แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)

รหัส 13001-1
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว หัวใจใหญ่
ขนาด 10x10 ซม.
น้ำหนัก 75 กรัม
ราคา 30 บาท

รหัส 13001-2
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว หัวใจกลาง
ขนาด 8x8 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคา 21 บาท

รหัส 13001-3
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว หัวใจเล็ก
ขนาด 6.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา 18 บาท

รหัส 13001-4
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ดอกไม้ใหญ่
ขนาด 9.3x10 ซม.
น้ำหนัก 65 กรัม
ราคา 30 บาท

รหัส 13001-5
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ดอกไม้กลาง
ขนาด 7.5x8 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคา 21 บาท

รหัส 13001-6
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ดอกไม้เล็ก
ขนาด 6.1x6.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคา 18 บาท

รหัส 13001-9
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ผีเสื้อใหญ่
ขนาด 11.5x9.2 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคา 30 บาท

รหัส 13001-7
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ผีเสื้อกลาง
ขนาด 9.5x7.6 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคา 21 บาท

รหัส 13001-8
แม่พิมพ์ทำเกี๊ยว ผีเสื้อเล็ก
ขนาด 7.5x6 ซม.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา 18 บาท
Lights
Lights
Lights
Lights