ริบบิ้น
- ราคา sme ซื้อ 10 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
12414-1 ริบบิ้น handmade สีเขียว ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา 40 กรัม 38 37
12414-2 ริบบิ้น handmade สีชมพู ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา 40 กรัม 38 37
12414-3 ริบบิ้น handmade สีครีม ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา 40 กรัม 38 37
12414-9 ริบบิ้น handmade สีดำ ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา 40 กรัม 38 37
12414-10 ริบบิ้นเลื่อม สีทอง ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร 53 กรัม 30 29
12414-11 ริบบิ้นเลื่อม สีเงิน ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร 53 กรัม 30 29
12414-14 ริบบิ้นเลื่อม คละสี ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร 53 กรัม 30 29
12414-12 ริบบิ้นเลื่อม สีทอง ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร 63 กรัม 42 41
12414-13 ริบบิ้นเลื่อม สีเงิน ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร 63 กรัม 42 41
12414-15 ริบบิ้นเลื่อม คละสี ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร 63 กรัม 42 41
12414-4 ริบบิ้น สีน้ำเงิน ขนาด กว้าง 2.5 ซม. ยาว 22 เมตร 60 กรัม 23 22
12414-5 ริบบิ้น สีแดง ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร 60 กรัม 23 22
12414-6 ริบบิ้น สีครีม ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร 60 กรัม 23 22
12414-7 ริบบิ้น สีชมพู ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร 60 กรัม 23 22
12414-8 ริบบิ้น สีเทา ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร 60 กรัม 23 22
5668883500533 ริบบิ้นมงคลตรุษจีน แบบที่ 1 ขนาด กว้าง 2.5 ซม. ยาว 10 หลา 70 กรัม 15 14


รหัส 12414-1
ริบบิ้น handmade สีเขียว
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา
ราคาปลีก/ม้วน 38 บาท
ราคา sme/ม้วน 37.-

รหัส 12414-2
ริบบิ้น handmade สีชมพู
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา
ราคาปลีก/ม้วน 38 บาท
ราคา sme/ม้วน 37.-

รหัส 12414-3
ริบบิ้น handmade สีครีม
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา
ราคาปลีก/ม้วน 38 บาท
ราคา sme/ม้วน 37.-

รหัส 12414-9
ริบบิ้น handmade สีดำ
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 หลา
ราคาปลีก/ม้วน 38 บาท
ราคา sme/ม้วน 37.-

รหัส 12414-10
ริบบิ้นเลื่อม สีทอง
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 30 บาท
ราคา sme/ม้วน 29.-

รหัส 12414-11
ริบบิ้นเลื่อม สีเงิน
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 30 บาท
ราคา sme/ม้วน 29.-

รหัส 12414-14
ริบบิ้นเลื่อม คละสี
ขนาด กว้าง 1 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 30 บาท
ราคา sme/ม้วน 29.-

รหัส 12414-12
ริบบิ้นเลื่อม สีทอง
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 42 บาท
ราคา sme/ม้วน 41.-

รหัส 12414-13
ริบบิ้นเลื่อม สีเงิน
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 42 บาท
ราคา sme/ม้วน 41.-

รหัส 12414-15
ริบบิ้นเลื่อม คละสี
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 25 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 42 บาท
ราคา sme/ม้วน 41.-

รหัส 12414-4
ริบบิ้น สีน้ำเงิน
ขนาด กว้าง 2.5 ซม. ยาว 22 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 23 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 12414-5
ริบบิ้น สีแดง
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 23 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 12414-6
ริบบิ้น สีครีม
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 23 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 12414-7
ริบบิ้น สีชมพู
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 23 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 12414-8
ริบบิ้น สีเทา
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 22 เมตร
ราคาปลีก/ม้วน 23 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 5668883500533
ริบบิ้นมงคลตรุษจีน แบบที่ 1
ขนาด กว้าง 2.5 ซม. ยาว 10 หลา
ราคาปลีก/ม้วน 15 บาท
ราคา sme/ม้วน 14.-

Lights
Lights
Lights