โหลแก้ว
- ใช้เก็บผักผลไม้ดอง แยมผลไม้
- ใช้แทนแก้วสำหรับเสิร์ฟเครื่องดื่มได้
- ใช้เก็บคุกกี้ ก็ช่วยคงความกรอบอร่อยได้ดี
- ฝาปิดสนิทช่วยรักษากลิ่นและรสของอาหารได้อย่างดี
- ปลอดภัยใช้กับอาหาร
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 16000-1
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 500ml.
น้ำหนัก/ใบ 540 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 56.-
ราคา sme/ใบ 55.-

รหัส 16000-2
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 1000ml.
น้ำหนัก/ใบ 758 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 76.-
ราคา sme/ใบ 71.-

รหัส 16000-3
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 1500ml.
น้ำหนัก/ใบ 903 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90.-
ราคา sme/ใบ 84.-

รหัส 16000-4
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 2000ml.
น้ำหนัก/ใบ 1119 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 105.-
ราคา sme/ใบ 98.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
16000-1
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 500ml.
540 กรัม
56 55
2
16000-2
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 1000ml.
758 กรัม
76 71
3
16000-3
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 1500ml.
903 กรัม
90 84
4
16000-4
โถแก้วปิดผนึก หัวเข็มขัด 2000ml.
1119 กรัม
105 98