กล่องใส่ขนมฝาพลาสติกใสเคลือบกันซึม
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 10164-7 (รหัสxcom 10164-7)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 870 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคา sme/แพ็ค 210.-

รหัส 10164-8 (รหัสxcom 10164-8)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีน้ำตาล
น้ำหนัก/แพ็ค 820 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 226.-
ราคา sme/แพ็ค 210.-

รหัส 10164-9 (รหัสxcom )
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 1033 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 376.-
ราคา sme/แพ็ค 349.-

รหัส 10164-10 (รหัสxcom )
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีน้ำตาล
น้ำหนัก/แพ็ค 1033 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 376.-
ราคา sme/แพ็ค 349.-

รหัส 10164-1 (รหัสxcom 900898)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10164-2 (รหัสxcom 900899)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีน้ำตาล
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10164-3 (รหัสxcom 900900)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10164-4 (รหัสxcom 900901)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีน้ำตาล
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10164-5 (รหัสxcom 900902)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 1000 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10164-6 (รหัสxcom 900903)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส สีน้ำตาล
น้ำหนัก/แพ็ค 1000 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10165-6 (รหัสxcom 201399)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย Time
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-1 (รหัสxcom 201394)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย toyour
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-2 (รหัสxcom 201395)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย share happiness สีขาว
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-3 (รหัสxcom 201396)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย ENJOY LIFE สีส้ม
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-4 (รหัสxcom 201397)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย Think of you
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-5 (รหัสxcom 201398)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย LONDON สีเหลือง
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-7 (รหัสxcom 201400)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลาย ENJOY LIFE สีเขียว
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

รหัส 10165-8 (รหัสxcom 201401)
กล่องขนมเคลือบกันซึม+ฝาใส ลายวัวนม สีขาวดำ
น้ำหนัก/แพ็ค 1500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 241.-
ราคา sme/แพ็ค 223.-

Lights
Lights