ชั้นวางขนม
- ชั้นวางคัพเค้ก/ขนม 3 ชั้น หรือสามารถวางของกระจุกกระจิก ชิ้นเล็กๆได้
- วัสดุ : กระดาษแข็งอัด เคลือบกระดาษสีมัน
- ใช้ได้หลายครั้ง สามารถพับถอดประกอบได้ ทำความสะอาดง่าย
- เส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละชั้น 18, 24.5 และ 30.5 ซม..
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคา/อัน
1
6887998091104-1
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีฟ้า สูง 32.5 ซม. 290 กรัม 49
2
6887998091104-2
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีส้ม สูง 32.5 ซม. 290 กรัม 49
3
6887998091104-3
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีดำ สูง 32.5 ซม. 290 กรัม 49
4
6887998091104-4
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีขาว สูง 32.5 ซม. 290 กรัม 49


รหัส 6887998091104-1
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีฟ้า สูง 32.5 ซม.
น้ำหนัก/อัน 290 กรัม
ราคา/อัน 49 บาท

รหัส 6887998091104-2
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีส้ม สูง 32.5 ซม.
น้ำหนัก/อัน 290 กรัม
ราคา/อัน 49 บาท

รหัส 6887998091104-3
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีดำ สูง 32.5 ซม.
น้ำหนัก/อัน 290 กรัม
ราคา/อัน 49 บาท

รหัส 6887998091104-4
ชั้นวางขนม 3 ชั้น สีขาว สูง 32.5 ซม.
น้ำหนัก/อัน 290 กรัม
ราคา/อัน 49 บาท

Lights
Lights
Lights