พิมพ์ปั้มตัวอักษรบนขนมปัง
- วัสดุ พลาสติกแข็ง
- มีตัวอักษร A-Z / 0-9 รวม 72 ตัว
- ขนาดตัวอักษรประมาณ 0.7 ซม.
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
60114
พิมพ์ปั้มตัวอักษรบนขนมปัง (A-Z/0-9) 65 กรัม 27 26

Lights
Lights
Lights