กล่องพัสดุกระดาษสีคราฟท์
- ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล+เยื่อยูคาลิปตัสบริสุทธิ์ รียูส 1 ครั้ง เนื้อกระดาษสีเข้ม หนา 335 แกรม
- ราคารวม Vat (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา 20-99 ใบ
ราคา 100-999 ใบ
ราคา 1000 ใบขึ้นไป
1
33267
กล่องเบอร์ 00 กระดาษ KS ขนาด 9*14*6 ซม. 30 กรัม 3 2 1.12 1.08
2
33601
กล่องเบอร์ 0 กระดาษ KS ขนาด 11*17*6 ซม. 35 กรัม 3 2 1.38 1.33
3
33602
กล่องเบอร์ 0+4 กระดาษ KS ขนาด 11*17*10 ซม. 45 กรัม 3 2 1.73 1.66
4
33603
กล่องเบอร์ A กระดาษ KS ขนาด 14*20*6 ซม. 44 กรัม 4 3 1.98 1.90
5
33604
กล่องเบอร์ AA กระดาษ KS ขนาด 13*17*7 ซม. 55 กรัม 3 2 1.74 1.68
6
33607
กล่องเบอร์ 2A กระดาษ KS ขนาด 14*20*12 ซม. 73 กรัม 5 3 2.63 2.53
7
33617
กล่องเบอร์ 2C กระดาษ KS ขนาด 20*30*22 ซม. 168 กรัม 10 7 6.08 5.85


รหัส 33267 กล่องเบอร์ 00 กระดาษ KS
ขนาด 9*14*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.6 กก.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.12.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.08.-

รหัส 33601 กล่องเบอร์ 0 กระดาษ KS
ขนาด 11*17*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1 กก.
น้ำหนัก 35 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.38.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.33.-

รหัส 33602 กล่องเบอร์ 0+4 กระดาษ KS
ขนาด 11*17*10 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.73.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.66.-

รหัส 33603 กล่องเบอร์ A กระดาษ KS
ขนาด 14*20*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 44 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 1.98.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.90.-

รหัส 33604 กล่องเบอร์ AA กระดาษ KS
ขนาด 13*17*7 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.74.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.68.-

รหัส 33607 กล่องเบอร์ 2A กระดาษ KS
ขนาด 14*20*12 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 73 กรัม
ราคา ปลีก 5.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.63.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.53.-

รหัส 33617 กล่องเบอร์ 2C กระดาษ KS
ขนาด 20*30*22 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 168 กรัม
ราคา ปลีก 10.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 6.08.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.85.-