กล่องพัสดุ
- สั่งผลิต ขั้นต่ำ 1000 ใบ ใช้เวลา 7-14 วัน
- ราคา1 = ราคาปลีก
- ราคา2 = ซื้อ 20-99 ใบ
- ราคา3 = ซื้อ 100-999 ใบ
- ราคา4 = ซื้อ 1000 ใบขึ้นไป
- ราคารวม Vat (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
กล่องพัสดุหนา 3 ชั้น
- กระดาษ KA125 หนา 335 แกรม
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคา1
ราคา2
ราคา3
ราคา4
1
33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์ ขนาด 8*12*4.5 ซม. 25 กรัม 3 1 0.79 0.79
2
33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์ ขนาด 9*14*6 ซม. 25 กรัม 1 1 1.00 1.00
3
33203
กล่องเบอร์ 00 ขนาด 9*14*6 ซม. 30 กรัม 3 2 1.30 1.30
4
33205
กล่องเบอร์ 0 ขนาด 11*17*6 ซม. 35 กรัม 4 2 1.50 1.46
5
33262
กล่องเบอร์ 0 (สีอ่อนพิเศษ) ขนาด 11x17x6 ซม. 35 กรัม 3 2 1.04 1.00
6
33206
กล่องเบอร์ 0+4 ขนาด 11*17*10 ซม. 45 กรัม 4 2 1.83 1.70
7
33207
กล่องเบอร์ A ขนาด 14*20*6 ซม. 44 กรัม 4 3 2.09 2.09
8
33208
กล่องเบอร์ AA ขนาด 13*17*7 ซม. 55 กรัม 4 2 1.68 1.61
9
33256
กล่องเบอร์ AB ขนาด 14*19*9 ซม. 60 กรัม 4 3 2.16 2.08
10
33210
กล่องเบอร์ AH ขนาด 14*20*35 ซม. 133 กรัม 8 6 5.17 4.98
11
33211
กล่องเบอร์ 2A ขนาด 14*20*12 ซม. 73 กรัม 4 3 2.33 2.24
12
33213
กล่องเบอร์ B ขนาด 17*25*9 ซม. 80 กรัม 5 4 2.96 2.85
13
33215
กล่องเบอร์ B+7 ขนาด 17*25*16 ซม. 110 กรัม 7 5 4.42 4.25
14
33216
กล่องเบอร์ BH ขนาด 17*25*35 ซม. 173 กรัม 11 8 6.81 6.55
15
33214
กล่องเบอร์ 2B ขนาด 17*25*18 ซม. 108 กรัม 6 5 3.77 3.63
16
33217
กล่องเบอร์ C ขนาด 20*30*11 ซม. 120 กรัม 7 5 3.99 3.84
17
33219
กล่องเบอร์ CD ขนาด 15*15*15 ซม. 90 กรัม 4 3 2.44 2.35
18
33221
กล่องเบอร์ C+8 ขนาด 20*30*19 ซม. 149 กรัม 10 7 5.93 5.70
19
33254
กล่องเบอร์ C+9 ขนาด 20*30*20 ซม. 155 กรัม 10 7 6.24 6.00
20
33222
กล่องเบอร์ C+15 ขนาด 20*30*26 ซม. 175 กรัม 12 8 7.37 7.09
21
33218
กล่องเบอร์ 2C ขนาด 20*30*22 ซม. 168 กรัม 9 7 5.59 5.38
22
33223
กล่องเบอร์ D ขนาด 22*35*14 ซม. 160 กรัม 9 6 5.46 5.25
23
33225
กล่องเบอร์ D-7 ขนาด 22*35*7 ซม. 128 กรัม 8 6 5.04 4.85
24
33226
กล่องเบอร์ D+11 ขนาด 22*35*25 ซม. 220 กรัม 14 10 8.58 8.25
25
33224
กล่องเบอร์ 2D ขนาด 22*35*28 ซม. 215 กรัม 12 9 7.54 7.25
26
33227
กล่องเบอร์ E ขนาด 24*40*17 ซม. 210 กรัม 11 8 6.70 6.44
27
33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก) ขนาด 31*36*13 ซม. 233 กรัม 15 10 9.27 8.91
