แคปซิลใส ปลอกหุ้มปากขวด
- ราคา sme ซื้อ 10 มัดขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก/มัด
ราคา sme/มัด
1
70101-1
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ปาก 29-30 ขนาด 4x3.4 ซม.
49 กรัม
150 ใบ/มัด
5 5
2
70101-2
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 3.5 ซม. ขนาด 3.5x3 ซม.
40 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
3
70101-3
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 4.5 ซม. ขนาด 4.5x4 ซม.
49 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
4
70101-4
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 5 ซม. ขนาด 5x4 ซม.
50 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
5
70101-5
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 7.5 ซม. ขนาด 7.5x3 ซม.
53 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
6
70101-6
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 8.2 ซม. ขนาด 8.2x4 ซม.
67 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
7
70101-7
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 8.9 ซม. ขนาด 8.9x5 ซม.
83 กรัม
150 ใบ/มัด
21 20
8
70101-8
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 9.8 ซม. ขนาด 9.8x5 ซม.
82 กรัม
150 ใบ/มัด
30 30
9
70101-9
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 10.8 ซม. ขนาด 10.8x3 ซม.
65 กรัม
150 ใบ/มัด
39 39
10
70101-10
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 11.8 ซม. ขนาด 11.8x4 ซม.
84 กรัม
150 ใบ/มัด
39 39
11
70101-11
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 13.5 ซม. ขนาด 13.5x5 ซม.
106 กรัม
150 ใบ/มัด
39 39
12
70101-12
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 13.5 ซม. ขนาด 15.5x4 ซม.
101 กรัม
150 ใบ/มัด
50 49
13
70101-13
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 17 ซม. ขนาด 17x4.5 ซม.
114 กรัม
150 ใบ/มัด
50 49
14
70101-14
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 19 ซม. ขนาด 19x5 ซม.
144 กรัม
150 ใบ/มัด
60 59
15
70101-15
แคปซีลใส ปลอกหุ้มปากขวด ยาว 20 ซม. ขนาด 20x5 ซม.
146 กรัม
150 ใบ/มัด
69 68

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights