ธัญพืช
- ราคา sme ซื้อยกมัด หรือ ยกแพ็ค หรือ ยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 4800361310031
คอร์นเฟลกส์ เนสเล่ 500g.
น้ำหนัก/กล่อง 500 กรัม
14 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก/กล่อง 130 บาท
ราคาsme/กล่อง 127 บาท

รหัส 9555805800399 - ราคาโปรฯ -
คอร์นเฟลกส์ เคลล็อกส์ 1.2kg
น้ำหนัก/ถุง 1200 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 245 บาท
ราคาsme/ถุง 245 บาท

รหัส 4800361379762
คอร์นเฟลกส์ เนสเล่ 1.5kg.
น้ำหนัก/ถุง 1500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 371 บาท
ราคาsme/ถุง 362 บาท

รหัส 8859049805181
งาขาวขนาดใหญ่เลาะเปลือก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 56 บาท
ราคาsme/ถุง 55 บาท

รหัส 8859049807147
งาดำขนาดใหญ่ คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 63 บาท
ราคาsme/ถุง 61 บาท

รหัส 8859049811052
ถั่วดำ คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 48 บาท
ราคาsme/ถุง 47 บาท

รหัส 8859049815098
ถั่วเขียวผิวมัน คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 28 บาท
ราคาsme/ถุง 27 บาท

รหัส 8859049801183
ถั่วเขียวเลาะเปลือกผ่าซีก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 34 บาท
ราคาsme/ถุง 33 บาท

รหัส 8859049809158
ถั่วเหลืองเลาะเปลือกผ่าซีก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/มัด
ราคาปลีก/ถุง 26 บาท
ราคาsme/ถุง 25 บาท

รหัส 60060-1
ธัญพืชอบรวม 200 กรัม
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 49 บาท
ราคาsme/ถุง 48 บาท

รหัส 60060-2
ธัญพืชอบรวม 500 กรัม
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 116 บาท
ราคาsme/ถุง 113 บาท

รหัส 60060-3
ธัญพืชอบรวม 1000 กรัม
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 232 บาท
ราคาsme/ถุง 226 บาท

รหัส 60060-7
ลูกเกดดำ 200g.
น้ำหนัก/ถุง 204 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 25 บาท
ราคาsme/ถุง 24 บาท

รหัส 60060-27
ลูกเกดดำ 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 54 บาท
ราคาsme/ถุง 53 บาท

รหัส 60060-28
ลูกเกดดำ 1กิโล
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 106 บาท
ราคาsme/ถุง 103 บาท

รหัส 60060-30
ลูกเกดดำ 1 ลัง(10 กก.)
น้ำหนัก/ลัง 10000 กรัม
5 ลัง
ราคาปลีก/ลัง 836 บาท
ราคาsme/ลัง 815 บาท

รหัส 60060-8
ลูกเกดเหลือง 200g.
น้ำหนัก/ถุง 204 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 38 บาท
ราคาsme/ถุง 37 บาท

รหัส 60060-35
ลูกเกดเหลือง 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 89 บาท
ราคาsme/ถุง 87 บาท

รหัส 60060-36
ลูกเกดเหลือง 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 186 บาท
ราคาsme/ถุง 182 บาท

รหัส 60060-4
อัลมอนด์สไลด์ 200g.
น้ำหนัก/ถุง 204 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 80 บาท
ราคาsme/ถุง 78 บาท

รหัส 60060-6
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 200g.
น้ำหนัก/ถุง 204 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 80 บาท
ราคาsme/ถุง 78 บาท

รหัส 60060-37
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 200 บาท
ราคาsme/ถุง 195 บาท

รหัส 60060-38
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 398 บาท
ราคาsme/ถุง 388 บาท

รหัส 60060-5
อัลมอนด์แท่งลอกเปลือก 200g.
น้ำหนัก/ถุง 204 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 80 บาท
ราคาsme/ถุง 78 บาท

