กล่องพลาสติกใส PVC
- ความหนา 0.2 - 0.3 มม.
- เหมาะสำหรับใส่ของชำร่วย แปรงแต่งหน้า ดินสอ ปากกา แปรงสีฟัน ฯลฯ
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคา/แพ็ค
60057-1
กล่องพลาสติกใส PVC 1.5x1.5x13.5 ซม. 50 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 35
60057-2
กล่องพลาสติกใส PVC มีช่องแขวน 3x5x20 ซม. 200 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 49
60057-3
กล่องพลาสติกใส PVC 3x5x18 ซม. 150 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 42
60057-4
กล่องพลาสติกใส PVC 10x10x10 ซม. 320 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 77
60057-5
กล่องพลาสติกใส PVC 11x11x11 ซม. 400 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 91
60057-6
กล่องพลาสติกใส PVC 12x12x12 ซม. 450 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 105
60057-7
กล่องพลาสติกใส PVC 13x13x13 ซม. 540 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 119
60057-8
กล่องพลาสติกใส PVC 14x14x14 ซม. 640 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 133
60057-9
กล่องพลาสติกใส PVC 15x15x15 ซม. 720 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 154