กล่องเค้กใส
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป (กรณีแพ็ค ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป)
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 13515-16
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 3 นิ้ว
ขนาด 8.5x8.5x8.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 24 บาท
ราคา sme/ใบ 23 บาท

รหัส 13515-10
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 4 นิ้ว
ขนาด 13x13x11 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 24 บาท
ราคา sme/ใบ 23 บาท

รหัส 13515-17
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 4 นิ้ว ใหม่
ขนาด 11x11x11 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 24 บาท
ราคา sme/ใบ 23 บาท

รหัส 13515-11
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 5 นิ้ว
ขนาด 15x15x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 92 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 26 บาท
ราคา sme/ใบ 25 บาท

รหัส 13515-12
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 6 นิ้ว
ขนาด 20x20x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 121 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 33 บาท
ราคา sme/ใบ 32 บาท

รหัส 13518-3
กล่องเค้กใสฐานสีขาว สายเชือกหิ้ว ขนาดใหญ่
ขนาด 10x26x10.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 85 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 24 บาท
ราคา sme/ใบ 23 บาท

รหัส 13518-4
กล่องเค้กใสฐานสีขาว สายเชือกหิ้ว ขนาดเล็ก
ขนาด 10x13x10.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 22 บาท
ราคา sme/ใบ 21 บาท

รหัส 13527
กล่องเค้กใสแบบพับสามเหลี่ยม
(50 ใบ/แพ็ค)
ขนาด ฐาน 9 ยาว 12 สูง 9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 330 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 193 บาท
ราคา sme/ใบ 174 บาท

รหัส 13518-1
กล่องเค้กใสฐานสีขาว 4 ช่อง
ขนาด 18x18x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 75 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 26 บาท
ราคา sme/ใบ 25 บาท

รหัส 13518-2
กล่องเค้กใสฐานสีขาว 6 ช่อง
ขนาด 18x27x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 125 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 28 บาท
ราคา sme/ใบ 27 บาท

รหัส 13515-1
กล่องเค้กใส สีขาว 4 นิ้ว
ขนาด 10.16 x 10.16 x 10.16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 140 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 30 บาท
ราคา sme/ใบ 29 บาท

รหัส 13515-2
กล่องเค้กใส สีขาว 6 นิ้ว
ขนาด 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 41 บาท
ราคา sme/ใบ 40 บาท

รหัส 13515-5
กล่องเค้กใส สีฟ้า 6 นิ้ว
ขนาด 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 41 บาท
ราคา sme/ใบ 40 บาท

รหัส 13515-8
กล่องเค้กใส สีชมพู 6 นิ้ว
ขนาด 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 41 บาท
ราคา sme/ใบ 40 บาท

รหัส 46001-1
กล่องเค้กใส สีเขียว 6 นิ้ว
ขนาด 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 41 บาท
ราคา sme/ใบ 40 บาท

รหัส 46001-3
กล่องเค้กใส ลายหินอ่อน 6 นิ้ว
ขนาด 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 41 บาท
ราคา sme/ใบ 40 บาท

รหัส 13515-13
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 6 นิ้ว
ขนาด (22x22x16.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 190 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 39 บาท
ราคา sme/ใบ 38 บาท

รหัส 13515-3
กล่องเค้กใส สีขาว 8 นิ้ว
ขนาด 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 52 บาท
ราคา sme/ใบ 51 บาท

รหัส 13515-6
กล่องเค้กใส สีฟ้า 8 นิ้ว
ขนาด 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 52 บาท
ราคา sme/ใบ 51 บาท

รหัส 13515-9
กล่องเค้กใส สีชมพู 8 นิ้ว
ขนาด 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 52 บาท
ราคา sme/ใบ 51 บาท

รหัส 46001-2
กล่องเค้กใส สีเขียว 8 นิ้ว
ขนาด 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 52 บาท
ราคา sme/ใบ 51 บาท

รหัส 46001-4
กล่องเค้กใส ลายหินอ่อน 8 นิ้ว
ขนาด 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 52 บาท
ราคา sme/ใบ 51 บาท

รหัส 13515-14
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 8 นิ้ว
ขนาด (26x26x18.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 242 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 50 บาท
ราคา sme/ใบ 49 บาท

รหัส 13515-15
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 10 นิ้ว
ขนาด (30.5x30.5x18.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 305 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 54 บาท
ราคา sme/ใบ 53 บาท

รหัส 13523-1
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 1 ชั้น สีขาว
ขนาด 4x4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 135 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 33 บาท
ราคา sme/ใบ 32 บาท

รหัส 13525-1
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 1 ชั้น สีดำ
ขนาด 4x4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 130 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 33 บาท
ราคา sme/ใบ 32 บาท

รหัส 13523-4
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 2 ชั้น สีขาว
ขนาด 4x4 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 165 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 39 บาท
ราคา sme/ใบ 38 บาท