28
33229
กล่องเบอร์ F(กลาง) ขนาด 30*45*20 ซม. 295 กรัม 18 13 11.60 11.15
29
33230
กล่องเบอร์ F(ใหญ่) ขนาด 32*48*30 ซม. 383 กรัม 18 17 15.38 14.79
30
33231
กล่องเบอร์ 2F ขนาด 31*36*18 ซม. 282 กรัม 16 12 10.40 10.00
31
33234
กล่องเบอร์ G ขนาด 31*36*26 ซม. 256 กรัม 19 13 11.96 11.50
32
33236
กล่องเบอร์ H ขนาด 41*45*35 ซม. 508 กรัม 24 23 20.54 19.75
33
33237
กล่องเบอร์ i (3ชั้น) ขนาด 45*55*40 ซม. 728 กรัม 32 30 27.12 26.08
34
33261
กล่องเบอร์ L ขนาด 40*50*30 ซม. 500 กรัม 23 21 19.46 18.71
35
33270
กล่องเบอร์ M ไม่พิมพ์ ขนาด 27*43*20 ซม. 260 กรัม 16 12 10.32 9.93
36
33239
กล่องเบอร์ M ขนาด 27*43*20 ซม. 260 กรัม 16 12 10.32 9.93
37
33260
กล่องเบอร์ M+ ขนาด 35*45*25 ซม. 365 กรัม 18 16 14.85 14.28
38
33245
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์ ขนาด 24*58*17 ซม. 290 กรัม 19 13 11.99 11.53
39
33246
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์ ขนาด 33*58*24 ซม. 430 กรัม 20 19 17.03 16.38
40
33247
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์ ขนาด 30*100*20 ซม. 513 กรัม 24 22 20.18 19.40
41
33212
กล่องเบอร์ Q ขนาด 14.5*22.5*7 ซม. 65 กรัม 4 3 2.31 2.23
42
33255
กล่องเบอร์ S+ ขนาด 24*37*14 ซม. 178 กรัม 11 8 7.06 6.79
43
33248
กล่องเบอร์ T1 ขนาด 11*30*6 ซม. 55 กรัม 4 3 2.33 2.24
44
33249
กล่องเบอร์ T2 ขนาด 23*32*6 ซม. 124 กรัม 9 6 5.49 5.28
45
33250
กล่องเบอร์ T3 ขนาด 17*36*8 ซม. 103 กรัม 7 5 4.42 4.25
46
33251
กล่องเบอร์ T4 ขนาด 23*31*27 ซม. 208 กรัม 14 10 9.05 8.70
47
33252
กล่องเบอร์ T5 ขนาด 40*60*15 ซม. 434 กรัม 21 20 18.16 17.46
48
33242
กล่องเบอร์ 1 ขนาด 30*100*30 ซม. 650 กรัม 30 28 25.47 24.49
49
33243
กล่องเบอร์ 2 ขนาด 20*100*20 ซม. 380 กรัม 19 17 15.77 15.16
50
33244
กล่องเบอร์ 3 ขนาด 20*80*20 ซม. 350 กรัม 20 14 12.61 12.13
51
33238
กล่องเบอร์ 7 ขนาด 35*50*32 ซม. 430 กรัม 21 20 17.78 17.10
52
33232
กล่องเบอร์ ฉ ขนาด 30*45*22 ซม. 300 กรัม 19 14 12.22 11.75
53
33233
กล่องเบอร์ ฉ+13 ขนาด 30*58*22 ซม. 360 กรัม 18 17 15.00 14.43
54
11001-01
กล่องลายสีดำ Thank you (KA คละลาย) เบอร์ C ขนาด 20x30x11 ซม. 120 กรัม 7 5 3.99 3.84
55
33269
กล่อง BUBBLE ขนาด 65.20x80.50 ซม. 550 กรัม 16 12 10.27 7.90
56
33263
กล่องใส่เอกสาร ขนาด 36*43*29 ซม. 550 กรัม 57 53 48.75 46.88