รหัส 60060-13
เม็ดมะม่วงสด200g. ซีก
น้ำหนัก/ถุง 203 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 56 บาท
ราคาsme/ถุง 55 บาท

รหัส 60060-16
เม็ดมะม่วงสด500g. ซีก
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 138 บาท
ราคาsme/ถุง 135 บาท

รหัส 60060-19
เม็ดมะม่วงสด1กิโล ซีก
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 276 บาท
ราคาsme/ถุง 270 บาท

รหัส 60060-12
เม็ดมะม่วงสด200g. หักใหญ่
น้ำหนัก/ถุง 203 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 53 บาท
ราคาsme/ถุง 52 บาท

รหัส 60060-15
เม็ดมะม่วงสด500g. หักใหญ่
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 132 บาท
ราคาsme/ถุง 129 บาท

รหัส 60060-18
เม็ดมะม่วงสด1กิโล หักใหญ่
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 264 บาท
ราคาsme/ถุง 258 บาท

รหัส 60060-11
เม็ดมะม่วงสด200g. เม็ดเต็ม
น้ำหนัก/ถุง 203 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 71 บาท
ราคาsme/ถุง 70 บาท

รหัส 60060-14
เม็ดมะม่วงสด500g. เม็ดเต็ม
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 177 บาท
ราคาsme/ถุง 173 บาท

รหัส 60060-17
เม็ดมะม่วงสด1กิโล เม็ดเต็ม
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 354 บาท
ราคาsme/ถุง 346 บาท

รหัส 60060-20
เม็ดแตงโมสด 200g.
น้ำหนัก/ถุง 203 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 80 บาท
ราคาsme/ถุง 78 บาท

รหัส 60060-21
เม็ดแตงโมสด 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 198 บาท
ราคาsme/ถุง 194 บาท

รหัส 60060-22
เม็ดแตงโมสด 1กิโล
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 396 บาท
ราคาsme/ถุง 387 บาท

รหัส 60060-10
เมล็ดทานตะวัน
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 161 บาท
ราคาsme/ถุง 157 บาท

รหัส 60060-29
เมล็ดทานตะวัน 1kg.
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
0
ราคาปลีก/ถุง 194 บาท
ราคาsme/ถุง 189 บาท

รหัส 8852716050174
เมล็ดทานตะวัน โกลเด้นฟาร์ม
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 142 บาท
ราคาsme/ถุง 139 บาท

รหัส 60060-9
เมล็ดฟักทอง
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 270 บาท
ราคาsme/ถุง 263 บาท

รหัส 6748510002
เมล็ดฟักทอง 1kg. ไดมอนด์แลนด์
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 297 บาท
ราคาsme/ถุง 289 บาท

รหัส 8852716050198
เมล็ดฟักทอง โกลเด้นฟาร์ม
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 270 บาท
ราคาsme/ถุง 264 บาท

รหัส 60060-23
แอลมอนด์สไลด์ 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 195 บาท
ราคาsme/ถุง 191 บาท

รหัส 60060-25
แอลมอนด์สไลด์ 1กิโล
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 388 บาท
ราคาsme/ถุง 378 บาท

รหัส 60060-24
แอลมอนด์แท่งลอกเปลือก 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 195 บาท
ราคาsme/ถุง 191 บาท

รหัส 60060-26
แอลมอนด์แท่งลอกเปลือก1กิโล
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 388 บาท
ราคาsme/ถุง 378 บาท

รหัส 60060-31
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 200g.
น้ำหนัก/ถุง 203 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 58 บาท
ราคาsme/ถุง 57 บาท

รหัส 60060-32
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 144 บาท
ราคาsme/ถุง 141 บาท

รหัส 60060-33
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 287 บาท
ราคาsme/ถุง 280 บาท

รหัส 60060-34
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 11.34 Kg.
น้ำหนัก/ลัง 1134 กรัม
5 ลัง
ราคาปลีก/ลัง 3,240 บาท
ราคาsme/ลัง 3,159 บาท

