วัตถุดิบอบแห้งต้มดื่ม
- ราคา sme ซื้อ 10 ถุงขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ถุง
ราคาปลีก/ถุง
ราคา sme/ถุง
1
10124-5 ลำไยอบแห้ง แพนด้า 200 กรัม 50 49
2
11125-1 มะตูมอบแห้ง 100g. 100 กรัม 16 15
3
8857127098043 มะตูมอบแห้ง 150 กรัม 185 กรัม 38 37
4
10124-3 เก็กฮวยอบแห้ง 50g. 50 กรัม 43 42
5
11126-1 เก็กฮวยอบแห้ง 100g. 100 กรัม 80 78
6
8857127098012 เก็กฮวยอบแห้ง 50 กรัม 85 กรัม 40 39
7
8857127098180 เก็กฮวยอบแห้ง 100 g. 135 กรัม 74 71
8
10124-4 กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง 50g. 50 กรัม 21 20
9
8857127098067 เม็ดพุดจีนอบแห้ง 50 g. 85 กรัม 28 27
10
00125-1 มะตูมอบแห้ง 200g. 200 กรัม 28 27
11
00126-1 เก็กฮวยอบแห้ง 200g. 200 กรัม 104 102
12
00127-1 กระเจี๊ยบอบแห้ง 200g. 200 กรัม 50 49
13
00128-1 อัญชันอบแห้ง 200g. 200 กรัม 80 79
14
00125-2 มะตูมอบแห้ง 500g. 500 กรัม 64 63
15
00126-2 เก็กฮวยอบแห้ง 500g. 500 กรัม 252 248
16
00127-2 กระเจี๊ยบอบแห้ง 500g. 500 กรัม 119 117
17
00128-2 อัญชันอบแห้ง 500g. 500 กรัม 196 192
18
00125-3 มะตูมอบแห้ง 1000g. 1,000 กรัม 124 122
19
00126-3 เก็กฮวยอบแห้ง 1000g. 1,000 กรัม 501 492
20
00127-3 กระเจี๊ยบอบแห้ง 1000g. 1,000 กรัม 234 230
21
00128-3 อัญชันอบแห้ง 1000g. 1,000 กรัม 388 381