แผ่นรองเค้ก ราคา/แผ่น
- ผลิตจากกระดาษอาร์ต food grade แบบหนา
- ราคา sme ซื้อ 50 แผ่นขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 90202-1
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 8x8 นิ้ว
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคาปลีก 15.-
ราคา sme 14.-

รหัส 90202-2
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 10x10 นิ้ว
น้ำหนัก 90 กรัม
ราคาปลีก 17.-
ราคา sme 16.-

รหัส 90202-3
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 12x12 นิ้ว
น้ำหนัก 140 กรัม
ราคาปลีก 21.-
ราคา sme 20.-

รหัส 10001-1
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 14x14 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา sme 25.-

รหัส 90202-4
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 8x8 นิ้ว
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคาปลีก 15.-
ราคา sme 14.-

รหัส 90202-5
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 10x10 นิ้ว
น้ำหนัก 90 กรัม
ราคาปลีก 17.-
ราคา sme 16.-

รหัส 90202-6
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 12x12 นิ้ว
น้ำหนัก 140 กรัม
ราคาปลีก 21.-
ราคา sme 20.-

รหัส 10001-2
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 14x14 นิ้ว
น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา sme 25.-

รหัส 90202-7
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 6 นิ้ว
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคาปลีก 12.-
ราคา sme 11.-

รหัส 90202-8
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 8 นิ้ว
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคาปลีก 10.-
ราคา sme 9.-

รหัส 90202-9
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 10 นิ้ว
น้ำหนัก 75 กรัม
ราคาปลีก 13.-
ราคา sme 12.-

รหัส 90202-10
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 12 นิ้ว
น้ำหนัก 105 กรัม
ราคาปลีก 17.-
ราคา sme 16.-

รหัส 10002-1
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 14 นิ้ว
น้ำหนัก 160 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา sme 25.-

รหัส 90202-11
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 6 นิ้ว
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคาปลีก 12.-
ราคา sme 11.-

รหัส 90202-12
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 8 นิ้ว
น้ำหนัก 45 กรัม
ราคาปลีก 10.-
ราคา sme 9.-

รหัส 90202-13
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 10 นิ้ว
น้ำหนัก 75 กรัม
ราคาปลีก 13.-
ราคา sme 12.-

รหัส 90202-14
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 12 นิ้ว
น้ำหนัก 105 กรัม
ราคาปลีก 17.-
ราคา sme 16.-

รหัส 10002-2
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 14 นิ้ว
น้ำหนัก 160 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา sme 25.-

รหัส 90211-1
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 4 นิ้ว สีทอง ขนาด 15.5x15.5 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคาปลีก 10.-
ราคา sme 9.-

รหัส 90211-3
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 10 นิ้ว สีทอง ขนาด 28x28 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
ราคาปลีก 15.-
ราคา sme 14.-

รหัส 90212-1
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 4 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 ซม.
น้ำหนัก 30 กรัม
ราคาปลีก 10.-
ราคา sme 9.-

รหัส 90211-2
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 6 นิ้ว สีทอง ขนาด 19x19 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
ราคาปลีก 11.-
ราคา sme 10.-

รหัส 90212-2
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 6 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ซม.
น้ำหนัก 40 กรัม
ราคาปลีก 11.-
ราคา sme 10.-

รหัส 90212-3
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 8 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 14.-
ราคา sme 13.-

รหัส 90213-1
แผ่นรองเค้กพลาสติกใส กลมขอบหยัก ขนาด 20.8x19 ซม.
น้ำหนัก 185 กรัม
ราคาปลีก 16.-
ราคา sme 15.-

รหัส 90213-2
แผ่นรองเค้กพลาสติกใส กลมขอบหยัก ขนาด 27x24 ซม.
น้ำหนัก 284 กรัม
ราคาปลีก 24.-
ราคา sme 23.-

รหัส 90204-1
ฐานรองเค้ก สีฟ้า (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90204-2
ฐานรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90204-3
ฐานรองเค้ก สีชมพู (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90204-4
ฐานรองเค้ก สีขาว (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90205-1
ฐานรองเค้ก สีฟ้า (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 76 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90205-2
ฐานรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 76 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90205-3
ฐานรองเค้ก สีชมพู (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 76 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90205-4
ฐานรองเค้ก สีชมพูอ่อน (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 76 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90205-5
ฐานรองเค้ก สีขาว (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม.
น้ำหนัก 76 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90206-1
แผ่นรองเค้ก สีฟ้า ขนาด 21x21 ซม.
น้ำหนัก 12 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90206-2
แผ่นรองเค้ก สีชมพู ขนาด 21x21 ซม.
น้ำหนัก 12 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90206-3
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 21x21 ซม.
น้ำหนัก 12 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90207-1
แผ่นรองเค้ก สีชมพูอ่อน ขนาด 22x22 ซม.
น้ำหนัก 14 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90207-2
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 22x22 ซม.
น้ำหนัก 14 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90208-1
แผ่นรองเค้ก สีฟ้า ขนาด 26.5x26.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90208-2
แผ่นรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ ขนาด 26.5x26.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90208-3
แผ่นรองเค้ก สีชมพู ขนาด 26.5x26.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90208-4
แผ่นรองเค้ก สีชมพูอ่อน ขนาด 26.5x26.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90208-5
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 26.5x26.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90209-1
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 15.5x19.5 ซม.
น้ำหนัก 15 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90209-2
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 15.5x21.5 ซม.
น้ำหนัก 16 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90209-3
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 18x23.5 ซม.
น้ำหนัก 20 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-

รหัส 90209-4
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 18x25.5 ซม.
น้ำหนัก 26 กรัม
ราคาปลีก 2.-
ราคา sme 2.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
90202-1
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 8x8 นิ้ว 60 กรัม 15 14
2
90202-2
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 10x10 นิ้ว 90 กรัม 17 16
3
90202-3
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 12x12 นิ้ว 140 กรัม 21 20
4
10001-1
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีทอง ขนาด 14x14 นิ้ว 200 กรัม 26 25
5
90202-4
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 8x8 นิ้ว 60 กรัม 15 14
6
90202-5
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 10x10 นิ้ว 90 กรัม 17 16
7
90202-6
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 12x12 นิ้ว 140 กรัม 21 20
8
10001-2
แผ่นรองเค้กทรงจตุรัส สีเงิน ขนาด 14x14 นิ้ว 200 กรัม 26 25
9
90202-7
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 6 นิ้ว 30 กรัม 12 11
10
90202-8
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 8 นิ้ว 45 กรัม 10 9
11
90202-9
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 10 นิ้ว 75 กรัม 13 12
12
90202-10
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 12 นิ้ว 105 กรัม 17 16
13
10002-1
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีทอง ขนาด 14 นิ้ว 160 กรัม 26 25
14
90202-11
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 6 นิ้ว 30 กรัม 12 11
15
90202-12
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 8 นิ้ว 45 กรัม 10 9
16
90202-13
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 10 นิ้ว 75 กรัม 13 12
17
90202-14
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 12 นิ้ว 105 กรัม 17 16
18
10002-2
แผ่นรองเค้กทรงกลม สีเงิน ขนาด 14 นิ้ว 160 กรัม 26 25
19
90211-1
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 4 นิ้ว สีทอง ขนาด 15.5x15.5 ซม. 40 กรัม 10 9
20
90211-3
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 10 นิ้ว สีทอง ขนาด 28x28 ซม. 120 กรัม 15 14
21
90212-1
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 4 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 ซม. 30 กรัม 10 9
22
90211-2
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัสขอบหยัก 6 นิ้ว สีทอง ขนาด 19x19 ซม. 50 กรัม 11 10
23
90212-2
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 6 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ซม. 40 กรัม 11 10
24
90212-3
แผ่นรองเค้กทรงกลมขอบหยัก 8 นิ้ว สีทอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.5 ซม. 70 กรัม 14 13
25
90213-1
แผ่นรองเค้กพลาสติกใส กลมขอบหยัก ขนาด 20.8x19 ซม. 185 กรัม 16 15
26
90213-2
แผ่นรองเค้กพลาสติกใส กลมขอบหยัก ขนาด 27x24 ซม. 284 กรัม 24 23
27
90204-1
ฐานรองเค้ก สีฟ้า (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม. 50 กรัม 2 2
28
90204-2
ฐานรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม. 50 กรัม 2 2
29
90204-3
ฐานรองเค้ก สีชมพู (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม. 50 กรัม 2 2
30
90204-4
ฐานรองเค้ก สีขาว (แบบสูง) ขนาด (20.5x20.5x1.5)+1.5 ซม. 50 กรัม 2 2
31
90205-1
ฐานรองเค้ก สีฟ้า (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม. 76 กรัม 2 2
32
90205-2
ฐานรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม. 76 กรัม 2 2
33
90205-3
ฐานรองเค้ก สีชมพู (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม. 76 กรัม 2 2
34
90205-4
ฐานรองเค้ก สีชมพูอ่อน (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม. 76 กรัม 2 2
35
90205-5
ฐานรองเค้ก สีขาว (แบบสูง) ขนาด (25.5x25.5x1.5)+1.5 ซม. 76 กรัม 2 2
36
90206-1
แผ่นรองเค้ก สีฟ้า ขนาด 21x21 ซม. 12 กรัม 2 2
37
90206-2
แผ่นรองเค้ก สีชมพู ขนาด 21x21 ซม. 12 กรัม 2 2
38
90206-3
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 21x21 ซม. 12 กรัม 2 2
39
90207-1
แผ่นรองเค้ก สีชมพูอ่อน ขนาด 22x22 ซม. 14 กรัม 2 2
40
90207-2
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 22x22 ซม. 14 กรัม 2 2
41
90208-1
แผ่นรองเค้ก สีฟ้า ขนาด 26.5x26.5 ซม. 20 กรัม 2 2
42
90208-2
แผ่นรองเค้ก สีเขียวมิ้นท์ ขนาด 26.5x26.5 ซม. 20 กรัม 2 2
43
90208-3
แผ่นรองเค้ก สีชมพู ขนาด 26.5x26.5 ซม. 20 กรัม 2 2
44
90208-4
แผ่นรองเค้ก สีชมพูอ่อน ขนาด 26.5x26.5 ซม. 20 กรัม 2 2
45
90208-5
แผ่นรองเค้ก สีขาว ขนาด 26.5x26.5 ซม. 20 กรัม 2 2
46
90209-1
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 15.5x19.5 ซม. 15 กรัม 2 2
47
90209-2
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 15.5x21.5 ซม. 16 กรัม 2 2
48
90209-3
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 18x23.5 ซม. 20 กรัม 2 2
49
90209-4
แผ่นรองเค้กใส ขนาด 18x25.5 ซม. 26 กรัม 2 2

แผ่นรองเค้ก ราคา/แพ็ค
- ผลิตจากกระดาษอาร์ต food grade แบบหนา
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 90203-1
แผ่นรองเค้ก รูปกลม ขนาด 8 ซม.
น้ำหนัก 295 กรัม
ราคาปลีก 69.-
ราคา sme 68.-

รหัส 90203-2
แผ่นรองเค้ก รูปกลม ขนาด 9 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
ราคาปลีก 69.-
ราคา sme 68.-

รหัส 90203-3
แผ่นรองเค้ก สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6x10 ซม.
น้ำหนัก 340 กรัม
ราคาปลีก 69.-
ราคา sme 68.-

รหัส 90203-4
แผ่นรองเค้ก สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 275 กรัม
ราคาปลีก 69.-
ราคา sme 68.-

รหัส 90203-5
แผ่นรองเค้ก สามเหลี่ยม ขนาด 6.4x11.5 ซม.
น้ำหนัก 265 กรัม
ราคาปลีก 69.-
ราคา sme 68.-

รหัส 90203-6
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัส ขนาด 8.9x8.9 ซม.
น้ำหนัก 485 กรัม
ราคาปลีก 60.-
ราคา sme 59.-

รหัส 8859469404513
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ วงกลม สีขาว (A1-000) ขนาด 19.8x19.8 ซม.
น้ำหนัก 665 กรัม
ราคาปลีก 124.-
ราคา sme 121.-

รหัส 8859469404568
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์จัตุรัส สีขาว (ฺB1-000) ขนาด 19.8x19.8 ซม.
น้ำหนัก 840 กรัม
ราคาปลีก 124.-
ราคา sme 121.-

รหัส 8859469412969
ฐานรองเค้กครึ่งปอนด์จัตุรัส สีขาว (G1-000) ขนาด 14.8x14.8 ซม.
น้ำหนัก 390 กรัม
ราคาปลีก 84.-
ราคา sme 82.-

รหัส 8859272711594
แผ่นรองเค้ก 5x5 ลายชมพู ขนาด 5 นิ้ว
น้ำหนัก 750 กรัม
ราคาปลีก 100.-
ราคา sme 96.-

รหัส 8859272710320
แผ่นรองเค้ก ครึ่งปอนด์ ลายชมพู ขนาด 6 นิ้ว
น้ำหนัก 1150 กรัม
ราคาปลีก 125.-
ราคา sme 120.-

รหัส 8859272710405
แผ่นรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 8 นิ้ว
น้ำหนัก 220 กรัม
ราคาปลีก 175.-
ราคา sme 168.-

รหัส 8859272710504
แผ่นรองเค้ก 2 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 9.5 นิ้ว
น้ำหนัก 310 กรัม
ราคาปลีก 243.-
ราคา sme 233.-

