น้ำชงพวง
- ราคา sme ซื้อ 10 พวงขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/พวง
จำนวน
ราคาปลีก/พวง
ราคา sme/พวง
1
10128-01
น้ำนมมะพร้าว สูตรหวานปกติ 275 กรัม
5 ชุด/พวง
44 43
2
10128-02
น้ำนมมะพร้าว สูตรหวานน้อย 275 กรัม
5 ชุด/พวง
44 43
3
10128-03
น้ำนมข้าวโพด สูตรหวานปกติ 275 กรัม
5 ชุด/พวง
44 43
4
10128-04
น้ำนมข้าวโพด สูตรหวานน้อย 275 กรัม
5 ชุด/พวง
44 43

Lights
Lights