กระทงใส่ขนม-อาหาร
- สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ หรืออาหารสำหรับชิม
- ใช้อบขนมได้
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8851484101149
กระทงฟอยด์ No.1611
ขนาด ปาก 3 สูง 1.8 ฐาน 2.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 93.-
ราคา sme/แพ็ค 91.-

รหัส 5668882203800
กระทงกระดาษสีแดง No.1612
ขนาด ปาก 2.5 สูง2 ฐาน2.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 152 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 5668882203879
กระทงกระดาษสีขาว No.1612
ขนาด ปาก 2.5 สูง2 ฐาน2.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 152 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30.-
ราคา sme/แพ็ค 29.-

รหัส 8851484800103
กระทงกระดาษสีขาว No.2216
ขนาด ปาก 3.5 สูง2 ฐาน 3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 69.-
ราคา sme/แพ็ค 67.-

รหัส 5668882203817
กระทงกระดาษสีน้ำตาล No.2216 รุ่นหนา
ขนาด ปาก 3.5 สูง2 ฐาน 3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 69.-
ราคา sme/แพ็ค 67.-

รหัส 5668882203893
กระทงกระดาษสีขาว No.2416
ขนาด ปาก 4 สูง2 ฐาน 3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 160 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 40.-
ราคา sme/แพ็ค 39.-

รหัส 5668882203909
กระทงกระดาษสีขาว No.2616
ขนาด ปาก 4.5 สูง2.5 ฐาน 3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 220 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 48.-
ราคา sme/แพ็ค 47.-

รหัส 5668882203916
กระทงกระดาษสีขาว No.2816
ขนาด ปาก 5.5 สูง2.5 ฐาน 4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 240 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 53.-
ราคา sme/แพ็ค 52.-

รหัส 5668882203923
กระทงกระดาษสีขาว No.3217
ขนาด ปาก 5 สูง2.5 ฐาน 4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 280 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 54.-
ราคา sme/แพ็ค 53.-

รหัส 5668882203862
กระทงกระดาษ (คละสี) No.3219 รุ่นหนา
ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 360 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 5668882203862-2
กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.3219 รุ่นหนา
ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 360 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 157.-
ราคา sme/แพ็ค 150.-

รหัส 5668882203862-4
กระทงกระดาษ สีแดง No.3219 รุ่นหนา
ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 360 กรัม
จำนวน 800 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 157.-
ราคา sme/แพ็ค 150.-

รหัส 14501-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14501-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14501-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14501-4
กระทงจีบ อบขนม แดง
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14501-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14501-6
กระทงจีบ อบขนม เขียว
ขนาด 2x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 218 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14502-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว
ขนาด 2.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 208 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-

รหัส 14502-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล
ขนาด 2.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 208 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-

รหัส 14502-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง
ขนาด 2.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 208 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-

รหัส 14502-4
กระทงจีบ อบขนม แดง
ขนาด 2.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 208 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-

รหัส 14502-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู
ขนาด 2.5x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 208 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคา sme/แพ็ค 30.-

รหัส 14503-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว
ขนาด 3x4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 243 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14503-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล
ขนาด 3x4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 243 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14503-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง
ขนาด 3x4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 243 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14503-4
กระทงจีบ อบขนม แดง
ขนาด 3x4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 243 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14503-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู
ขนาด 3x4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 243 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 14504-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14504-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14504-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14504-4
กระทงจีบ อบขนม แดง
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14504-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14504-6
กระทงจีบ อบขนม เขียว
ขนาด 3.5x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 278 กรัม
จำนวน 500 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 60.-

รหัส 14701-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว
ขนาด 6x2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 395 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 96.-
ราคา sme/แพ็ค 89.-

รหัส 14701-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล
ขนาด 6x2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 395 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 96.-
ราคา sme/แพ็ค 89.-

รหัส 14701-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง
ขนาด 6x2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 395 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 96.-
ราคา sme/แพ็ค 89.-

