เครื่องทำน้ำซุป
- มี อย ถูกต้องปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค หรือ ยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8851436007017
เครื่องปรุงรส น้ำซุปน้ำใส ปุ้ยเก่ง
น้ำหนัก/ห่อ 350 กรัม
ราคาปลีก/ห่อ 36 บาท
จำนวน 6 ห่อ/แพ็ค
ราคา sme/ห่อ 35 บาท

รหัส 8854334002498
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป น้ำใส ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 350 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 23 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 22 บาท

รหัส 8854334002764
ผงทำซุป น้ำใส ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ห่อ 165 กรัม
ราคาปลีก/ห่อ 22 บาท
จำนวน 6 ห่อ/แพ็ค
ราคา sme/ห่อ 21 บาท

รหัส 8859199001501
ปรุงดี ผงซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
น้ำหนัก/ซอง 145 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 23 บาท
จำนวน 6 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 22 บาท

รหัส 8851436005075
เครื่องปรุงรส น้ำซุปน้ำข้น ปุ้ยเก่ง
น้ำหนัก/ห่อ 500 กรัม
ราคาปลีก/ห่อ 42 บาท
จำนวน 6 ห่อ/แพ็ค
ราคา sme/ห่อ 41 บาท

รหัส 8854334002771
ผงทำซุป น้ำข้น ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ห่อ 165 กรัม
ราคาปลีก/ห่อ 22 บาท
จำนวน 6 ห่อ/แพ็ค
ราคา sme/ห่อ 21 บาท

รหัส 8854334003488
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป น้ำข้น ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 350 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 23 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 22 บาท

รหัส 8859199001518
ปรุงดี ผงซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น
น้ำหนัก/ซอง 145 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 23 บาท
จำนวน 6 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 22 บาท

รหัส 8856241000017
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหมู กอสโต
น้ำหนัก/ซอง 150 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 31 บาท
จำนวน 12 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 30 บาท

รหัส 8856241000031
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่ กอสโต
น้ำหนัก/ซอง 150 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 31 บาท
จำนวน 12 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 30 บาท

รหัส 8856241000055
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ กอสโต
น้ำหนัก/ซอง 208 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 49 บาท
จำนวน 12 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 48 บาท

รหัส 8856241000109
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ด กอสโต
น้ำหนัก/ซอง 125 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 49 บาท
จำนวน 12 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 48 บาท

รหัส 8856241000116
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวปลา กอสโต
น้ำหนัก/ซอง 106 กรัม
ราคาปลีก/ซอง 42 บาท
จำนวน 12 ซอง/แพ็ค
ราคา sme/ซอง 41 บาท

รหัส 8854334004164
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป รสเนื้อ ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 350 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 23 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 22 บาท

รหัส 8854334004287
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป บะหมี่เกี๊ยว ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 350 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 23 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 22 บาท

รหัส 8854334003617
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป พะโล้ ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 350 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 23 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 22 บาท

รหัส 8854334004607
น้ำซุป ชาบู ฟ้าไทย
น้ำหนัก/ถุง 265 กรัม
ราคาปลีก/ถุง 38 บาท
จำนวน 20 ถุง/ลัง
ราคา sme/ถุง 37 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
จำนวน
ราคา sme
1
8851436007017
เครื่องปรุงรส น้ำซุปน้ำใส ปุ้ยเก่ง 350 กรัม 36 6 ห่อ/แพ็ค 35
2
8854334002498
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป น้ำใส ฟ้าไทย 350 กรัม 23 20 ถุง/ลัง 22
3
8854334002764
ผงทำซุป น้ำใส ฟ้าไทย 165 กรัม 22 6 ห่อ/แพ็ค 21
4
8859199001501
ปรุงดี ผงซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส 145 กรัม 23 6 ซอง/แพ็ค 22
5
8851436005075
เครื่องปรุงรส น้ำซุปน้ำข้น ปุ้ยเก่ง 500 กรัม 42 6 ห่อ/แพ็ค 41
6
8854334002771
ผงทำซุป น้ำข้น ฟ้าไทย 165 กรัม 22 6 ห่อ/แพ็ค 21
7
8854334003488
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป น้ำข้น ฟ้าไทย 350 กรัม 23 20 ถุง/ลัง 22
8
8859199001518
ปรุงดี ผงซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น 145 กรัม 23 6 ซอง/แพ็ค 22
9
8856241000017
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวหมู กอสโต 150 กรัม 31 12 ซอง/แพ็ค 30
10
8856241000031
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่ กอสโต 150 กรัม 31 12 ซอง/แพ็ค 30
11
8856241000055
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ กอสโต 208 กรัม 49 12 ซอง/แพ็ค 48
12
8856241000109
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ด กอสโต 125 กรัม 49 12 ซอง/แพ็ค 48
13
8856241000116
ผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวปลา กอสโต 106 กรัม 42 12 ซอง/แพ็ค 41
14
8854334004164
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป รสเนื้อ ฟ้าไทย 350 กรัม 23 20 ถุง/ลัง 22
15
8854334004287
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป บะหมี่เกี๊ยว ฟ้าไทย 350 กรัม 23 20 ถุง/ลัง 22
16
8854334003617
น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป พะโล้ ฟ้าไทย 350 กรัม 23 20 ถุง/ลัง 22
17
8854334004607
น้ำซุป ชาบู ฟ้าไทย 265 กรัม 38 20 ถุง/ลัง 37