงาน หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- 1 ม้วนมี 350 ดวง
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 43100-1
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (1)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-2
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (2)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-3
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (3)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-4
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (4)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-5
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (5)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-6
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (6)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 43100-7
สติ๊กเกอร์เขียนข้อความ พิมพ์ลาย (7)
กว้าง 3.7 ยาว 2.5 ซม. น้ำหนัก 91 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท