กล่องอเนกประสงค์
- นำมาใส่ของขวัญ หรือ ใส่ขนม/เบเกอรี่/เค้ก ได้
- กระดาษ Food Grade
- ผลิตจากกระดาษอาร์ตขาว หรือ กระดาษคราฟท์
- ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ราคา sme ซื้อ 50 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 13512-1
กล่องเบเกอรี่ ลายจุด
ขนาด 13x13x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13512-2
กล่องเบเกอรี่ ลายหอไอเฟลฟ้าชมพู
ขนาด 13x13x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13512-3
กล่องเบเกอรี่ ลายขนม
ขนาด 13x13x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13514-01
กล่องขนม มีหูจับ สีทอง
ขนาด 16.5x16.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 64 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 16 บาท
ราคา sme/ใบ 15 บาท

รหัส 13590-1
กล่องลายสีชมพูขาว
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13590-2
กล่องสีขาว Thank You
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13590-3
กล่องกระดาษคราฟ Thank You
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13590-4
กล่องลายหินอ่อน
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13590-5
กล่องสีขาว GOOD CAKES
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 13590-6
กล่องกระดาษคราฟ GOOD CAKES
ขนาด 9x17.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท