ถุงของขวัญ
- ราคา sme ซื้อ 50 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
12415-1 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์ 10 ซม. ขนาด 10x10x10 ซม. 25 กรัม 13 12
12415-2 ถุงของขวัญกระดาษอาร์ทขาว 10 ซม. ขนาด 10x10x10 ซม. 25 กรัม 13 12
12415-3 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์ 12 ซม. ขนาด 12x12x12 ซม. 30 กรัม 15 14
12415-4 ถุงของขวัญกระดาษอาร์ทขาว 12 ซม. ขนาด 12x12x12 ซม. 30 กรัม 15 14
12415-5 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์ 15 ซม. ขนาด 15x15x15 ซม. 40 กรัม 16 15
12415-6 ถุงของขวัญกระดาษอาร์ทขาว 15 ซม. ขนาด 15x15x15 ซม. 40 กรัม 16 15
12415-7 ถุงของขวัญกระดาษอาร์ทขาว 20 ซม. ขนาด 20x20x20 ซม. 65 กรัม 19 18

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
12416-1 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์หน้าต่างใสติดโบว์ 16 ซม. ขนาด 16x12x6 ซม. 20 กรัม 12 11
12416-2 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์หน้าต่างใสติดโบว์ 20 ซม. ขนาด 20x14x7 ซม. 25 กรัม 13 12
12416-3 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์หน้าต่างใสติดโบว์ 26 ซม. ขนาด 26x19x9 ซม. 40 กรัม 15 14
12416-4 ถุงของขวัญกระดาษคราฟท์หน้าต่างใสติดโบว์ 32 ซม. ขนาด 32x23x11 ซม. 70 กรัม 16 15