ฐานวางแก้ว
- วัสดุ : กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น
- ช่องวางแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 7. ซม.
- ราคา sme ซื้อ 50 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 21005-1
ฐานวางแก้ว 1 ช่อง
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 21005-2
ฐานวางแก้ว 2 ช่อง
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7.-
ราคา sme/ใบ 6.-

รหัส 21005-3
ฐานวางแก้ว 4 ช่อง
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
21005-1
ฐานวางแก้ว 1 ช่อง
15 กรัม
5 4
2
21005-2
ฐานวางแก้ว 2 ช่อง
20 กรัม
7 6
3
21005-3
ฐานวางแก้ว 4 ช่อง
35 กรัม
9 8