รหัส 13523-7
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 3 ชั้น สีขาว
ขนาด 4x4 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 195 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 48 บาท
ราคา sme/ใบ 47 บาท

รหัส 13523-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีขาว
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 185 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 50 บาท
ราคา sme/ใบ 49 บาท

รหัส 13525-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีดำ
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 185 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 43 บาท
ราคา sme/ใบ 42 บาท

รหัส 46001-7
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีทอง
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 185 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 50 บาท
ราคา sme/ใบ 49 บาท

รหัส 13519-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีฟ้า
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 180 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 58 บาท
ราคา sme/ใบ 57 บาท

รหัส 13519-3
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีขาว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 180 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 58 บาท
ราคา sme/ใบ 57 บาท

รหัส 13519-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีดำ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 180 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 58 บาท
ราคา sme/ใบ 57 บาท

รหัส 13519-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีชมพู
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 180 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 58 บาท
ราคา sme/ใบ 57 บาท

รหัส 46001-5
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงินเงา
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 240 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 54 บาท
ราคา sme/ใบ 53 บาท

รหัส 13526-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีทอง
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 240 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 54 บาท
ราคา sme/ใบ 53 บาท

รหัส 13526-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงิน
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 240 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 54 บาท
ราคา sme/ใบ 53 บาท

รหัส 13525-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีดำ
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 54 บาท
ราคา sme/ใบ 53 บาท

รหัส 13523-5
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีขาว
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 240 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 60 บาท
ราคา sme/ใบ 59 บาท

รหัส 13520-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีดำ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 80 บาท
ราคา sme/ใบ 79 บาท

รหัส 13520-3
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีขาว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 80 บาท
ราคา sme/ใบ 79 บาท

รหัส 13520-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีฟ้า
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 80 บาท
ราคา sme/ใบ 79 บาท

รหัส 13520-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีชมพู
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 80 บาท
ราคา sme/ใบ 79 บาท

รหัส 13523-8
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 3 ชั้น สีขาว
ขนาด 6x6 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 270 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 67 บาท
ราคา sme/ใบ 66 บาท

รหัส 13525-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 1 ชั้น สีดำ
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 270 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 60 บาท
ราคา sme/ใบ 59 บาท

รหัส 13523-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 1 ชั้น สีขาว
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 60 บาท
ราคา sme/ใบ 59 บาท

รหัส 13521-1
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีชมพู
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 75 บาท
ราคา sme/ใบ 74 บาท

รหัส 13521-2
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีฟ้า
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 75 บาท
ราคา sme/ใบ 74 บาท

รหัส 13521-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีขาว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 75 บาท
ราคา sme/ใบ 74 บาท

รหัส 13521-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีดำ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 250 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 75 บาท
ราคา sme/ใบ 74 บาท

รหัส 46001-6
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงินเงา
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 315 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 65 บาท
ราคา sme/ใบ 64 บาท

รหัส 13526-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีทอง
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 315 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 65 บาท
ราคา sme/ใบ 64 บาท

รหัส 13526-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงิน
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 315 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 65 บาท
ราคา sme/ใบ 64 บาท

รหัส 13525-5
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีดำ
ขนาด 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 310 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 65 บาท
ราคา sme/ใบ 64 บาท

รหัส 13522-1
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีชมพู
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90 บาท
ราคา sme/ใบ 89 บาท

รหัส 13522-2
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีฟ้า
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90 บาท
ราคา sme/ใบ 89 บาท

รหัส 13522-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีขาว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90 บาท
ราคา sme/ใบ 89 บาท

รหัส 13522-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีดำ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90 บาท
ราคา sme/ใบ 89 บาท

