กล่องใส่ของขวัญ กระดาษสี หน้าต่างใส
- เหมาะสำหรับใส่ของชำร่วย ของขวัญ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 60059-1
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีม่วง
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 60059-2
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีดำ
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 60059-3
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส กระดาษคราฟท์
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 60059-4
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีครีม
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 60059-5
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีขาว
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 60059-6
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีชมพู
ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคา sme/แพ็ค 70 บาท

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
60059-1
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีม่วง ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70
60059-2
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีดำ ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70
60059-3
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส กระดาษคราฟท์ ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70
60059-4
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีครีม ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70
60059-5
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีขาว ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70
60059-6
กล่องใส่ของขวัญหน้าต่างใส สีชมพู ขนาด 8.5x12.5x1.5 ซม. 60 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 70

กล่องใส่ของขวัญ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส
- เหมาะสำหรับใส่ของชำร่วย ของขวัญ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 12417-1
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 6.5 ซม. (คละลาย)
ขนาด 6.5x6.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 8 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 12417-2
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 8 ซม. (คละลาย)
ขนาด 8x8x3.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 12417-3
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 10 ซม. (คละลาย)
ขนาด 10x10x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 11 บาท
ราคา sme/ใบ 10 บาท

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
12417-1
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 6.5 ซม. (คละลาย) ขนาด 6.5x6.5x3.5 ซม. 8 กรัม 10 9
12417-2
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 8 ซม. (คละลาย) ขนาด 8x8x3.5 ซม. 12 กรัม 12 11
12417-3
กล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส 10 ซม. (คละลาย) ขนาด 10x10x4 ซม. 15 กรัม 11 10

ลายกล่องใส่ของขวัญสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าต่างใส รหัส 12417-1 ถึง 12417-3

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights