ที่หั่นผลไม้
- วัสดุ พลาสติกแข็ง
- เหมาะสำหรับหั่นผลไม้เป็นชิ้นได้สวยงาม
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
60106
ที่หั่นผลไม้ ขนาด 8x18.5 ซม. 40 กรัม 17 16

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights