กล่องบราวนี่
- สำหรับใส่เบเกอรี่ / บราวนี่
- กระดาษ Food Grade ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ผลิตจากกระดาษอาร์ตขาว หรือ กระดาษคราฟท์
- พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง
- สินค้าขายใบ ราคา sme ซื้อ 50 ใบขึ้นไป
- สินค้าขายแพ็ค ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 13517-1
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีดำ ผีเสื้อชมพู
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-2
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีดำ ผีเสื้อฟ้า
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-3
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีดำ ผีเสื้อรุ้ง
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-4
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีดำ กรอบสีผีเสื้อ
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-5
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีขาว ผีเสื้อชมพู
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-6
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีขาว ผีเสื้อฟ้า
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-7
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีขาว ผีเสื้อรุ้ง
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-8
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีขาว กรอบสีผีเสื้อ
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-9
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีฟ้า ผีเสื้อชมพู
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-10
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีฟ้า ผีเสื้อฟ้า
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-11
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีฟ้า ผีเสื้อรุ้ง
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-12
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีฟ้า กรอบสีผีเสื้อ
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-13
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีชมพู ผีเสื้อชมพู
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-14
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีชมพู ผีเสื้อฟ้า
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-15
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีชมพู ผีเสื้อรุ้ง
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13517-16
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีชมพู กรอบสีผีเสื้อ
ขนาด 5x11x1.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 5 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13524-1
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีดำ
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13524-2
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีขาว
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13524-3
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีน้ำตาล
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4

รหัส 13524-4
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีดำ
ขนาด 8.5x6x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 13524-5
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีขาว
ขนาด 8.5x6x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 13524-6
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงยาว สีน้ำตาล
ขนาด 8.5x6x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 13524-7
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีดำ
ขนาด 7.5x7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 13524-8
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีขาว
ขนาด 7.5x7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 13524-9
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ทรงจัตุรัส สีน้ำตาล
ขนาด 7.5x7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5

รหัส 60043-01
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีฟ้าม้าขาว
ขนาด 7x14x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคา sme/ใบ 7

รหัส 60043-02
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีฟ้าเบเกอรี่
ขนาด 7x14x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคา sme/ใบ 7

รหัส 60043-03
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีชมพูนกฟลามิงโก้
ขนาด 7x14x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคา sme/ใบ 7

รหัส 60043-04
กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีขาวลายหินอ่อน
ขนาด 7x14x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคา sme/ใบ 7

รหัส 60043-05
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น สีพาสเทลจุดชมพู
ขนาด 13.5x13.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 17 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9

รหัส 60043-06
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น สีฟ้าม้าขาว
ขนาด 13.5x13.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 17 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9

รหัส 60043-07
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น สีชมพูนกฟลามิงโก้
ขนาด 13.5x13.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 17 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9

รหัส 60043-08
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น สีขาวลายหินอ่อน
ขนาด 13.5x13.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 17 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9

รหัส 60043-09
กล่องบราวนี่ 6 ชิ้น สีฟ้าม้าขาว
ขนาด 21.5x23.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11

รหัส 60043-10
กล่องบราวนี่ 6 ชิ้น สีขาวลายหินอ่อน
ขนาด 21.5x23.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11


รหัส 8859469404261
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ลายหินอ่อน
ขนาด 8.2x8.2x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 20000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
50 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469410866
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ลายดอกไม้รวมคราฟท์
ขนาด 8.2x8.2x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 17500 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
50 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469410873
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ลายเบเกอรี่คราฟท์
ขนาด 8.2x8.2x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 17500 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
50 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469411009
กล่องบราวนี่ 1ชิ้น ลายดอกไม้ฉลุชมพู
ขนาด 8.2x8.2x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 20000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
50 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469400690
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น สีน้ำตาลคราฟท์
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 25000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 148 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 145

รหัส 8859469410897
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายรวมดอกไม้คราฟท์
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 25000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469410903
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายเบเกอรี่คราฟท์
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 25000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469410880
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายเบเกอรี่
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 30000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469400706
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายดอกไม้ฉลุชมพู
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 30000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469406340
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายดอกไม้แดง
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 30000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469400683
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น สีขาว
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 30000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 136

รหัส 8859469404278
กล่องบราวนี่ 2ชิ้น ลายหินอ่อน
ขนาด 7.5x15x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 30000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
50 ใบ/แพ็ค (30 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 149

รหัส 8859469412679
กล่องบราวนี่ 4ชิ้น ลายหินอ่อนชมพู
ขนาด 12x12x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
20 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 80

รหัส 8859469412686
กล่องบราวนี่ 4ชิ้น ลายครีมชมพู
ขนาด 12x12x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
20 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 80

รหัส 8859469410934
กล่องบราวนี่ 4ชิ้น ลายดอกไม้รวมคราฟท์
ขนาด 12x12x3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 6000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
20 ใบ/แพ็ค (40 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 80

รหัส 8859469404285
กล่องบราวนี่ 6ชิ้น ลายหินอ่อน
ขนาด 11.5x22x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 12000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
20 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469412990
กล่องบราวนี่ 6ชิ้น ลายดอกไม้รวมคราฟท์
ขนาด 11.5x22x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 12000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
20 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128

รหัส 8859469413362
กล่องบราวนี่ 6ชิ้น ลายดอกไม้ชมพู
ขนาด 11.5x22x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 12000 กรัม
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
20 ใบ/แพ็ค (50 แพ็ค/ลัง)
ราคา sme/แพ็ค 128