ผงสำเร็จรูปทำขนม/เครื่องดื่ม
- ราคา sme ซื้อยกลัง (ไม่รวม VAT)
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8854729550405
โกโก้พาวเดอร์ ดรีมมี่
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 127 บาท
ราคาsme/ถุง 125 บาท

รหัส 8857123418142
ผงโกโก้ สีมาตราฐาน 500g. CACAO RICH
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 133 บาท
ราคาsme/ถุง 129 บาท

รหัส 8857123418159
ผงโกโก้ สีเข้ม 500g. CACAO RICH
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 133 บาท
ราคาsme/ถุง 129 บาท

รหัส 8858870310604
ผงโกโก้ เรือใบ
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 102 บาท
ราคาsme/ถุง 100 บาท

รหัส 8859199001839
อาเคดี้ ผงโกโก้ 100%
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 116 บาท
ราคาsme/ถุง 114 บาท

รหัส 8850939200017
ผงโกโก้ สีมาตราฐาน 500g. ทิวลิป
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 108 บาท
ราคาsme/ถุง 106 บาท

รหัส 10114-19
หัวนมผง 1kg. OK f
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
25 ถุง/กระสอบ
ราคาปลีก/ถุง 107 บาท
ราคาsme/ถุง 105 บาท

รหัส 745760406876
ผงนมกลิ่นฮอกไกโด MEIJI
น้ำหนัก/ถุง 450 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 138 บาท
ราคาsme/ถุง 135 บาท

รหัส 8859199002102
อาเคดี้ ครีมหอมนมสด
น้ำหนัก/ถุง 450 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 64 บาท
ราคาsme/ถุง 63 บาท

รหัส 8857123418043
นมผงเต็มมันเนย 1kg. DAIRY RICH
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 231 บาท
ราคาsme/ถุง 227 บาท

รหัส 8857123418210
นมผงพร่องมันเนย 1kg. DAIRY RICH
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 231 บาท
ราคาsme/ถุง 227 บาท

รหัส 8858372000270
นมผงเต็มมันเนย อิจิมิน 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1146 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 230 บาท
ราคาsme/ถุง 226 บาท

รหัส 8858372000256
นมข้นจืด-นมข้นหวาน (ชนิดผง) 900g. เคเอ็มแอล
น้ำหนัก/ถุง 1028 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 106 บาท
ราคาsme/ถุง 102 บาท

รหัส 8858372000263
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2 ถัง 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1131 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 105 บาท
ราคาsme/ถุง 103 บาท

รหัส 8858372000119
ครีมนมสด สูตรชานมไข่มุก 1000g.บี-บั๊บเบิ้ล
น้ำหนัก/ถุง 1130 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 95 บาท
ราคาsme/ถุง 93 บาท

รหัส 8858372000638
ครีมหอมนมสด B Mix 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1139 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 105 บาท
ราคาsme/ถุง 103 บาท

รหัส 11600-01
Hokkaido Milk Powder 500 g.
น้ำหนัก/ถุง 592 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 118 บาท
ราคาsme/ถุง 117 บาท

รหัส 8859479400727
ผงมันม่วง 100% 200g.ลองบีช
น้ำหนัก/ซอง 265 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 141 บาท
ราคาsme/ซอง 139 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
8854729550405
โกโก้พาวเดอร์ ดรีมมี่ 500 กรัม 20 ถุง/ลัง 127 125
2
8857123418142
ผงโกโก้ สีมาตราฐาน 500g. CACAO RICH 500 กรัม 24 ถุง/ลัง 133 129
3
8857123418159
ผงโกโก้ สีเข้ม 500g. CACAO RICH 500 กรัม 24 ถุง/ลัง 133 129
4
8858870310604
ผงโกโก้ เรือใบ 500 กรัม 20 ถุง/ลัง 102 100
5
8859199001839
อาเคดี้ ผงโกโก้ 100% 500 กรัม 24 ถุง/ลัง 116 114
6
8850939200017
ผงโกโก้ สีมาตราฐาน 500g. ทิวลิป 500 กรัม 24 ถุง/ลัง 108 106
7
10114-19
หัวนมผง 1kg. OK f 1,000 กรัม 25 ถุง/กระสอบ 107 105
8
745760406876
ผงนมกลิ่นฮอกไกโด MEIJI 450 กรัม 20 ถุง/ลัง 138 135
9
8859199002102
อาเคดี้ ครีมหอมนมสด 450 กรัม 24 ซอง/ลัง 64 63
10
8857123418043
นมผงเต็มมันเนย 1kg. DAIRY RICH 1,000 กรัม 12 ถุง/ลัง 231 227
11
8857123418210
นมผงพร่องมันเนย 1kg. DAIRY RICH 1,000 กรัม 12 ถุง/ลัง 231 227
12
8858372000270
นมผงเต็มมันเนย อิจิมิน 1000g. 1,146 กรัม 12 ถุง/ลัง 230 226
13
8858372000256
นมข้นจืด-นมข้นหวาน (ชนิดผง) 900g. เคเอ็มแอล 1,028 กรัม 12 ถุง/ลัง 106 102
14
8858372000263
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2 ถัง 1000g. 1,131 กรัม 12 ถุง/ลัง 105 103
15
8858372000119
ครีมนมสด สูตรชานมไข่มุก 1000g.บี-บั๊บเบิ้ล 1,130 กรัม 12 ถุง/ลัง 95 93
16
8858372000638
ครีมหอมนมสด B Mix 1000g. 1,139 กรัม 12 ถุง/ลัง 105 103
17
11600-01
Hokkaido Milk Powder 500 g. 592 กรัม 20 ถุง/ลัง 118 117
18
8859479400727
ผงมันม่วง 100% 200g.ลองบีช 265 กรัม 24 ซอง/ลัง 141 139