กล่องใส OPS
- ใช้สำหรับบรรจุอาหาร เบเกอรี่
- ไม่เป็นฝ้า ไอน้ำ ถนอมอาหาร ไม่บูดง่าย
- ล็อคแน่นไม่หลุด
- พลาสติกแข็งแรง เหนียว ไม่แตก
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 8859094607631
กล่องหัวใจใหญ่OPS L01
เส้นผ่าศูนย์กลาง15 สูง9 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 128 บาท
ราคา sme/แพ็ค 126 บาท

รหัส 8859094607648
กล่องหัวใจเล็กOPS L02
เส้นผ่าศูนย์กลาง12 สูง8 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 101 บาท
ราคา sme/แพ็ค 99 บาท

รหัส 8859094607723
กล่องOPS SK-502
14.5x20.5x9 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 195 บาท
ราคา sme/แพ็ค 191 บาท

รหัส 8859420000976
กล่องOPS ฝาล็อค TC-38
11x11x4 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 81 บาท
ราคา sme/แพ็ค 79 บาท

รหัส 8859420004769
กล่องOPS ฝาล็อค TR-R5A
16.5x7 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 166 บาท
ราคา sme/แพ็ค 163 บาท

รหัส 50304-1
กล่องOPS M-1
8.7x11.5x3.6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 74 บาท
ราคา sme/แพ็ค 72 บาท

รหัส 8859462400024
กล่องOPS M-2
10.4x15.95x3.25 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 90 บาท
ราคา sme/แพ็ค 88 บาท

รหัส 50304-3
กล่องOPS M-6
15.2x21.8x5.0 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 228 บาท
ราคา sme/แพ็ค 224 บาท

รหัส 50304-4
กล่องOPS ฝาล็อค M-17 HL
9.8x9.8x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 117 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 50304-5
กล่องOPS ฝาล็อค M-37
9.0x11.05x5.3 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 66 บาท
ราคา sme/แพ็ค 65 บาท

รหัส 8858805299325
กล่องOPS TS-37
5x6x2.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 67 บาท

รหัส 50304-6
กล่องOPS ฝาล็อค M-39HL
9.5x21.9x8.1 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 221 บาท
ราคา sme/แพ็ค 217 บาท

รหัส 50304-7
กล่องOPS ฝาล็อค M-45
9.0x16.5x5.9 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 124 บาท
ราคา sme/แพ็ค 121 บาท

รหัส 50304-8
กล่องOPS ฝาล็อค M-101
8.6x11.8x3.2 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 61 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท

รหัส 50304-9
กล่องOPS ฝาล็อค M-300
9.0x9.55x3.1 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 50304-10
กล่องOPS M-320
8.6x12.45x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคา sme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 50304-11
กล่องOPS M-103
6x10x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคา sme/แพ็ค 87 บาท

รหัส 8858805299226
กล่องOPS 02S
5x8x8 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 57 บาท
ราคา sme/แพ็ค 56 บาท

รหัส 8859094607617
กล่องOPS 02S (sakura)
5x8x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 8859094605729
กล่องOPS SK-00S
5x8x8 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคา sme/แพ็ค 43 บาท

รหัส 8859094605781
กล่องOPS SK-B3
10x14.5x7.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 117 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859094610143
กล่องOPS HB-30H
6.5x6.5x4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 49 บาท
ราคา sme/แพ็ค 48 บาท

รหัส 8859326260078
กล่องOPS OEX-4H
11.7x17.4x3.4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคา sme/แพ็ค 105 บาท

รหัส 8859094610129
กล่องOPS HB-4H (แทน OEX-4H)
7x12.5x2.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 119 บาท
ราคา sme/แพ็ค 117 บาท

รหัส 8859420000679
กล่องOPS TC-4H (แทน HB-4H)
15x9x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 126 บาท
ราคา sme/แพ็ค 124 บาท

รหัส 8855051156426
กล่อง OPS EPP-104 A ล็อค
10.5x14.5x7 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 74 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท

รหัส 8859326260115
กล่องOPS OEX-104
13x17x16 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 127 บาท
ราคา sme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 6973653160015
กล่อง OPS LB-104
10x14x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 129 บาท
ราคา sme/แพ็ค 127 บาท