รหัส 60060-39
เมล็ดข้าวโพด 200g.
น้ำหนัก/ถุง 202 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 15 บาท
ราคาsme/ถุง 14 บาท

รหัส 60060-40
เมล็ดข้าวโพด 500g.
น้ำหนัก/ถุง 505 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 34 บาท
ราคาsme/ถุง 33 บาท

รหัส 60060-41
เมล็ดข้าวโพด 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1010 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 66 บาท
ราคาsme/ถุง 65 บาท

รหัส 10404-1
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 200g.
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 92 บาท
ราคาsme/ถุง 90 บาท

รหัส 10404-2
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 500g.
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 225 บาท
ราคาsme/ถุง 220 บาท

รหัส 10404-3
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 1kg.
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 443 บาท
ราคาsme/ถุง 432 บาท

รหัส 60060-42
กีวี อบแห้ง 500 g.
น้ำหนัก/ถุง 0 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 104 บาท
ราคาsme/ถุง 101 บาท

รหัส 60060-43
กีวี อบแห้ง 1000 g.
น้ำหนัก/ถุง 0 กรัม
10 ถุง
ราคาปลีก/ถุง 207 บาท
ราคาsme/ถุง 202 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
4800361310031
คอร์นเฟลกส์ เนสเล่ 500g. 500 กรัม 14 กล่อง/ลัง 130 127
2
9555805800399
คอร์นเฟลกส์ เคลล็อกส์ 1.2kg -- ราคาโปรฯ -- 1,200 กรัม 6 ถุง/ลัง 245 245
3
4800361379762
คอร์นเฟลกส์ เนสเล่ 1.5kg. 1,500 กรัม 6 ถุง/ลัง 371 362
4
8859049805181
งาขาวขนาดใหญ่เลาะเปลือก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 56 55
5
8859049807147
งาดำขนาดใหญ่ คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 63 61
6
8859049811052
ถั่วดำ คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 48 47
7
8859049815098
ถั่วเขียวผิวมัน คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 28 27
8
8859049801183
ถั่วเขียวเลาะเปลือกผ่าซีก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 34 33
9
8859049809158
ถั่วเหลืองเลาะเปลือกผ่าซีก คัดพิเศษเกรด A ตราเสือบิน 500 กรัม 20 ถุง/มัด 26 25
10
60060-1
ธัญพืชอบรวม 200 กรัม 200 กรัม 10 ถุง 49 48
11
60060-2
ธัญพืชอบรวม 500 กรัม 500 กรัม 10 ถุง 116 113
12
60060-3
ธัญพืชอบรวม 1000 กรัม 1,000 กรัม 10 ถุง 232 226
13
60060-7
ลูกเกดดำ 200g. 204 กรัม 10 ถุง 25 24
14
60060-27
ลูกเกดดำ 500g. 505 กรัม 10 ถุง 54 53
15
60060-28
ลูกเกดดำ 1กิโล 1,010 กรัม 10 ถุง 106 103
16
60060-30
ลูกเกดดำ 1 ลัง(10 กก.) 10,000 กรัม 5 ลัง 836 815
17
60060-8
ลูกเกดเหลือง 200g. 204 กรัม 10 ถุง 38 37
18
60060-35
ลูกเกดเหลือง 500g. 505 กรัม 10 ถุง 89 87
19
60060-36
ลูกเกดเหลือง 1000g. 1,010 กรัม 10 ถุง 186 182
20
60060-4
อัลมอนด์สไลด์ 200g. 204 กรัม 10 ถุง 80 78