รหัส 33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์
ขนาด 8*12*4.5 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.4 กก.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 1.-
ราคา 100-999 ใบ 0.79.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 0.79.-

รหัส 33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์
ขนาด 9*14*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.6 กก.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา ปลีก 1.-
ราคา 20-99 ใบ 1.-
ราคา 100-999 ใบ 1.00.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.00.-

รหัส 33203
กล่องเบอร์ 00
ขนาด 9*14*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.6 กก.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.30.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.30.-

รหัส 33205
กล่องเบอร์ 0
ขนาด 11*17*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1 กก.
น้ำหนัก 35 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.50.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.46.-

รหัส 33262
กล่องเบอร์ 0 (สีอ่อนพิเศษ)
ขนาด 11x17x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1 กก.
น้ำหนัก 35 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.04.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.00.-

รหัส 33206
กล่องเบอร์ 0+4
ขนาด 11*17*10 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.83.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.70.-

รหัส 33207
กล่องเบอร์ A
ขนาด 14*20*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 44 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.09.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.09.-

รหัส 33208
กล่องเบอร์ AA
ขนาด 13*17*7 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.68.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.61.-

รหัส 33256
กล่องเบอร์ AB
ขนาด 14*19*9 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.16.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.08.-

รหัส 33210
กล่องเบอร์ AH
ขนาด 14*20*35 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 133 กรัม
ราคา ปลีก 8.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.17.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.98.-

รหัส 33211
กล่องเบอร์ 2A
ขนาด 14*20*12 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 73 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.33.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.24.-

รหัส 33213
กล่องเบอร์ B
ขนาด 17*25*9 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 80 กรัม
ราคา ปลีก 5.-
ราคา 20-99 ใบ 4.-
ราคา 100-999 ใบ 2.96.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.85.-

รหัส 33215
กล่องเบอร์ B+7
ขนาด 17*25*16 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 110 กรัม
ราคา ปลีก 7.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 4.42.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.25.-

รหัส 33216
กล่องเบอร์ BH
ขนาด 17*25*35 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 173 กรัม
ราคา ปลีก 11.-
ราคา 20-99 ใบ 8.-
ราคา 100-999 ใบ 6.81.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 6.55.-

รหัส 33214
กล่องเบอร์ 2B
ขนาด 17*25*18 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 108 กรัม
ราคา ปลีก 6.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 3.77.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.63.-

รหัส 33217
กล่องเบอร์ C
ขนาด 20*30*11 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 120 กรัม
ราคา ปลีก 7.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 3.99.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.84.-

รหัส 33219
กล่องเบอร์ CD
ขนาด 15*15*15 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 90 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.44.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.35.-

รหัส 33221
กล่องเบอร์ C+8
ขนาด 20*30*19 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 149 กรัม
ราคา ปลีก 10.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 5.93.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.70.-

รหัส 33254
กล่องเบอร์ C+9
ขนาด 20*30*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 155 กรัม
ราคา ปลีก 10.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 6.24.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 6.00.-

รหัส 33222
กล่องเบอร์ C+15
ขนาด 20*30*26 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 175 กรัม
ราคา ปลีก 12.-
ราคา 20-99 ใบ 8.-
ราคา 100-999 ใบ 7.37.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.09.-

รหัส 33218
กล่องเบอร์ 2C
ขนาด 20*30*22 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 168 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 5.59.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.38.-

รหัส 33223
กล่องเบอร์ D
ขนาด 22*35*14 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 160 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.46.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.25.-

รหัส 33225
กล่องเบอร์ D-7
ขนาด 22*35*7 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 128 กรัม
ราคา ปลีก 8.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.04.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.85.-