รหัส 8859272710603
แผ่นรองเค้ก 3 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 10.5 นิ้ว
น้ำหนัก 370 กรัม
ราคาปลีก 289.-
ราคา sme 278.-

รหัส 8859272710689
แผ่นรองเค้ก 4 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 11.5 นิ้ว
น้ำหนัก 535 กรัม
ราคาปลีก 478.-
ราคา sme 459.-

รหัส 8859272710764
แผ่นรองเค้ก 5 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 13 นิ้ว
น้ำหนัก 580 กรัม
ราคาปลีก 589.-
ราคา sme 566.-

รหัส 90210-1
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว
น้ำหนัก 190 กรัม
ราคาปลีก 61.-
ราคา sme 60.-

รหัส 90210-2
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว
น้ำหนัก 315 กรัม
ราคาปลีก 79.-
ราคา sme 73.-

รหัส 90210-3
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว
น้ำหนัก 550 กรัม
ราคาปลีก 105.-
ราคา sme 98.-

รหัส 90210-4
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 10 นิ้ว
น้ำหนัก 653 กรัม
ราคาปลีก 121.-
ราคา sme 112.-

รหัส 90210-5
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 12 นิ้ว
น้ำหนัก 990 กรัม
ราคาปลีก 166.-
ราคา sme 154.-

รหัส 10003-01
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 6x6 นิ้ว
น้ำหนัก 149 กรัม
ราคาปลีก 18.-
ราคา sme 17.-

รหัส 10003-02
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 8x8 นิ้ว
น้ำหนัก 271 กรัม
ราคาปลีก 26.-
ราคา sme 25.-

รหัส 10003-03
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 9.5x9.5 นิ้ว
น้ำหนัก 335 กรัม
ราคาปลีก 40.-
ราคา sme 39.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
90203-1
แผ่นรองเค้ก รูปกลม ขนาด 8 ซม. 295 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 69 68
2
90203-2
แผ่นรองเค้ก รูปกลม ขนาด 9 ซม. 450 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 69 68
3
90203-3
แผ่นรองเค้ก สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6x10 ซม. 340 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 69 68
4
90203-4
แผ่นรองเค้ก สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 7x7 ซม. 275 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 69 68
5
90203-5
แผ่นรองเค้ก สามเหลี่ยม ขนาด 6.4x11.5 ซม. 265 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 69 68
6
90203-6
แผ่นรองเค้กทรงจัตุรัส ขนาด 8.9x8.9 ซม. 485 กรัม 100 แผ่น/แพ็ค 60 59
7
8859469404513
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์ วงกลม สีขาว (A1-000) ขนาด 19.8x19.8 ซม. 665 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 124 121
8
8859469404568
ฐานรองเค้ก 1 ปอนด์จัตุรัส สีขาว (ฺB1-000) ขนาด 19.8x19.8 ซม. 840 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 124 121
9
8859469412969
ฐานรองเค้กครึ่งปอนด์จัตุรัส สีขาว (G1-000) ขนาด 14.8x14.8 ซม. 390 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 84 82
10
8859272711594
แผ่นรองเค้ก 5x5 ลายชมพู ขนาด 5 นิ้ว 750 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 100 96
11
8859272710320
แผ่นรองเค้ก ครึ่งปอนด์ ลายชมพู ขนาด 6 นิ้ว 1150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 125 120
12
8859272710405
แผ่นรองเค้ก 1 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 8 นิ้ว 220 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 175 168
13
8859272710504
แผ่นรองเค้ก 2 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 9.5 นิ้ว 310 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 243 233
14
8859272710603
แผ่นรองเค้ก 3 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 10.5 นิ้ว 370 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 289 278
15
8859272710689
แผ่นรองเค้ก 4 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 11.5 นิ้ว 535 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 478 459
16
8859272710764
แผ่นรองเค้ก 5 ปอนด์ ลายชมพู ขนาด 13 นิ้ว 580 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 589 566
17
90210-1
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว 190 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 61 60
18
90210-2
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว 315 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 79 73
19
90210-3
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว 550 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 105 98
20
90210-4
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 10 นิ้ว 653 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 121 112
21
90210-5
แผ่นรองเค้กแบบหนาสีขาว จัตุรัส ขนาด 12 นิ้ว 990 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 166 154
22
10003-01
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 6x6 นิ้ว 149 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 18 17
23
10003-02
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 8x8 นิ้ว 271 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 26 25
24
10003-03
ถาดรองเค้กครึ่งปอนด์ สีขาว 2 หน้า ขนาด 9.5x9.5 นิ้ว 335 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 40 39