ตะแกรงนึ่งสแตนเลสหุบ-บานได้
- วัสดุ แสตนเลส
- เหมาะสำหรับนึ่งอาหาร สามารถหุบบานได้ตามภาชนะที่รองนึ่ง
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
60107-1
ตะแกรงนึ่งสแตนเลส หุบ-บานได้ เล็ก ขนาด 14-24 ซม. 120 กรัม 29 27
60107-2
ตะแกรงนึ่งสแตนเลส หุบ-บานได้ กลาง ขนาด 15.3-26.8 ซม. 165 กรัม 35 33
60107-3
ตะแกรงนึ่งสแตนเลส หุบ-บานได้ ใหญ่ ขนาด 16.5-28 ซม. 240 กรัม 44 41

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights