สติ๊กเกอร์ฉลากติดสินค้า
- สติ๊กเกอร์กระดาษผิวมัน หมึกไม่ละลายน้ำ โดนน้ำได้เล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับแช่น้ำ กาวเหนียว อย่างดี
- เหมาะสำหรับ ใช้ติดสินค้า เพื่อระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 44013-1
สติกเกอร์ ป้ายฉลากวันที่ สีฟ้า (125 แผ่น/ม้วน)
7.5x2.5 ซม. น้ำหนัก 45 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 15 บาท
ราคา sme 14 บาท

รหัส 44013-2
สติกเกอร์ ป้ายฉลากวันที่ สีแดง (125 แผ่น/ม้วน)
7.5x2.5 ซม. น้ำหนัก 45 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 15 บาท
ราคา sme 14 บาท

รหัส 44013-3
สติกเกอร์ ป้ายฉลากสินค้า (800 แผ่น/ม้วน)
8x4 ซม. น้ำหนัก 500 กรัม
1 ม้วน
ราคาปลีก 136 บาท
ราคา sme 127 บาท

Lights
Lights