ตะแกรงอบขนม
- เหล็กชุบโครเมี่ยม หนาแข็งแรง
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
Lights
Lights
Lights

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคา/อัน
60062
ตะแกรงอบขนม ขนาด 40x60 ซม. 610 กรัม 94

ชั้นวางอบขนม
- เหล็กกล้าคาร์บอน ขนมไม่ติดชั้น ระบายความร้อนได้ดี
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
Lights
Lights
Lights

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคา/อัน
60079
ชั้นอบขนมเหล็กกล้าคาร์บอนแบบไม่ติดชั้น ขนาด 23x26 ซม. 220 กรัม 58