รหัส 33226
กล่องเบอร์ D+11
ขนาด 22*35*25 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 220 กรัม
ราคา ปลีก 14.-
ราคา 20-99 ใบ 10.-
ราคา 100-999 ใบ 8.58.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 8.25.-

รหัส 33224
กล่องเบอร์ 2D
ขนาด 22*35*28 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 215 กรัม
ราคา ปลีก 12.-
ราคา 20-99 ใบ 9.-
ราคา 100-999 ใบ 7.54.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.25.-

รหัส 33227
กล่องเบอร์ E
ขนาด 24*40*17 ซม. รับน้ำหนักได้ 6-7 กก.
น้ำหนัก 210 กรัม
ราคา ปลีก 11.-
ราคา 20-99 ใบ 8.-
ราคา 100-999 ใบ 6.70.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 6.44.-

รหัส 33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก)
ขนาด 31*36*13 ซม. รับน้ำหนักได้ 6-10 กก.
น้ำหนัก 233 กรัม
ราคา ปลีก 15.-
ราคา 20-99 ใบ 10.-
ราคา 100-999 ใบ 9.27.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 8.91.-

รหัส 33229
กล่องเบอร์ F(กลาง)
ขนาด 30*45*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-10 กก.
น้ำหนัก 295 กรัม
ราคา ปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 13.-
ราคา 100-999 ใบ 11.60.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 11.15.-

รหัส 33230
กล่องเบอร์ F(ใหญ่)
ขนาด 32*48*30 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-10 กก.
น้ำหนัก 383 กรัม
ราคา ปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.38.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 14.79.-

รหัส 33231
กล่องเบอร์ 2F
ขนาด 31*36*18 ซม. รับน้ำหนักได้ 8-10 กก.
น้ำหนัก 282 กรัม
ราคา ปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 12.-
ราคา 100-999 ใบ 10.40.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 10.00.-

รหัส 33234
กล่องเบอร์ G
ขนาด 31*36*26 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-9 กก.
น้ำหนัก 256 กรัม
ราคา ปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 13.-
ราคา 100-999 ใบ 11.96.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 11.50.-

รหัส 33236
กล่องเบอร์ H
ขนาด 41*45*35 ซม. รับน้ำหนักได้ 9-11 กก.
น้ำหนัก 508 กรัม
ราคา ปลีก 24.-
ราคา 20-99 ใบ 23.-
ราคา 100-999 ใบ 20.54.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 19.75.-

รหัส 33237
กล่องเบอร์ i (3ชั้น)
ขนาด 45*55*40 ซม. รับน้ำหนักได้ 9-11 กก.
น้ำหนัก 728 กรัม
ราคา ปลีก 32.-
ราคา 20-99 ใบ 30.-
ราคา 100-999 ใบ 27.12.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 26.08.-

รหัส 33261
กล่องเบอร์ L
ขนาด 40*50*30 ซม. รับน้ำหนักได้ 10-12 กก.
น้ำหนัก 500 กรัม
ราคา ปลีก 23.-
ราคา 20-99 ใบ 21.-
ราคา 100-999 ใบ 19.46.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 18.71.-

รหัส 33270
กล่องเบอร์ M ไม่พิมพ์
ขนาด 27*43*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-10 กก.
น้ำหนัก 260 กรัม
ราคา ปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 12.-
ราคา 100-999 ใบ 10.32.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 9.93.-

รหัส 33239
กล่องเบอร์ M
ขนาด 27*43*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-10 กก.
น้ำหนัก 260 กรัม
ราคา ปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 12.-
ราคา 100-999 ใบ 10.32.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 9.93.-

รหัส 33260
กล่องเบอร์ M+
ขนาด 35*45*25 ซม. รับน้ำหนักได้ 7-10 กก.
น้ำหนัก 365 กรัม
ราคา ปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 16.-
ราคา 100-999 ใบ 14.85.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 14.28.-

รหัส 33245
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์
ขนาด 24*58*17 ซม. รับน้ำหนักได้ 12-14 กก.
น้ำหนัก 290 กรัม
ราคา ปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 13.-
ราคา 100-999 ใบ 11.99.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 11.53.-