21
60060-6
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 200g. 204 กรัม 10 ถุง 80 78
22
60060-37
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 500g. 505 กรัม 10 ถุง 200 195
23
60060-38
อัลมอนด์แท่งมีเปลือก 1000g. 1,010 กรัม 10 ถุง 398 388
24
60060-5
อัลมอนด์แท่งลอกเปลือก 200g. 204 กรัม 10 ถุง 80 78
25
60060-13
เม็ดมะม่วงสด200g. ซีก 203 กรัม 10 ถุง 56 55
26
60060-16
เม็ดมะม่วงสด500g. ซีก 505 กรัม 10 ถุง 138 135
27
60060-19
เม็ดมะม่วงสด1กิโล ซีก 1,010 กรัม 10 ถุง 276 270
28
60060-12
เม็ดมะม่วงสด200g. หักใหญ่ 203 กรัม 10 ถุง 53 52
29
60060-15
เม็ดมะม่วงสด500g. หักใหญ่ 505 กรัม 10 ถุง 132 129
30
60060-18
เม็ดมะม่วงสด1กิโล หักใหญ่ 1,010 กรัม 10 ถุง 264 258
31
60060-11
เม็ดมะม่วงสด200g. เม็ดเต็ม 203 กรัม 10 ถุง 71 70
32
60060-14
เม็ดมะม่วงสด500g. เม็ดเต็ม 505 กรัม 10 ถุง 177 173
33
60060-17
เม็ดมะม่วงสด1กิโล เม็ดเต็ม 1,010 กรัม 10 ถุง 354 346
34
60060-20
เม็ดแตงโมสด 200g. 203 กรัม 10 ถุง 80 78
35
60060-21
เม็ดแตงโมสด 500g. 505 กรัม 10 ถุง 198 194
36
60060-22
เม็ดแตงโมสด 1กิโล 1,010 กรัม 10 ถุง 396 387
37
60060-10
เมล็ดทานตะวัน 1,000 กรัม 10 ถุง/ลัง 161 157
38
60060-29
เมล็ดทานตะวัน 1kg. 1,000 กรัม 0 194 189
39
8852716050174
เมล็ดทานตะวัน โกลเด้นฟาร์ม 1,000 กรัม 10 ถุง/ลัง 142 139
40
60060-9
เมล็ดฟักทอง 1,000 กรัม 10 ถุง/ลัง 270 263
41
6748510002
เมล็ดฟักทอง 1kg. ไดมอนด์แลนด์ 1,000 กรัม 10 ถุง/ลัง 297 289
42
8852716050198
เมล็ดฟักทอง โกลเด้นฟาร์ม 1,000 กรัม 10 ถุง/ลัง 270 264
43
60060-23
แอลมอนด์สไลด์ 500g. 505 กรัม 10 ถุง 195 191
44
60060-25
แอลมอนด์สไลด์ 1กิโล 1,010 กรัม 10 ถุง 388 378
45
60060-24
แอลมอนด์แท่งลอกเปลือก 500g. 505 กรัม 10 ถุง 195 191
46
60060-26
แอลมอนด์แท่งลอกเปลือก1กิโล 1,010 กรัม 10 ถุง 388 378
47
60060-31
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 200g. 203 กรัม 10 ถุง 58 57
48
60060-32
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 500g. 505 กรัม 10 ถุง 144 141
49
60060-33
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 1000g. 1,010 กรัม 10 ถุง 287 280
50
60060-34
แครนเบอร์รี่อบแห้ง 11.34 Kg. 1,134 กรัม 5 ลัง 3,240 3,159
51
60060-39
เมล็ดข้าวโพด 200g. 202 กรัม 10 ถุง 15 14
52
60060-40
เมล็ดข้าวโพด 500g. 505 กรัม 10 ถุง 34 33
53
60060-41
เมล็ดข้าวโพด 1000g. 1,010 กรัม 10 ถุง 66 65
54
10404-1
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 200g. 200 กรัม 10 ถุง 92 90
55
10404-2
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 500g. 500 กรัม 10 ถุง 225 220
56
10404-3
อัลมอนด์เม็ดเต็มไม่ลอกเปลือก 1kg. 1,000 กรัม 10 ถุง 443 432
57
60060-42
กีวี อบแห้ง 500 g. 0 กรัม 10 ถุง 104 101
58
60060-43
กีวี อบแห้ง 1000 g. 0 กรัม 10 ถุง 207 202