ถังเก็บข้าวสาร/เมล็ดพันธ์พืช
- ใช้เก็บข้าวสาร เมล็ดพันธ์พืช และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ใช้งานง่ายเพียงหมุนให้ตรงกับช่องที่ต้องการและกดออกมาใส่ถ้วยตวงด้านล่าง
- ถ้วยตวงสามารถนำไปซาวข้าวได้มีช่องทิ้งน้ำสะดวก
- แบ่งเป็น 3 ช่องเล็ก 1 ช่องใหญ่ รวม 4 ช่อง
- ราคา sme ซื้อ 3 ถังขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights