กรองเศษอาหาร
- ใช้สำหรับกรองเศษอาหาร
- มีทั้งแบบพลาสติกแข็ง PP และ แบบสแตนเลส
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 13304-1
กรองเศษอาหารพลาสติกแข็ง PP สีเหลือง
ขนาด 24 ซม.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคาปลีก 28 บาท
ราคา sme 27 บาท

รหัส 13304-2
กรองเศษอาหารพลาสติกแข็ง PP สีฟ้า
ขนาด 24 ซม.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคาปลีก 28 บาท
ราคา sme 27 บาท

รหัส 13304-3
กรองเศษอาหารพลาสติกแข็ง PP สีส้ม
ขนาด 24 ซม.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคาปลีก 28 บาท
ราคา sme 27 บาท

รหัส 13304-4
กรองเศษอาหารพลาสติกแข็ง PP สีเขียว
ขนาด 24 ซม.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคาปลีก 28 บาท
ราคา sme 27 บาท

รหัส 13305
กรองเศษอาหารสแตนเลส
ขนาด 8.3 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคาปลีก 51 บาท
ราคา sme 50 บาท