รหัส 33246
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์
ขนาด 33*58*24 ซม. รับน้ำหนักได้ 12-14 กก.
น้ำหนัก 430 กรัม
ราคา ปลีก 20.-
ราคา 20-99 ใบ 19.-
ราคา 100-999 ใบ 17.03.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 16.38.-

รหัส 33247
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์
ขนาด 30*100*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 12-14 กก.
น้ำหนัก 513 กรัม
ราคา ปลีก 24.-
ราคา 20-99 ใบ 22.-
ราคา 100-999 ใบ 20.18.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 19.40.-

รหัส 33212
กล่องเบอร์ Q
ขนาด 14.5*22.5*7 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.31.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.23.-

รหัส 33255
กล่องเบอร์ S+
ขนาด 24*37*14 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 178 กรัม
ราคา ปลีก 11.-
ราคา 20-99 ใบ 8.-
ราคา 100-999 ใบ 7.06.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 6.79.-

รหัส 33248
กล่องเบอร์ T1
ขนาด 11*30*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-9 กก.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.33.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.24.-

รหัส 33249
กล่องเบอร์ T2
ขนาด 23*32*6 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-9 กก.
น้ำหนัก 124 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.49.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.28.-

รหัส 33250
กล่องเบอร์ T3
ขนาด 17*36*8 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-9 กก.
น้ำหนัก 103 กรัม
ราคา ปลีก 7.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 4.42.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.25.-

รหัส 33251
กล่องเบอร์ T4
ขนาด 23*31*27 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-9 กก.
น้ำหนัก 208 กรัม
ราคา ปลีก 14.-
ราคา 20-99 ใบ 10.-
ราคา 100-999 ใบ 9.05.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 8.70.-

รหัส 33252
กล่องเบอร์ T5
ขนาด 40*60*15 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-9 กก.
น้ำหนัก 434 กรัม
ราคา ปลีก 21.-
ราคา 20-99 ใบ 20.-
ราคา 100-999 ใบ 18.16.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 17.46.-

รหัส 33242
กล่องเบอร์ 1
ขนาด 30*100*30 ซม. รับน้ำหนักได้ 10-12 กก.
น้ำหนัก 650 กรัม
ราคา ปลีก 30.-
ราคา 20-99 ใบ 28.-
ราคา 100-999 ใบ 25.47.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 24.49.-

รหัส 33243
กล่องเบอร์ 2
ขนาด 20*100*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 10-12 กก.
น้ำหนัก 380 กรัม
ราคา ปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.77.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 15.16.-

รหัส 33244
กล่องเบอร์ 3
ขนาด 20*80*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 10-12 กก.
น้ำหนัก 350 กรัม
ราคา ปลีก 20.-
ราคา 20-99 ใบ 14.-
ราคา 100-999 ใบ 12.61.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 12.13.-

รหัส 33238
กล่องเบอร์ 7
ขนาด 35*50*32 ซม. รับน้ำหนักได้ 9-11 กก.
น้ำหนัก 430 กรัม
ราคา ปลีก 21.-
ราคา 20-99 ใบ 20.-
ราคา 100-999 ใบ 17.78.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 17.10.-

รหัส 33232
กล่องเบอร์ ฉ
ขนาด 30*45*22 ซม. รับน้ำหนักได้ 8-10 กก.
น้ำหนัก 300 กรัม
ราคา ปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 14.-
ราคา 100-999 ใบ 12.22.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 11.75.-

รหัส 33233
กล่องเบอร์ ฉ+13
ขนาด 30*58*22 ซม. รับน้ำหนักได้ 8-10 กก.
น้ำหนัก 360 กรัม
ราคา ปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.00.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 14.43.-

รหัส 11001-01
กล่องลายสีดำ Thank you (KA คละลาย) เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
ราคา ปลีก 7.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 3.99.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.84.-