รหัส 6974595800076
กล่อง OPS LB 104 A
9.5x14x3.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 173 บาท
ราคา sme/แพ็ค 167 บาท

รหัส 8859094610167
กล่องOPS HB-104 (แทน OEX-104)
9x13x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 147 บาท
ราคา sme/แพ็ค 142 บาท

รหัส 8859420006008
กล่อง OPS TFP-104
10x14x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
ราคา sme/แพ็ค 136 บาท

รหัส 8859462402004
กล่อง OPS M-104 ล็อค
10x14x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
ราคา sme/แพ็ค 132 บาท

รหัส 8859462410436
กล่อง OPS M-104 HLS (ล็อค)
10x14x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 115 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859484310028
กล่อง OPS-002 EF 104
9.5x14x3.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคา sme/แพ็ค 151 บาท

รหัส 8859205100501
กล่องOPS TP-50
14x4.7 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 235 บาท
ราคา sme/แพ็ค 231 บาท

รหัส 8859420006084
กล่องOPS ฝาล็อค TFP-104A
10x14x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 151 บาท
ราคา sme/แพ็ค 149 บาท

รหัส 8859420001119
กล่องOPS TC-1Hs
6.5x10.5x4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 67 บาท

รหัส 8859420002659
กล่องOPS TC-1HA
7x10.5x4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท

รหัส 8859420002970
กล่องOPS TC-3H
9x16x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 107 บาท
ราคา sme/แพ็ค 105 บาท

รหัส 8859420000693
กล่องOPS TC-5H
10x16x5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคา sme/แพ็ค 151 บาท

รหัส 8859420000938
กล่องOPS TC-32
6x9x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 67 บาท

รหัส 8859420001034
กล่องOPS TC-47
9x8 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 128 บาท
ราคา sme/แพ็ค 126 บาท

รหัส 8859420002536
กล่องOPS TC-11
7x12x4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 94 บาท
ราคา sme/แพ็ค 92 บาท

รหัส 8859420000716
กล่องOPS TC-6H
12x18x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 205 บาท
ราคา sme/แพ็ค 202 บาท

รหัส 8859420002215
กล่องOPS TC-13
10x10x9.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 161 บาท
ราคา sme/แพ็ค 159 บาท

รหัส 8859420002611
กล่องOPS TC-42A
15x5 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 127 บาท
ราคา sme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 8859420002635
กล่องOPS TC-43A
8x10x7.5 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 76 บาท
ราคา sme/แพ็ค 74 บาท

รหัส 8859420002697
กล่องOPS TC-4HA
9x14.5x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 126 บาท
ราคา sme/แพ็ค 124 บาท

รหัส 8859420002154
กล่องOPS TC-19
8x11.5x5.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 95 บาท
ราคา sme/แพ็ค 93 บาท

รหัส 8859420001058
กล่องOPS TC-48
7.5x10.5x4 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 87 บาท
ราคา sme/แพ็ค 85 บาท

รหัส 8859420002499
กล่องOPS TC-40
7x15.5x5.5
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 117 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859420002710
กล่องOPS TC-5HA
10x16x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคา sme/แพ็ค 151 บาท

รหัส 8859420002734
กล่องOPS TC-15A
7.5x20x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 145 บาท
ราคา sme/แพ็ค 143 บาท

รหัส 8859420002956
กล่องOPS TC-20
9.5x11x5.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 117 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859420003373
กล่องOPS TC-18
9.5x9.5x5.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคา sme/แพ็ค 111 บาท

รหัส 8859420003458
กล่องOPS TC-35
5.5x15x5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 100 บาท
ราคา sme/แพ็ค 98 บาท

รหัส 8859420003472
กล่องOPS TC-36
8.5x13.5x7.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคา sme/แพ็ค 154 บาท

รหัส 8859420002376
กล่องOPS TC-39A
9x21x85 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 191 บาท
ราคา sme/แพ็ค 188 บาท

รหัส 8859420004882
กล่องOPS TC-12A
8x10.5x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 104 บาท
ราคา sme/แพ็ค 101 บาท

รหัส 8859420003175
กล่องOPS TC-23
9.5x9.5x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 133 บาท
ราคา sme/แพ็ค 130 บาท

รหัส 8859420002178
กล่องOPS TC-105
12x17x5 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 160 บาท
ราคา sme/แพ็ค 158 บาท

