เทปกาวพิมพ์ลาย กว้าง 1.5 ซม. หนา 45 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43901-1 เทป Foryou สีแดง
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-2 เทป Foryou สีเขียว
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-3 เทป Foryou สีส้ม
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-4 เทป Foryou สีเหลือง
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-5 เทป Foryou สีฟ้า
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-6 เทป Foryou สีน้ำตาล
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-7 เทป Foryou สีน้ำเงิน
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-8 เทป Foryou สีชมพู
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
43901-9 เทป Foryou สีม่วง
ยาว 50 หลา
40 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 10 9
44201 เทป Fresh Vegetables (รัดผัก)
ยาว 50 หลา
39 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 11
10029-1 เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีชมพู
ยาว 50 หลา
60 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 11
10029-2 เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีแดง
ยาว 50 หลา
60 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 11
10029-3 เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีเขียวเข้ม
ยาว 50 หลา
60 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 13 11
10129-01 เทป THANK YOU 15 mm. สีทอง
ยาว 50 หลา
68 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 14 12


รหัส 43901-1
เทป Foryou สีแดง ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-2
เทป Foryou สีเขียว ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-3
เทป Foryou สีส้ม ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-4
เทป Foryou สีเหลือง ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-5
เทป Foryou สีฟ้า ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-6
เทป Foryou สีน้ำตาล ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-7
เทป Foryou สีน้ำเงิน ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-8
เทป Foryou สีชมพู ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 43901-9
เทป Foryou สีม่วง ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 10 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 44201
เทป Fresh Vegetables (รัดผัก) ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 13 บาท
ราคา sme/ม้วน 11.-

รหัส 10029-1
เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีชมพู ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 13 บาท
ราคา sme/ม้วน 11.-

รหัส 10029-2
เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีแดง ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 13 บาท
ราคา sme/ม้วน 11.-

รหัส 10029-3
เทป Daily Fresh สดใหม่ทุกวัน สีเขียวเข้ม ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 13 บาท
ราคา sme/ม้วน 11.-

รหัส 10129-01
เทป THANK YOU 15 mm. สีทอง ยาว 50 หลา
จำนวน 10 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 14 บาท
ราคา sme/ม้วน 12.-