เทปกาวพิมพ์ลาย กว้าง 2 นิ้ว หนา 45 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
43330
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you สีชมพู
ยาว 45 หลา
130 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 17 17
43331
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you สีขาว
ยาว 45 หลา
130 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 17 17
45105-1
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 20 หลา
70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
45105-4
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล
ยาว 20 หลา
70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
45105-7
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว
ยาว 20 หลา
70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
45105-10
ราคาโปรฯ
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า
ยาว 20 หลา
70 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 9 9
45105-2 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 45 หลา
110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
45105-5 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล
ยาว 45 หลา
110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
45105-8 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว
ยาว 45 หลา
110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
45105-11 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า
ยาว 45 หลา
110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 19 17
45105-13 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีทอง
ยาว 45 หลา
110 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 25 22
45105-3 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 100 หลา
210 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
45105-6 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล
ยาว 100 หลา
210 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
45105-9 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว
ยาว 100 หลา
210 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
45105-12 เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า
ยาว 100 หลา
210 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
29001-4 เทป Thank you ลายดอกไม้ ชมพูกว้าง
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
257 กรัม 6 แพ็ค/ม้วน 6 แพ็ค/ลัง 54 48
45106-1 เทปพิมพ์ระวังหักต้นไม้ สีเขียวเข้ม
ยาว 45 หลา
120 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
29100-1 เทปโลโก้อัดคลิป VDO
ยาว 50 หลา
184 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 40 35
29011-1 เทปพิมพ์ลายการ์ตูนน่ารัก 50 ไมครอน (คละลาย)
กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
295 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 69 64
29011-2 เทปลาย Kitty คละลาย
ยาว 100 เมตร
270 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 61 56
29011-3 เทปลายหัวใจ คละสี
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
251 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 52 46
29001-1 เทปพิมพ์ลายการ์ตูนน่ารัก No.1 50 ไมครอน
กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
295 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 69 64
29001-2 เทปลาย Kitty No.1
ยาว 100 เมตร
270 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 61 56
29001-3 เทปลาย Kitty No.2
ยาว 100 เมตร
270 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 61 56
29001-5 เทปลายหัวใจ ชมพู
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
251 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 52 46
29001-6 เทปลายหัวใจ ฟ้า
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
251 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 6 แพ้ค/ลัง 48 42
29101-01 เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ
ยาว 20 หลา
96 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 6 5
29101-02 เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ
ยาว 45 หลา
141 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11 10
29101-03 เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ
ยาว 100 หลา
241 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 22 20
29101-04 เทปกั้นเขต แดง-ขาว
ยาว 20 หลา
96 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 6 5
29101-05 เทปกั้นเขต แดง-ขาว
ยาว 45 หลา
141 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 11 10
29101-06 เทปกั้นเขต แดง-ขาว
ยาว 100 หลา
241 กรัม 6 ม้วน/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 22 20


รหัส 43330
เทปกาว Thank you สีชมพู ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 17 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 43331
เทปกาว Thank you สีขาว ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 17 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 45105-1
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 45105-4
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 45105-7
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 45105-10
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 9 บาท
ราคา sme/ม้วน 9.-

รหัส 45105-2
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 45105-5
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 45105-8
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 45105-11
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 19 บาท
ราคา sme/ม้วน 17.-

รหัส 45105-13
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีทอง ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 25 บาท
ราคา sme/ม้วน 22.-

รหัส 45105-3
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 45105-6
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีน้ำตาล ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 45105-9
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีขาว ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 45105-12
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีฟ้า ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 29001-4
เทป Thank you ลายดอกไม้ ชมพูกว้าง กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 แพ็ค/ม้วน(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 54 บาท
ราคา sme/ม้วน 48.-

รหัส 45106-1
เทปพิมพ์ระวังหักต้นไม้ สีเขียวเข้ม ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 29100-1
เทปโลโก้อัดคลิป VDO ยาว 50 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 40 บาท
ราคา sme/ม้วน 35.-

รหัส 29011-1
เทปพิมพ์ลายการ์ตูนน่ารัก 50 ไมครอน (คละลาย) กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 69 บาท
ราคา sme/ม้วน 64.-

รหัส 29011-2
เทปลาย Kitty คละลาย ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 61 บาท
ราคา sme/ม้วน 56.-

รหัส 29011-3
เทปลายหัวใจ คละสี กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 52 บาท
ราคา sme/ม้วน 46.-

รหัส 29001-1
เทปพิมพ์ลายการ์ตูนน่ารัก No.1 50 ไมครอน กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 69 บาท
ราคา sme/ม้วน 64.-

รหัส 29001-2
เทปลาย Kitty No.1 ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 61 บาท
ราคา sme/ม้วน 56.-

รหัส 29001-3
เทปลาย Kitty No.2 ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 61 บาท
ราคา sme/ม้วน 56.-

รหัส 29001-5
เทปลายหัวใจ ชมพู กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 52 บาท
ราคา sme/ม้วน 46.-

รหัส 29001-6
เทปลายหัวใจ ฟ้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 100 เมตร
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(6 แพ้ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 48 บาท
ราคา sme/ม้วน 42.-

รหัส 29101-01
เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 29101-02
เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 11 บาท
ราคา sme/ม้วน 10.-

รหัส 29101-03
เทปกั้นเขต เหลือง-ดำ ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 22 บาท
ราคา sme/ม้วน 20.-

รหัส 29101-04
เทปกั้นเขต แดง-ขาว ยาว 20 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 6 บาท
ราคา sme/ม้วน 5.-

รหัส 29101-05
เทปกั้นเขต แดง-ขาว ยาว 45 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 11 บาท
ราคา sme/ม้วน 10.-

รหัส 29101-06
เทปกั้นเขต แดง-ขาว ยาว 100 หลา
จำนวน 6 ม้วน/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ม้วน 22 บาท
ราคา sme/ม้วน 20.-