รหัส 8859420002758
กล่องOPS TC-17A ฝาล็อค
9x9x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 92 บาท
ราคา sme/แพ็ค 89 บาท

รหัส 8859420003151
กล่องOPS TC-22
5x8x7 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคา sme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 8859420002772
กล่องOPS TC-30A ฝาล็อค
7x7x3.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคา sme/แพ็ค 55 บาท

รหัส 8859420002932
กล่องOPS TC-33
7x14x4.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 112 บาท
ราคา sme/แพ็ค 109 บาท

รหัส 8859420002796
กล่องOPS TC-45A ฝาล็อค
7x13.5x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคา sme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859420004820
กล่องOPS TC-31A ฝาล็อค
6x10x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77 บาท
ราคา sme/แพ็ค 75 บาท

รหัส 8859420002673
กล่องOPS TC-2HA ฝาล็อค
8x13x3 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 101 บาท
ราคา sme/แพ็ค 99 บาท

รหัส 8859420000730
กล่อง OPS TC-101
6.5x9x3.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859420000754
กล่อง OPS TC-102
7.5x11x7 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 110 บาท
ราคา sme/แพ็ค 107 บาท

รหัส 8859420000778
กล่อง OPS TC-103
6.5x10.5x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 83 บาท
ราคา sme/แพ็ค 81 บาท

รหัส 8859420001072
กล่อง OPS TC-006
8x15 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 156 บาท
ราคา sme/แพ็ค 153 บาท

รหัส 8859462400147
กล่องใส OPS M-104MHL 2ช่อง
10x14x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 172 บาท
ราคา sme/แพ็ค 169 บาท

รหัส 8859420002833
กล่อง OPS TR-R4A (ล็อค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.2 สูง8 ซม.
50 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 150 บาท
ราคา sme/แพ็ค 147 บาท

รหัส 8859420000914
กล่อง OPS TC-31
6x10x5.5 ซม.
100 ใบแพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77 บาท
ราคา sme/แพ็ค 75 บาท

รหัส 8859420001010
กล่อง OPS TC-45
7x13.5x6 ซม.
100 ใบแพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 119 บาท
ราคา sme/แพ็ค 116 บาท

รหัส 8859420004905
กล่อง OPS TC-102A
8x11x7 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 114 บาท
ราคา sme/แพ็ค 110 บาท

รหัส 8859420003519
กล่อง OPS TC-6HA
12x8x6 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 224 บาท
ราคา sme/แพ็ค 215 บาท

รหัส 8859420000952
กล่องใส TC-37
6.5x7.5x5.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 68 บาท
ราคา sme/แพ็ค 66 บาท