รหัส 13522-5
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีใส
ขนาด 11.1x11.1x9.5 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 280 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 90 บาท
ราคา sme/ใบ 89 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
13515-16
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 3 นิ้ว 8.5x8.5x8.5 ซม. 25 กรัม 24 23
2
13515-10
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 4 นิ้ว 13x13x11 ซม. 65 กรัม 24 23
3
13515-17
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 4 นิ้ว ใหม่ 11x11x11 ซม. 40 กรัม 24 23
4
13515-11
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 5 นิ้ว 15x15x13 ซม. 92 กรัม 26 25
5
13515-12
กล่องเค้กใส+หูหิ้ว 6 นิ้ว 20x20x13 ซม. 121 กรัม 33 32
6
13518-3
กล่องเค้กใสฐานสีขาว สายเชือกหิ้ว ขนาดใหญ่ 10x26x10.5 ซม. 85 กรัม 24 23
7
13518-4
กล่องเค้กใสฐานสีขาว สายเชือกหิ้ว ขนาดเล็ก 10x13x10.5 ซม. 60 กรัม 22 21
8
13527
กล่องเค้กใสแบบพับสามเหลี่ยม (50 ใบ/แพ็ค) ฐาน 9 ยาว 12 สูง 9 ซม. 330 กรัม 193 174
9
13518-1
กล่องเค้กใสฐานสีขาว 4 ช่อง 18x18x7.5 ซม. 75 กรัม 26 25
10
13518-2
กล่องเค้กใสฐานสีขาว 6 ช่อง 18x27x7.5 ซม. 125 กรัม 28 27
11
13515-1
กล่องเค้กใส สีขาว 4 นิ้ว 10.16 x 10.16 x 10.16 ซม. 140 กรัม 30 29
12
13515-2
กล่องเค้กใส สีขาว 6 นิ้ว 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม. 190 กรัม 41 40
13
13515-5
กล่องเค้กใส สีฟ้า 6 นิ้ว 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม. 190 กรัม 41 40
14
13515-8
กล่องเค้กใส สีชมพู 6 นิ้ว 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม. 190 กรัม 41 40
15
46001-1
กล่องเค้กใส สีเขียว 6 นิ้ว 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม. 190 กรัม 41 40
16
46001-3
กล่องเค้กใส ลายหินอ่อน 6 นิ้ว 15.24 x 15.24 x 15.24 ซม. 190 กรัม 41 40
17
13515-13
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 6 นิ้ว (22x22x16.5)+1.5 ซม. 190 กรัม 39 38
18
13515-3
กล่องเค้กใส สีขาว 8 นิ้ว 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม. 280 กรัม 52 51
19
13515-6
กล่องเค้กใส สีฟ้า 8 นิ้ว 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม. 280 กรัม 52 51
20
13515-9
กล่องเค้กใส สีชมพู 8 นิ้ว 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม. 280 กรัม 52 51
21
46001-2
กล่องเค้กใส สีเขียว 8 นิ้ว 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม. 280 กรัม 52 51
22
46001-4
กล่องเค้กใส ลายหินอ่อน 8 นิ้ว 20.32 x 20.32 x 20.32 ซม. 280 กรัม 52 51
23
13515-14
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 8 นิ้ว (26x26x18.5)+1.5 ซม. 242 กรัม 50 49
24
13515-15
กล่องใส สีพาสเทลชมพูฟ้า 10 นิ้ว (30.5x30.5x18.5)+1.5 ซม. 305 กรัม 54 53
25
13523-1
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 1 ชั้น สีขาว 4x4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว 135 กรัม 33 32
26
13525-1
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 1 ชั้น สีดำ 4x4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว 130 กรัม 33 32
27
13523-4
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 2 ชั้น สีขาว 4x4 นิ้ว สูง 8 นิ้ว 165 กรัม 39 38
28
13523-7
กล่องเค้กใส ครึ่งปอนด์ 3 ชั้น สีขาว 4x4 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว 195 กรัม 48 47
29
13523-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีขาว 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 185 กรัม 50 49
30
13525-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีดำ 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 185 กรัม 43 42
31
46001-7
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 1 ชั้น สีทอง 6x6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 185 กรัม 50 49
32
13519-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 180 กรัม 58 57
33
13519-3
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 180 กรัม 58 57
34
13519-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 180 กรัม 58 57
35
13519-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 6 นิ้ว 180 กรัม 58 57
36
46001-5
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงินเงา 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 240 กรัม 54 53
37
13526-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีทอง 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 240 กรัม 54 53
38
13526-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงิน 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 240 กรัม 54 53
39
13525-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีดำ 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 250 กรัม 54 53
40
13523-5
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 2 ชั้น สีขาว 6x6 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 240 กรัม 60 59
41
13520-4
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 250 กรัม 80 79
42
13520-3
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 250 กรัม 80 79
43
13520-2
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 250 กรัม 80 79
44
13520-1
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 250 กรัม 80 79
45
13523-8
กล่องเค้กใส 1 ปอนด์ 3 ชั้น สีขาว 6x6 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว 270 กรัม 67 66
46
13525-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 1 ชั้น สีดำ 8x8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว 270 กรัม 60 59
47
13523-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 1 ชั้น สีขาว 8x8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว 280 กรัม 60 59
48
13521-1
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว 250 กรัม 75 74
49
13521-2
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว 250 กรัม 75 74
50
13521-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว 250 กรัม 75 74
51
13521-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 1 ชั้น สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว 250 กรัม 75 74
52
46001-6
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงินเงา 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 315 กรัม 65 64
53
13526-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีทอง 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 315 กรัม 65 64
54
13526-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีเงิน 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 315 กรัม 65 64
55
13525-5
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีดำ 8x8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 310 กรัม 65 64
56
13522-1
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 280 กรัม 90 89
57
13522-2
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 280 กรัม 90 89
58
13522-3
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 280 กรัม 90 89
59
13522-4
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ ทรงกลม 2 ชั้น สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว 280 กรัม 90 89
60
13522-5
กล่องเค้กใส 2 ปอนด์ 2 ชั้น สีใส 11.1x11.1x9.5 นิ้ว 280 กรัม 90 89
Lights