กล่องพัสดุพิมพ์ลาย
- พิมพ์ลายน่ารัก เหมาะสำหรับคนพิเศษ กระดาษหนา 335 แกรม
- ราคารวม Vat (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา 20-99 ใบ
ราคา 100-999 ใบ
ราคา 1000 ใบขึ้นไป
1
11004-17
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ sx ขนาด 8x12x4.5 ซม. 25 กรัม 3 1 0.83 0.80
2
11004-1
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 00 ขนาด 9x14x6 ซม. 30 กรัม 3 2 1.00 1.00
3
11004-2
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0 ขนาด 11x17x6 ซม. 35 กรัม 3 2 1.25 1.20
4
11004-3
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0+4 ขนาด 11x17x10 ซม. 45 กรัม 4 2 1.63 1.56
5
11004-4
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ A ขนาด 14x20x6 ซม. 44 กรัม 4 3 1.90 1.83
6
11004-5
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AA ขนาด 13x17x7 ซม. 55 กรัม 4 2 1.68 1.61
7
11004-6
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AB ขนาด 14x20x9 ซม. 60 กรัม 4 3 2.16 2.08
8
11004-7
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2A ขนาด 14x20x12 ซม. 73 กรัม 4 3 2.33 2.24
9
11004-8
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ B ขนาด 17x25x9 ซม. 80 กรัม 5 4 2.96 2.85
10
11004-9
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2B ขนาด 17x25x18 ซม. 108 กรัม 6 5 3.77 3.63
11
11004-10
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C ขนาด 20x30x11 ซม. 120 กรัม 7 5 3.99 3.84
12
11004-11
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ CD ขนาด 15x15x15 ซม. 90 กรัม 4 3 2.44 2.35
13
11004-12
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2C ขนาด 20x30x22 ซม. 168 กรัม 9 7 5.59 5.38
14
11004-14
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ D ขนาด 22x35x14 ซม. 160 กรัม 9 6 5.46 5.25
15
11004-13
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2D ขนาด 22x35x28 ซม. 215 กรัม 12 9 7.54 7.25
16
11004-15
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ E ขนาด 24x40x17 ซม. 210 กรัม 13 9 8.06 7.75
17
11004-16
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C+8 ขนาด 20x30x19 ซม. 149 กรัม 8 6 5.07 4.88


รหัส 11004-17
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ sx
ขนาด 8x12x4.5 ซม.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 1.-
ราคา 100-999 ใบ 0.83.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 0.80.-

รหัส 11004-1
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 00
ขนาด 9x14x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.6 กก.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.00.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.00.-

รหัส 11004-2
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0
ขนาด 11x17x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1 กก.
น้ำหนัก 35 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.25.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.20.-

รหัส 11004-3
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0+4
ขนาด 11x17x10 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.63.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.56.-

รหัส 11004-4
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ A
ขนาด 14x20x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 44 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 1.90.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.83.-

รหัส 11004-5
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AA
ขนาด 13x17x7 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.68.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.61.-

รหัส 11004-6
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AB
ขนาด 14x20x9 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.16.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.08.-

รหัส 11004-7
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2A
ขนาด 14x20x12 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 73 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.33.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.24.-

รหัส 11004-8
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 80 กรัม
ราคา ปลีก 5.-
ราคา 20-99 ใบ 4.-
ราคา 100-999 ใบ 2.96.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.85.-

รหัส 11004-9
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2B
ขนาด 17x25x18 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 108 กรัม
ราคา ปลีก 6.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 3.77.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.63.-

รหัส 11004-10
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 120 กรัม
ราคา ปลีก 7.-
ราคา 20-99 ใบ 5.-
ราคา 100-999 ใบ 3.99.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.84.-

รหัส 11004-11
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ CD
ขนาด 15x15x15 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 90 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.44.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.35.-

รหัส 11004-12
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2C
ขนาด 20x30x22 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 168 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 5.59.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.38.-

รหัส 11004-14
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ D
ขนาด 22x35x14 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 160 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.46.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.25.-

รหัส 11004-13
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2D
ขนาด 22x35x28 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 215 กรัม
ราคา ปลีก 12.-
ราคา 20-99 ใบ 9.-
ราคา 100-999 ใบ 7.54.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.25.-

รหัส 11004-15
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ E
ขนาด 24x40x17 ซม. รับน้ำหนักได้ 6-7 กก.
น้ำหนัก 210 กรัม
ราคา ปลีก 13.-
ราคา 20-99 ใบ 9.-
ราคา 100-999 ใบ 8.06.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.75.-

รหัส 11004-16
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C+8
ขนาด 20x30x19 ซม.
น้ำหนัก 149 กรัม
ราคา ปลีก 8.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.07.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.88.-