กล่องพัสดุพิมพ์ลาย
- พิมพ์ลายน่ารัก เหมาะสำหรับคนพิเศษ กระดาษหนา 335 แกรม
- ราคารวม Vat (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา 20-99 ใบ
ราคา 100-999 ใบ
ราคา 1000 ใบขึ้นไป
1
11004-17
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ sx ขนาด 8x12x4.5 ซม. 25 กรัม 3 1 0.85 0.81
2
11004-1
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 00 ขนาด 9x14x6 ซม. 30 กรัม 3 2 1.00 1.00
3
11004-2
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0 ขนาด 11x17x6 ซม. 35 กรัม 4 2 1.56 1.50
4
11004-3
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0+4 ขนาด 11x17x10 ซม. 45 กรัม 4 3 1.92 1.85
5
11004-4
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ A ขนาด 14x20x6 ซม. 44 กรัม 4 3 2.15 2.06
6
11004-5
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AA ขนาด 13x17x7 ซม. 55 กรัม 3 3 1.95 1.88
7
11004-6
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AB ขนาด 14x20x9 ซม. 60 กรัม 4 3 2.60 2.50
8
11004-7
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2A ขนาด 14x20x12 ซม. 73 กรัม 5 4 2.93 2.81
9
11004-8
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ B ขนาด 17x25x9 ซม. 80 กรัม 6 4 3.38 3.25
10
11004-9
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2B ขนาด 17x25x18 ซม. 108 กรัม 8 6 4.68 4.50
11
11004-10
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C ขนาด 20x30x11 ซม. 120 กรัม 8 6 4.81 4.63
12
11004-11
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ CD ขนาด 15x15x15 ซม. 90 กรัม 5 4 2.82 2.71
13
11004-12
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2C ขนาด 20x30x22 ซม. 168 กรัม 10 7 6.10 5.86
14
11004-14
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ D ขนาด 22x35x14 ซม. 160 กรัม 10 7 6.44 6.19
15
11004-13
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2D ขนาด 22x35x28 ซม. 215 กรัม 13 9 8.10 7.79
16
11004-15
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ E ขนาด 24x40x17 ซม. 210 กรัม 13 9 8.06 7.75
17
11004-16
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C+8 ขนาด 20x30x19 ซม. 149 กรัม 9 6 5.51 5.30


รหัส 11004-17
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ sx
ขนาด 8x12x4.5 ซม.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 1.-
ราคา 100-999 ใบ 0.85.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 0.81.-

รหัส 11004-1
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 00
ขนาด 9x14x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 0.6 กก.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.00.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.00.-

รหัส 11004-2
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0
ขนาด 11x17x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1 กก.
น้ำหนัก 35 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 2.-
ราคา 100-999 ใบ 1.56.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.50.-

รหัส 11004-3
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 0+4
ขนาด 11x17x10 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 1.92.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.85.-

รหัส 11004-4
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ A
ขนาด 14x20x6 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 44 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.15.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.06.-

รหัส 11004-5
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AA
ขนาด 13x17x7 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 55 กรัม
ราคา ปลีก 3.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 1.95.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 1.88.-

รหัส 11004-6
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) กล่องเบอร์ AB
ขนาด 14x20x9 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคา ปลีก 4.-
ราคา 20-99 ใบ 3.-
ราคา 100-999 ใบ 2.60.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.50.-

รหัส 11004-7
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2A
ขนาด 14x20x12 ซม. รับน้ำหนักได้ 1-2 กก.
น้ำหนัก 73 กรัม
ราคา ปลีก 5.-
ราคา 20-99 ใบ 4.-
ราคา 100-999 ใบ 2.93.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.81.-

รหัส 11004-8
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ B
ขนาด 17x25x9 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 80 กรัม
ราคา ปลีก 6.-
ราคา 20-99 ใบ 4.-
ราคา 100-999 ใบ 3.38.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 3.25.-

รหัส 11004-9
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2B
ขนาด 17x25x18 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 108 กรัม
ราคา ปลีก 8.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 4.68.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.50.-

รหัส 11004-10
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C
ขนาด 20x30x11 ซม. รับน้ำหนักได้ 3-4 กก.
น้ำหนัก 120 กรัม
ราคา ปลีก 8.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 4.81.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 4.63.-

รหัส 11004-11
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ CD
ขนาด 15x15x15 ซม. รับน้ำหนักได้ 2-3 กก.
น้ำหนัก 90 กรัม
ราคา ปลีก 5.-
ราคา 20-99 ใบ 4.-
ราคา 100-999 ใบ 2.82.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 2.71.-

รหัส 11004-12
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2C
ขนาด 20x30x22 ซม. รับน้ำหนักได้ 4-5 กก.
น้ำหนัก 168 กรัม
ราคา ปลีก 10.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 6.10.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.86.-

รหัส 11004-14
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ D
ขนาด 22x35x14 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 160 กรัม
ราคา ปลีก 10.-
ราคา 20-99 ใบ 7.-
ราคา 100-999 ใบ 6.44.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 6.19.-

รหัส 11004-13
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ 2D
ขนาด 22x35x28 ซม. รับน้ำหนักได้ 5-6 กก.
น้ำหนัก 215 กรัม
ราคา ปลีก 13.-
ราคา 20-99 ใบ 9.-
ราคา 100-999 ใบ 8.10.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.79.-

รหัส 11004-15
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ E
ขนาด 24x40x17 ซม. รับน้ำหนักได้ 6-7 กก.
น้ำหนัก 210 กรัม
ราคา ปลีก 13.-
ราคา 20-99 ใบ 9.-
ราคา 100-999 ใบ 8.06.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 7.75.-

รหัส 11004-16
กล่องลายสีดำ Thank you (คละลาย) เบอร์ C+8
ขนาด 20x30x19 ซม.
น้ำหนัก 149 กรัม
ราคา ปลีก 9.-
ราคา 20-99 ใบ 6.-
ราคา 100-999 ใบ 5.51.-
ราคา 1000 ใบขึ้นไป 5.30.-