รหัส 33269
กล่อง BUBBLE
ขนาด 65.20x80.50 ซม.
น้ำหนัก 550 กรัม
ราคา ปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 12.-
ราคา 100-999 ใบ 10.27.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.90.-

รหัส 33263
กล่องใส่เอกสาร
ขนาด 36*43*29 ซม.
น้ำหนัก 550 กรัม
ราคา ปลีก 57.-
ราคา 20-99 ใบ 53.-
ราคา 100-999 ใบ 48.75.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 46.88.-

กล่องพัสดุหนา 5 ชั้น
- กระดาษหนา 545 แกรม
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา 20-99 ใบ
ราคา 100-999 ใบ
ราคา 1000 ใบขึ้นไป
1
33111
กล่องเบอร์ C+8 (5ชั้น)
20*30*19 ซม.
268 กรัม 18 13 11.26 10.83
2
33117
กล่องเบอร์ D+11 (5ชั้น)
22*35*25 ซม.
350 กรัม 18 17 15.44 14.85
3
33110
กล่องเบอร์ E (5ชั้น)
24*40*17 ซม.
357 กรัม 18 17 15.24 14.65
4
33116
กล่องเบอร์ G (5ชั้น)
31*36*26 ซม.
550 กรัม 26 24 22.26 21.40
5
33109
กล่องเบอร์ H (5ชั้น)
41*45*35 ซม.
850 กรัม 45 42 38.34 36.86
6
33102
กล่องเบอร์ i (5ชั้น)
45*55*40 ซม.
1100 กรัม 57 53 49.06 47.18
7
33101
กล่องเบอร์ K (5ชั้น)
30*60*80 ซม.
1350 กรัม 66 62 56.98 54.79
8
33104
กล่องเบอร์ L (5ชั้น)
40*50*30 ซม.
1035 กรัม 42 39 36.19 34.80
9
33119
กล่องเบอร์ M (5ชั้น)
27*43*20 ซม.
425 กรัม 23 21 19.20 18.46
10
33113
กล่องเบอร์ M+ (5ชั้น)
35*45*25 ซม.
700 กรัม 32 30 27.66 26.60
11
33108
กล่องเบอร์ 1 (5ชั้น)
30*100*30 ซม.
1100 กรัม 53 49 45.16 43.43
12
33107
กล่องเบอร์ 2 (5ชั้น)
20*100*20 ซม.
700 กรัม 33 30 27.83 26.76
13
33106
กล่องเบอร์ 3 (5ชั้น)
20*80*20 ซม.
560 กรัม 27 25 22.95 22.06
14
33112
กล่องเบอร์ 7 (5ชั้น)
35*50*32 ซม.
750 กรัม 39 36 33.29 32.01
15
33118
กล่องเบอร์ ฉ (5ชั้น)
30*45*22 ซม.
505 กรัม 38 36 32.59 31.34
16
33105
กล่องกล้วยไม้
52*92*48 ซม.
1500 กรัม 141 132 122.07 117.38
17
33120
กล่อง ไก่ชน
24*60*45 ซม.
700 กรัม 52 48 44.38 42.68
18
33121
กล่องเบอร์ S+ (5ชั้น)
24*37*14 ซม.
300 กรัม 16 15 13.26 12.75


รหัส 33111 กล่องเบอร์ C+8 (5ชั้น)
ขนาด 20*30*19 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 268 กรัม
ราคาปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 13.-
ราคา 100-999 ใบ 11.26.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 10.83

รหัส 33117 กล่องเบอร์ D+11 (5ชั้น)
ขนาด 22*35*25 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 350 กรัม
ราคาปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.44.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 14.85

รหัส 33110 กล่องเบอร์ E (5ชั้น)
ขนาด 24*40*17 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 357 กรัม
ราคาปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.24.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 14.65

รหัส 33116 กล่องเบอร์ G (5ชั้น)
ขนาด 31*36*26 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 550 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา 20-99 ใบ 24.-
ราคา 100-999 ใบ 22.26.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 21.40