รหัส 8857124495036
กล่อง PG-30 OPS ล็อค
7x7x6.5 ซม.
100 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859094607631 กล่องหัวใจใหญ่OPS L01 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง15 สูง9 ซม. 665 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 128 126
2 8859094607648 กล่องหัวใจเล็กOPS L02 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง12 สูง8 ซม. 455 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 101 99
3 8859094607723 กล่องOPS SK-502 ขนาด 14.5x20.5x9 ซม. 1170 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 195 191
4 8859420000976 กล่องOPS ฝาล็อค TC-38 ขนาด 11x11x4 ซม. 455 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 81 79
5 8859420004769 กล่องOPS ฝาล็อค TR-R5A ขนาด 16.5x7 ซม. 940 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 166 163
6 50304-1 กล่องOPS M-1 ขนาด 8.7x11.5x3.6 ซม. 360 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 74 72
7 8859462400024 กล่องOPS M-2 ขนาด 10.4x15.95x3.25 ซม. 525 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 90 88
8 50304-3 กล่องOPS M-6 ขนาด 15.2x21.8x5.0 ซม. 1240 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 228 224
9 50304-4 กล่องOPS ฝาล็อค M-17 HL ขนาด 9.8x9.8x4.5 ซม. 520 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 117 115
10 50304-5 กล่องOPS ฝาล็อค M-37 ขนาด 9.0x11.05x5.3 ซม. 395 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 66 65
11 8858805299325 กล่องOPS TS-37 ขนาด 5x6x2.5 ซม. 340 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 69 67
12 50304-6 กล่องOPS ฝาล็อค M-39HL ขนาด 9.5x21.9x8.1 ซม. 575 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 221 217
13 50304-7 กล่องOPS ฝาล็อค M-45 ขนาด 9.0x16.5x5.9 ซม. 610 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 124 121
14 50304-8 กล่องOPS ฝาล็อค M-101 ขนาด 8.6x11.8x3.2 ซม. 320 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 61 59
15 50304-9 กล่องOPS ฝาล็อค M-300 ขนาด 9.0x9.55x3.1 ซม. 275 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 50 49
16 50304-10 กล่องOPS M-320 ขนาด 8.6x12.45x6.5 ซม. 410 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 70 68
17 50304-11 กล่องOPS M-103 ขนาด 6x10x6 ซม. 465 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 89 87
18 8858805299226 กล่องOPS 02S ขนาด 5x8x8 ซม. 330 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 57 56
19 8859094607617 กล่องOPS 02S (sakura) ขนาด 5x8x6 ซม. 330 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 50 49
20 8859094605729 กล่องOPS SK-00S ขนาด 5x8x8 ซม. 210 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 44 43
21 8859094605781 กล่องOPS SK-B3 ขนาด 10x14.5x7.5 ซม. 840 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 117 115
22 8859094610143 กล่องOPS HB-30H ขนาด 6.5x6.5x4 ซม. 275 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 49 48
23 8859326260078 กล่องOPS OEX-4H ขนาด 11.7x17.4x3.4 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 108 105
24 8859094610129 กล่องOPS HB-4H (แทน OEX-4H) ขนาด 7x12.5x2.5 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 119 117
25 8859420000679 กล่องOPS TC-4H (แทน HB-4H) ขนาด 15x9x4.5 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 126 124
26 8855051156426 กล่อง OPS EPP-104 A ล็อค ขนาด 10.5x14.5x7 ซม. 660 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 74 71
27 8859326260115 กล่องOPS OEX-104 ขนาด 13x17x16 ซม. 940 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 127 125
28 6973653160015 กล่อง OPS LB-104 ขนาด 10x14x6.5 ซม. 1075 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 129 127
29 6974595800076 กล่อง OPS LB 104 A ขนาด 9.5x14x3.5 ซม. 1140 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 173 167
30 8859094610167 กล่องOPS HB-104 (แทน OEX-104) ขนาด 9x13x6.5 ซม. 900 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 147 142
31 8859420006008 กล่อง OPS TFP-104 ขนาด 10x14x6 ซม. 880 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 138 136
32 8859462402004 กล่อง OPS M-104 ล็อค ขนาด 10x14x6.5 ซม. 1089 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 138 132
33 8859462410436 กล่อง OPS M-104 HLS (ล็อค) ขนาด 10x14x6.5 ซม. 1011 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 115 115
34 8859484310028 กล่อง OPS-002 EF 104 ขนาด 9.5x14x3.5 ซม. 1056 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 153 151
35 8859205100501 กล่องOPS TP-50 ขนาด 14x4.7 ซม. 1230 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 235 231
36 8859420006084 กล่องOPS ฝาล็อค TFP-104A ขนาด 10x14x6 ซม. 870 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 151 149
37 8859420001119 กล่องOPS TC-1Hs ขนาด 6.5x10.5x4 ซม. 345 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 69 67
38 8859420002659 กล่องOPS TC-1HA ขนาด 7x10.5x4 ซม. 405 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 72 71
39 8859420002970 กล่องOPS TC-3H ขนาด 9x16x4.5 ซม. 865 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 107 105