รหัส 14802-1
กระทงจีบ อบขนม คละสี
ขนาด 5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 75 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 24.-
ราคา sme/แพ็ค 23.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
รหัส xcom
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
8851484101149
กระทงฟอยด์ No.1611 ขนาด ปาก 3 สูง 1.8 ฐาน 2.2 ซม. 150 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 93 91
2
5668882203800
กระทงกระดาษสีแดง No.1612 ขนาด ปาก 2.5 สูง2 ฐาน2.2 ซม. 152 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 45 44
3
5668882203879
กระทงกระดาษสีขาว No.1612 ขนาด ปาก 2.5 สูง2 ฐาน2.2 ซม. 152 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 30 29
4
8851484800103
กระทงกระดาษสีขาว No.2216 ขนาด ปาก 3.5 สูง2 ฐาน 3 ซม. 150 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 69 67
5
5668882203817
กระทงกระดาษสีน้ำตาล No.2216 รุ่นหนา ขนาด ปาก 3.5 สูง2 ฐาน 3 ซม. 150 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 69 67
6
5668882203893
กระทงกระดาษสีขาว No.2416 ขนาด ปาก 4 สูง2 ฐาน 3.5 ซม. 160 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 40 39
7
5668882203909
กระทงกระดาษสีขาว No.2616 ขนาด ปาก 4.5 สูง2.5 ฐาน 3.5 ซม. 220 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 48 47
8
5668882203916
กระทงกระดาษสีขาว No.2816 ขนาด ปาก 5.5 สูง2.5 ฐาน 4 ซม. 240 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 53 52
9
5668882203923
กระทงกระดาษสีขาว No.3217 ขนาด ปาก 5 สูง2.5 ฐาน 4 ซม. 280 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 54 53
10
5668882203862
กระทงกระดาษ (คละสี) No.3219 รุ่นหนา ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม. 360 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 144 142
11
5668882203862-2
กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.3219 รุ่นหนา ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม. 360 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 157 150
12
5668882203862-4
กระทงกระดาษ สีแดง No.3219 รุ่นหนา ขนาด ปาก 6 สูง3 ฐาน 5 ซม. 360 กรัม 800 ใบ/แพ็ค 157 150
13
14501-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
14
14501-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
15
14501-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
16
14501-4
กระทงจีบ อบขนม แดง ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
17
14501-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
18
14501-6
กระทงจีบ อบขนม เขียว ขนาด 2x2.5 ซม. 218 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 47 46
19
14502-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว ขนาด 2.5x3.5 ซม. 208 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 31 30
20
14502-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล ขนาด 2.5x3.5 ซม. 208 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 31 30
21
14502-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง ขนาด 2.5x3.5 ซม. 208 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 31 30
22
14502-4
กระทงจีบ อบขนม แดง ขนาด 2.5x3.5 ซม. 208 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 31 30
23
14502-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู ขนาด 2.5x3.5 ซม. 208 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 31 30
24
14503-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว ขนาด 3x4.3 ซม. 243 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 47 46
25
14503-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล ขนาด 3x4.3 ซม. 243 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 47 46
26
14503-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง ขนาด 3x4.3 ซม. 243 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 47 46
27
14503-4
กระทงจีบ อบขนม แดง ขนาด 3x4.3 ซม. 243 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 47 46
28
14503-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู ขนาด 3x4.3 ซม. 243 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 47 46
29
14504-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
30
14504-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
31
14504-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
32
14504-4
กระทงจีบ อบขนม แดง ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
33
14504-5
กระทงจีบ อบขนม ชมพู ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
34
14504-6
กระทงจีบ อบขนม เขียว ขนาด 3.5x5 ซม. 278 กรัม 500 ใบ/แพ็ค 61 60
35
14701-1
กระทงจีบ อบขนม ขาว ขนาด 6x2.7 ซม. 395 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 96 89
36
14701-2
กระทงจีบ อบขนม น้ำตาล ขนาด 6x2.7 ซม. 395 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 96 89
37
14701-3
กระทงจีบ อบขนม เหลือง ขนาด 6x2.7 ซม. 395 กรัม 1000 ใบ/แพ็ค 96 89
38
14802-1
กระทงจีบ อบขนม คละสี ขนาด 5x3 ซม. 75 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 23