รหัส 33109 กล่องเบอร์ H (5ชั้น)
ขนาด 41*45*35 ซม. รับน้ำหนักได้ 16-20 กก.
น้ำหนัก 850 กรัม
ราคาปลีก 45.-
ราคา 20-99 ใบ 42.-
ราคา 100-999 ใบ 38.34.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 36.86

รหัส 33102 กล่องเบอร์ i (5ชั้น)
ขนาด 45*55*40 ซม. รับน้ำหนักได้ 17-22 กก.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคาปลีก 57.-
ราคา 20-99 ใบ 53.-
ราคา 100-999 ใบ 49.06.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 47.18

รหัส 33101 กล่องเบอร์ K (5ชั้น)
ขนาด 30*60*80 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 1350 กรัม
ราคาปลีก 66.-
ราคา 20-99 ใบ 62.-
ราคา 100-999 ใบ 56.98.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 54.79

รหัส 33104 กล่องเบอร์ L (5ชั้น)
ขนาด 40*50*30 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 1035 กรัม
ราคาปลีก 42.-
ราคา 20-99 ใบ 39.-
ราคา 100-999 ใบ 36.19.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 34.80

รหัส 33119 กล่องเบอร์ M (5ชั้น)
ขนาด 27*43*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 425 กรัม
ราคาปลีก 23.-
ราคา 20-99 ใบ 21.-
ราคา 100-999 ใบ 19.20.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 18.46

รหัส 33113 กล่องเบอร์ M+ (5ชั้น)
ขนาด 35*45*25 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 700 กรัม
ราคาปลีก 32.-
ราคา 20-99 ใบ 30.-
ราคา 100-999 ใบ 27.66.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 26.60

รหัส 33108 กล่องเบอร์ 1 (5ชั้น)
ขนาด 30*100*30 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 1100 กรัม
ราคาปลีก 53.-
ราคา 20-99 ใบ 49.-
ราคา 100-999 ใบ 45.16.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 43.43

รหัส 33107 กล่องเบอร์ 2 (5ชั้น)
ขนาด 20*100*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 700 กรัม
ราคาปลีก 33.-
ราคา 20-99 ใบ 30.-
ราคา 100-999 ใบ 27.83.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 26.76

รหัส 33106 กล่องเบอร์ 3 (5ชั้น)
ขนาด 20*80*20 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 560 กรัม
ราคาปลีก 27.-
ราคา 20-99 ใบ 25.-
ราคา 100-999 ใบ 22.95.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 22.06

รหัส 33112 กล่องเบอร์ 7 (5ชั้น)
ขนาด 35*50*32 ซม. รับน้ำหนักได้ 16-20 กก.
น้ำหนัก 750 กรัม
ราคาปลีก 39.-
ราคา 20-99 ใบ 36.-
ราคา 100-999 ใบ 33.29.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 32.01

รหัส 33118 กล่องเบอร์ ฉ (5ชั้น)
ขนาด 30*45*22 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 505 กรัม
ราคาปลีก 38.-
ราคา 20-99 ใบ 36.-
ราคา 100-999 ใบ 32.59.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 31.34

รหัส 33105 กล่องกล้วยไม้
ขนาด 52*92*48 ซม. รับน้ำหนักได้ 18-25 กก.
น้ำหนัก 1500 กรัม
ราคาปลีก 141.-
ราคา 20-99 ใบ 132.-
ราคา 100-999 ใบ 122.07.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 117.38

รหัส 33120 กล่อง ไก่ชน
ขนาด 24*60*45 ซม.
น้ำหนัก 700 กรัม
ราคาปลีก 52.-
ราคา 20-99 ใบ 48.-
ราคา 100-999 ใบ 44.38.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 42.68

รหัส 33121 กล่องเบอร์ S+ (5ชั้น)
ขนาด 24*37*14 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 15.-
ราคา 100-999 ใบ 13.26.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 12.75