40 8859420000693 กล่องOPS TC-5H ขนาด 10x16x5 ซม. 955 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 153 151
41 8859420000938 กล่องOPS TC-32 ขนาด 6x9x6 ซม. 395 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 69 67
42 8859420001034 กล่องOPS TC-47 ขนาด 9x8 ซม. 685 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 128 126
43 8859420002536 กล่องOPS TC-11 ขนาด 7x12x4 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 94 92
44 8859420000716 กล่องOPS TC-6H ขนาด 12x18x6.5 ซม. 1220 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 205 202
45 8859420002215 กล่องOPS TC-13 ขนาด 10x10x9.5 ซม. 1025 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 161 159
46 8859420002611 กล่องOPS TC-42A ขนาด 15x5 ซม. 585 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 127 125
47 8859420002635 กล่องOPS TC-43A ขนาด 8x10x7.5 ซม. 375 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 76 74
48 8859420002697 กล่องOPS TC-4HA ขนาด 9x14.5x4.5 ซม. 430 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 126 124
49 8859420002154 กล่องOPS TC-19 ขนาด 8x11.5x5.5 ซม. 660 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 95 93
50 8859420001058 กล่องOPS TC-48 ขนาด 7.5x10.5x4 ซม. 475 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 87 85
51 8859420002499 กล่องOPS TC-40 ขนาด 7x15.5x5.5 710 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 117 115
52 8859420002710 กล่องOPS TC-5HA ขนาด 10x16x4.5 ซม. 955 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 153 151
53 8859420002734 กล่องOPS TC-15A ขนาด 7.5x20x6 ซม. 970 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 145 143
54 8859420002956 กล่องOPS TC-20 ขนาด 9.5x11x5.5 ซม. 720 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 117 115
55 8859420003373 กล่องOPS TC-18 ขนาด 9.5x9.5x5.5 ซม. 555 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 113 111
56 8859420003458 กล่องOPS TC-35 ขนาด 5.5x15x5 ซม. 615 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 100 98
57 8859420003472 กล่องOPS TC-36 ขนาด 8.5x13.5x7.5 ซม. 765 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 157 154
58 8859420002376 กล่องOPS TC-39A ขนาด 9x21x85 ซม. 1365 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 191 188
59 8859420004882 กล่องOPS TC-12A ขนาด 8x10.5x4.5 ซม. 610 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 104 101
60 8859420003175 กล่องOPS TC-23 ขนาด 9.5x9.5x6 ซม. 762 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 133 130
61 8859420002178 กล่องOPS TC-105 ขนาด 12x17x5 ซม. 860 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 160 158
62 8859420002758 กล่องOPS TC-17A ฝาล็อค ขนาด 9x9x4.5 ซม. 495 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 92 89
63 8859420003151 กล่องOPS TC-22 ขนาด 5x8x7 ซม. 355 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 50 49
64 8859420002772 กล่องOPS TC-30A ฝาล็อค ขนาด 7x7x3.5 ซม. 285 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 56 55
65 8859420002932 กล่องOPS TC-33 ขนาด 7x14x4.5 ซม. 610 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 112 109
66 8859420002796 กล่องOPS TC-45A ฝาล็อค ขนาด 7x13.5x6 ซม. 700 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 118 115
67 8859420004820 กล่องOPS TC-31A ฝาล็อค ขนาด 6x10x6 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 77 75
68 8859420002673 กล่องOPS TC-2HA ฝาล็อค ขนาด 8x13x3 ซม. 580 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 101 99
69 8859420000730 กล่อง OPS TC-101 ขนาด 6.5x9x3.5 ซม. 315 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 59 58
70 8859420000754 กล่อง OPS TC-102 ขนาด 7.5x11x7 ซม. 570 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 110 107
71 8859420000778 กล่อง OPS TC-103 ขนาด 6.5x10.5x6 ซม. 455 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 83 81
72 8859420001072 กล่อง OPS TC-006 ขนาด 8x15 ซม. 810 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 156 153
73 8859462400147 กล่องใส OPS M-104MHL 2ช่อง ขนาด 10x14x6.5 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 172 169
74 8859420002833 กล่อง OPS TR-R4A (ล็อค) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.2 สูง8 ซม. 860 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 150 147
75 8859420000914 กล่อง OPS TC-31 ขนาด 6x10x5.5 ซม. 590 กรัม 100 ใบแพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 77 75
76 8859420001010 กล่อง OPS TC-45 ขนาด 7x13.5x6 ซม. 749 กรัม 100 ใบแพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 119 116
77 8859420004905 กล่อง OPS TC-102A ขนาด 8x11x7 ซม. 754 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 114 110
78 8859420003519 กล่อง OPS TC-6HA ขนาด 12x8x6 ซม. 1472 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 224 215
79 8859420000952 กล่องใส TC-37 ขนาด 6.5x7.5x5.5 ซม. 335 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 68 66
80 8857124495036 กล่อง PG-30 OPS ล็อค ขนาด 7x7x6.5 ซม. 450 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 59 58