เมจิค ไอซ์ (Magic Ice)
- ใช้กับอาหารที่ต้องแช่เย็น หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ต้องแช่เย็นในช่องฟีซก่อนนำไปใช้
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 5668883300522
เมจิค ไอซ์
ขนาด 5x6 ซม.
น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาปลีก 108 บาท
ราคา sme 106 บาท
Lights
Lights
Lights