กล่องผลไม้
- กระดาษหนา 545 แกรม
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา 20-99 ใบ
ราคา 100-999 ใบ
ราคา 1000 ใบขึ้นไป
1
33258
กล่องผลไม้มีหูหิ้ว
22x35x28 ซม.
338 กรัม 33 31 28.26 27.18
2
33407
กล่องผลไม้เบอร์ C+8
20x30x19 ซม.
268 กรัม 18 13 11.61 11.16
3
33408
กล่องผลไม้เบอร์ D+11
22x35x25 ซม.
350 กรัม 19 18 15.91 15.30
4
33406
กล่องผลไม้เบอร์ E
24x40x17 ซม.
357 กรัม 19 17 15.70 15.10
5
33405
กล่องผลไม้เบอร์ G
31x36x26 ซม.
550 กรัม 27 25 22.95 22.06
6
33403
กล่องผลไม้เบอร์ L
40x50x20 ซม.
805 กรัม 44 41 37.31 35.88
7
33401
กล่องผลไม้เบอร์ M
27x43x20 ซม.
425 กรัม 23 22 19.80 19.04
8
33402
กล่องผลไม้เบอร์ M+
35x45x25 ซม.
605 กรัม 33 31 28.51 27.41
9
33404
กล่องผลไม้เบอร์ ฉ
30x45x22 ซม.
505 กรัม 40 37 33.92 32.61
10
33409
กล่องผลไม้เบอร์ S+
24x37x14 ซม.
297 กรัม 16 15 13.68 13.15


รหัส 33258 กล่องผลไม้มีหูหิ้ว
ขนาด 22x35x28 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 338 กรัม
ราคาปลีก 33.-
ราคา 20-99 ใบ 31.-
ราคา 100-999 ใบ 28.26.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 27.18

รหัส 33407 กล่องผลไม้เบอร์ C+8
ขนาด 20x30x19 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 268 กรัม
ราคาปลีก 18.-
ราคา 20-99 ใบ 13.-
ราคา 100-999 ใบ 11.61.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 11.16

รหัส 33408 กล่องผลไม้เบอร์ D+11
ขนาด 22x35x25 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 350 กรัม
ราคาปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 18.-
ราคา 100-999 ใบ 15.91.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 15.30

รหัส 33406 กล่องผลไม้เบอร์ E
ขนาด 24x40x17 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 357 กรัม
ราคาปลีก 19.-
ราคา 20-99 ใบ 17.-
ราคา 100-999 ใบ 15.70.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 15.10

รหัส 33405 กล่องผลไม้เบอร์ G
ขนาด 31x36x26 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 550 กรัม
ราคาปลีก 27.-
ราคา 20-99 ใบ 25.-
ราคา 100-999 ใบ 22.95.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 22.06

รหัส 33403 กล่องผลไม้เบอร์ L
ขนาด 40x50x20 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 805 กรัม
ราคาปลีก 44.-
ราคา 20-99 ใบ 41.-
ราคา 100-999 ใบ 37.31.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 35.88

รหัส 33401 กล่องผลไม้เบอร์ M
ขนาด 27x43x20 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 425 กรัม
ราคาปลีก 23.-
ราคา 20-99 ใบ 22.-
ราคา 100-999 ใบ 19.80.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 19.04

รหัส 33402 กล่องผลไม้เบอร์ M+
ขนาด 35x45x25 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 605 กรัม
ราคาปลีก 33.-
ราคา 20-99 ใบ 31.-
ราคา 100-999 ใบ 28.51.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 27.41

รหัส 33404 กล่องผลไม้เบอร์ ฉ
ขนาด 30x45x22 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 505 กรัม
ราคาปลีก 40.-
ราคา 20-99 ใบ 37.-
ราคา 100-999 ใบ 33.92.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 32.61

รหัส 33409 กล่องผลไม้เบอร์ S+
ขนาด 24x37x14 ซม. รับน้ำหนักได้ 15-19 กก.
น้ำหนัก 297 กรัม
ราคาปลีก 16.-
ราคา 20-99 ใบ 15.-
ราคา 100-999 ใบ 13.68.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 13.15