น้ำตาลทราย
- มี อย ถูกต้องปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ราคา sme ซื้อ 10 ถุงขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8850256100106
น้ำตาลทรายขาว 1Kg. มิตรผล
น้ำหนัก/ถุง 100 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 28 บาท
ราคา sme/ถุง 27 บาท

รหัส 8850456100326
น้ำตาลทรายขาว วังขนาย
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 25 บาท
ราคา sme/ถุง 24 บาท

รหัส 8854570000012
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ษฎา
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 24 บาท
ราคา sme/ถุง 23 บาท

รหัส 8854570003020
น้ำตาลทรายขาว 1 Kg. ลิน
น้ำหนัก/ถุง 1080 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคา sme/ถุง 25 บาท

รหัส 8858703700084
น้ำตาลทรายขาว พราว
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 25 บาท
ราคา sme/ถุง 24 บาท

รหัส 8859296300019
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ ลิน
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 27 บาท
ราคา sme/ถุง 26 บาท

รหัส 8859296300033
น้ำตาลทราย 500g. ลิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 24 บาท
ราคา sme/ถุง 23 บาท

รหัส 8859333707429
น้ำตาลทรายขาว บ้านอ้อย
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคา sme/ถุง 25 บาท

รหัส 8850256500074
น้ำตาลทรายแดง 1Kg. มิตรผล
น้ำหนัก/ถุง 1096 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 42 บาท
ราคา sme/ถุง 41 บาท

รหัส 8850256510066
น้ำตาลทรายธรรมชาติ
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 30 บาท
ราคา sme/ถุง 29 บาท

รหัส 8854570000029
น้ำตาลเบเกอรี่ ษฎา
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 31 บาท
ราคา sme/ถุง 30 บาท

รหัส 8859296300040
น้ำตาลเบเกอรี่ ลิน
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 47 บาท
ราคา sme/ถุง 46 บาท

รหัส 8851683000434
น้ำตาลทรายแดง (โอทึ้งห่อทอง) 500G. ไร่ทิพย์
น้ำหนัก/ถุง 507 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคา sme/ถุง 25 บาท

รหัส 8851683001165
น้ำตาลกรวด 500G. ไร่ทิพย์
น้ำหนัก/ถุง 503 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 31 บาท
ราคา sme/ถุง 30 บาท

รหัส 8851683001769
น้ำตาลทรายแดง (โอทึ้งห่อแดง) 500G. ไร่ทิพย์
น้ำหนัก/ถุง 507 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคา sme/ถุง 25 บาท

รหัส 8850256000703
น้ำเชื่อมมิตรผล
น้ำหนัก/ถุง 1130 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 36 บาท
ราคา sme/ถุง 35 บาท

รหัส 8858088002315
แบะแซใส 1Kg. ตราช้างห้าดาว
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 61 บาท
ราคา sme/ถุง 60 บาท

รหัส 8858088002322
แบะแซใส ตราช้างห้าดาว
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคา sme/ถุง 25 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1 8850256100106 น้ำตาลทรายขาว 1Kg. มิตรผล 100 กรัม 28 27
2 8850456100326 น้ำตาลทรายขาว วังขนาย 1,000 กรัม 25 24
3 8854570000012 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ษฎา 1,000 กรัม 24 23
4 8854570003020 น้ำตาลทรายขาว 1 Kg. ลิน 1,080 กรัม 26 25
5 8858703700084 น้ำตาลทรายขาว พราว 1,000 กรัม 25 24
6 8859296300019 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ ลิน 1,000 กรัม 27 26
7 8859296300033 น้ำตาลทราย 500g. ลิน 500 กรัม 24 23
8 8859333707429 น้ำตาลทรายขาว บ้านอ้อย 1,000 กรัม 26 25
9 8850256500074 น้ำตาลทรายแดง 1Kg. มิตรผล 1,096 กรัม 42 41
10 8850256510066 น้ำตาลทรายธรรมชาติ 1,000 กรัม 30 29
11 8854570000029 น้ำตาลเบเกอรี่ ษฎา 1,000 กรัม 31 30
12 8859296300040 น้ำตาลเบเกอรี่ ลิน 1,000 กรัม 47 46
13 8851683000434 น้ำตาลทรายแดง (โอทึ้งห่อทอง) 500G. ไร่ทิพย์ 507 กรัม 26 25
14 8851683001165 น้ำตาลกรวด 500G. ไร่ทิพย์ 503 กรัม 31 30
15 8851683001769 น้ำตาลทรายแดง (โอทึ้งห่อแดง) 500G. ไร่ทิพย์ 507 กรัม 26 25
16 8850256000703 น้ำเชื่อมมิตรผล 1,130 กรัม 36 35
17 8858088002315 แบะแซใส 1Kg. ตราช้างห้าดาว 1,000 กรัม 61 60
18 8858088002322 แบะแซใส ตราช้างห้าดาว 500 กรัม 26 25