ถุงซิปรูด PVC ใส
- เหมาะสำหรับใส่เครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ป้องกันอากาศ และความชื้นได้ดี รูดเปิดปิดถุงได้
- วัสดุ : PVC หนา 48 มม.
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
11939-1
ถุงซิปรูด PVC ใส ขนาด 8x12 ซม. 425 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 163 151
2
11939-2
ถุงซิปรูด PVC ใส ขนาด 11x11 ซม. 645 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 181 168
3
11939-3
ถุงซิปรูด PVC ใส ขนาด 13x13 ซม. 746 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 205 190
4
11939-4
ถุงซิปรูด PVC ใส ขนาด 15x18 ซม. 1210 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 282 262
5
11939-5
ถุงซิปรูด PVC ใส ขนาด 22x30 ซม. 2190 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 411 381


รหัส 11939-1
ถุงซิปรูด PVC ใส
ขนาด 8x12 ซม.
น้ำหนัก 425 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 163
ราคา sme 151

รหัส 11939-2
ถุงซิปรูด PVC ใส
ขนาด 11x11 ซม.
น้ำหนัก 645 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 181
ราคา sme 168

รหัส 11939-3
ถุงซิปรูด PVC ใส
ขนาด 13x13 ซม.
น้ำหนัก 746 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 205
ราคา sme 190

รหัส 11939-4
ถุงซิปรูด PVC ใส
ขนาด 15x18 ซม.
น้ำหนัก 1210 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 282
ราคา sme 262

รหัส 11939-5
ถุงซิปรูด PVC ใส
ขนาด 22x30 ซม.
น้ำหนัก 2190 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 411
ราคา sme 381