กล่องเค้กตลาด
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
8859272732803
กล่องเค้กตลาดเล็ก (AA) ขนาด กว้าง 12 ยาว 20 สูง 3.5 นิ้ว
280 กรัม
26 25
8859272732810
กล่องเค้กตลาดเล็กเจาะหน้า (BB) ขนาด กว้าง 12 ยาว 20 สูง 3.5 นิ้ว
250 กรัม
29 28
8859272732827
กล่องเค้กตลาดใหญ่ (CC) ขนาด กว้าง 15 ยาว 20 สูง 5 นิ้ว
450 กรัม
35 34
8859272732834
กล่องเค้กตลาดใหญ่เจาะ (DD) ขนาด กว้าง 15 ยาว 20 สูง 5 นิ้ว
400 กรัม
40 39

Lights
Lights
Lights
Lights