ถุงกระดาษใส่ขนมปัง เบเกอรี่
- สำหรับใส่ขนมปัง เบเกอรี่
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ผิวด้านในเคลือบมัน สัมผัสอาหารได้
- Food Grade สัมผัสอาหารได้
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป / 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 50102
ถุงใส่ขนม สีส้มขาวตัดด้วยลายการ์ตูน
น้ำหนัก 10 กรัม/ใบ
ราคาปลีก/ใบ 4 บาท
ราคา sme/ใบ 3 บาท

รหัส 50101-1
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส
น้ำหนัก 5 กรัม/ใบ
ราคาปลีก/ใบ 3 บาท
ราคา sme/ใบ 2 บาท

รหัส 50101-2
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส
น้ำหนัก 7 กรัม/ใบ
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4 บาท

รหัส 50101-3
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส
น้ำหนัก 10 กรัม/ใบ
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 50101-4
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส
น้ำหนัก 12 กรัม/ใบ
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 50103-1
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส พื้นขาวพิมพ์ลาย
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 755 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 204 บาท
ราคา sme/แพ็ค 190 บาท

รหัส 50103-2
ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส พื้นน้ำตาลพิมพ์ลาย
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 710 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 204 บาท
ราคา sme/แพ็ค 190 บาท

รหัส 50105-1
ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีน้ำตาล (ใหญ่)
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 596 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 98 บาท
ราคา sme/แพ็ค 91 บาท

รหัส 50105-2
ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีขาว (ใหญ่)
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 575 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 98 บาท
ราคา sme/แพ็ค 91 บาท

รหัส 50105-3
ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีน้ำตาล (กลาง)
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 400 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 91 บาท
ราคา sme/แพ็ค 85 บาท

รหัส 50105-4
ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีขาว (กลาง)
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
น้ำหนัก 390 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 91 บาท
ราคา sme/แพ็ค 85 บาท

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
50102 ถุงใส่ขนม สีส้มขาวตัดด้วยลายการ์ตูน ขนาด 14x20 ซม.
10 กรัม
4/ใบ 3/ใบ
50101-1 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส ขนาด 12x5x24 ซม.
5 กรัม
3/ใบ 2/ใบ
50101-2 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส ขนาด 12x9x30 ซม.
7 กรัม
5/ใบ 4/ใบ
50101-3 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส ขนาด 17x10.5x32 ซม.
10 กรัม
6/ใบ 5/ใบ
50101-4 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส ขนาด 21x10x32 ซม.
12 กรัม
6/ใบ 5/ใบ
50103-1 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส พื้นขาวพิมพ์ลาย ขนาด 9x12x30 ซม.
755 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
204/แพ็ค 190/แพ็ค
50103-2 ถุงกระดาษมีช่องหน้าต่างใส พื้นน้ำตาลพิมพ์ลาย ขนาด 9x12x30 ซม.
710 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
204/แพ็ค 190/แพ็ค
50105-1 ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีน้ำตาล (ใหญ่) ขนาด 21x25 ซม.
596 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
98/แพ็ค 91/แพ็ค
50105-2 ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีขาว (ใหญ่) ขนาด 21x25 ซม.
575 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
98/แพ็ค 91/แพ็ค
50105-3 ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีน้ำตาล (กลาง) ขนาด 18x19 ซม.
400 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
91/แพ็ค 85/แพ็ค
50105-4 ถุงกระดาษหน้าใส พื้นหลังสีขาว (กลาง) ขนาด 18x19 ซม.
390 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
91/แพ็ค 85/แพ็ค

Lights
Lights
Lights