แผ่นซิลิโคน
- ใช้สำหรับรองหม้อ จาน แก้ว และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- กันความร้อน กันลื่น ได้เป็นอย่างดี
- วัสดุ: ซิลิโคน
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)

รหัส 60115-1
แผ่นรองภาชนะ สีเหลือง
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-2
แผ่นรองภาชนะ สีโอรส
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-3
แผ่นรองภาชนะ สีชมพู
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-4
แผ่นรองภาชนะ สีม่วง
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-5
แผ่นรองภาชนะ สีเขียวมินท์
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-6
แผ่นรองภาชนะ สีเขียวมะนาว
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-7
แผ่นรองภาชนะ สีฟ้า
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

รหัส 60115-8
แผ่นรองภาชนะ สีเทา
ขนาด 17.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14 บาท
ราคา sme 12 บาท

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights