สแตนเลสตัดแป้ง
- วัสดุ แสตนเลส
- มี scale วัดขนาด ใช้งานได้สะดวก
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights