กล่องขนมทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม
- เหมาะสำหรับใส่ขนมเปี๊ยะ ขนมไหว้พระจันทร์
- ราคา sme ราคาใบซื้อยกแพ็ค / ราคาแพ็คซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 13601-1
กล่องทรงเหลี่ยมฐานสีทอง
ขนาด 5.8x5.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-8
กล่องขนมไหว้พระจันทร์ สีดำ
ขนาด 9x9x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 800 กรัม
20 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 84.-
ราคาsme/ใบ 78.-

รหัส 13601-9
กล่องขนมไหว้พระจันทร์ สีทอง
ขนาด 9x9x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 800 กรัม
20 ใบ
ราคาปลีก/ใบ 84.-
ราคาsme/ใบ 78.-

รหัส 13601-2
กล่องทรงเหลี่ยมฐานสีดำ
ขนาด 5.8x5.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-3
กล่องทรงเหลี่ยมฐานสีเขียวมิ้นท์
ขนาด 5.8x5.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-4
กล่องทรงเหลี่ยมฐานสีชมพู
ขนาด 5.8x5.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-5
กล่องทรงกลมฐานสีทอง
ขนาด 6x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-6
กล่องทรงกลมฐานสีดำ
ขนาด 6x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-

รหัส 13601-7
กล่องทรงกลมฐานสีใส
ขนาด 6x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 2.-
ราคาsme/ใบ 1.27.-


รหัส 13601-10
กล่องทรงเหลี่ยม ฐานขาว W-10
ขนาด 8.5x8.5x5.5 ซม. หลุมลึก 1 กว้าง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 531 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคาsme/แพ็ค 210.-

รหัส 13601-11
กล่องทรงเหลี่ยม ฐานดำ W-10
ขนาด 8.5x8.5x5.5 ซม. หลุมลึก 1 กว้าง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 531 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคาsme/แพ็ค 210.-

รหัส 13601-12
กล่องทรงเหลี่ยม ฐานชมพู W-10
ขนาด 8.5x8.5x5.5 ซม. หลุมลึก 1 กว้าง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 531 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคาsme/แพ็ค 210.-

รหัส 13601-13
กล่องทรงเหลี่ยม ฐานเขียวมิ้นท์ W-10
ขนาด 8.5x8.5x5.5 ซม. หลุมลึก 1 กว้าง 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 531 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคาsme/แพ็ค 210.-

รหัส 60045-7
กล่องขนมไหว้พระจันทร์ สีดำ (XY12-12)
ขนาด 12x12x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 889 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 181.-
ราคาsme/แพ็ค 168.-

รหัส 60045-8
กล่องขนมไหว้พระจันทร์ สีทอง (XY12-12)
ขนาด 12x12x6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 889 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 181.-
ราคาsme/แพ็ค 168.-

ถาดใส่ขนม
- เหมาะสำหรับใส่ขนมเปี๊ยะ ขนมไหว้พระจันทร์
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 60045-1
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ ใส
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 107 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 24.-
ราคาsme/แพ็ค 23.-

รหัส 60045-2
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ ใส
ขนาด 7.5x7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 145 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30.-
ราคาsme/แพ็ค 29.-

รหัส 60045-3
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ ใส
ขนาด 8.5x8.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 175 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 36.-
ราคาsme/แพ็ค 35.-

รหัส 60045-4
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ สีทอง
ขนาด 6.5x6.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 90 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 24.-
ราคาsme/แพ็ค 23.-

รหัส 60045-5
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ สีทอง
ขนาด 7.5x7.5x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 115 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30.-
ราคาsme/แพ็ค 29.-

รหัส 60045-6
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ (รุ่น 8.5 Cm.)
ขนาด 7x7x2.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 185 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 37.-
ราคาsme/แพ็ค 36.-

รหัส 95001-1
ถาดขนมไหว้พระจันทร์ (รุ่น 7 Cm.)
ขนาด 5x7x3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 120 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 31.-
ราคาsme/แพ็ค 30.-

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights