พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์
- วัสดุ พลาสติกแข็ง
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 5668883000811
พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 4 ลาย 5 ซม.
สูง 4 รัศมี 5 ซม.
น้ำหนัก 180 กรัม
ราคาปลีก 78 บาท
ราคา sme 77 บาท

รหัส 5668883000842
พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 4 ลาย 6 ซม.
สูง 4 รัศมี 6 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 90 บาท
ราคา sme 88 บาท