ถ้วยพุดดิ้งอลูมิเนียม
- วัสดุ อลูมิเนียม
- เข้าเตาอบได้
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 60109-1
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb00
ขนาด ฐาน3.7 ปาก5.5 สูง3.5 ซม.
น้ำหนัก 10 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 60109-2
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb01
ขนาด ฐาน4 ปาก6 สูง4.5 ซม.
น้ำหนัก 12 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 60109-3
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb02
ขนาด ฐาน4.3 ปาก7.4 สูง5.6 ซม.
น้ำหนัก 15 กรัม
ราคาปลีก 23 บาท
ราคา sme 22 บาท

รหัส 60109-4
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb03
ขนาด ฐาน4.8 ปาก8 สูง7.2 ซม.
น้ำหนัก 25 กรัม
ราคาปลีก 26 บาท
ราคา sme 25 บาท

รหัส 60109-5
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb04
ขนาด ฐาน5.3 ปาก9.2 สูง8 ซม.
น้ำหนัก 28 กรัม
ราคาปลีก 29 บาท
ราคา sme 28 บาท

รหัส 60109-6
ถ้วยพุดดิ้ง อลูมิเนียม mb06
ขนาด ฐาน7.3 ปาก9.5 สูง5 ซม.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคาปลีก 27 บาท
ราคา sme 26 บาท

Lights
Lights
Lights