กล่องเบเกอรี่ PET
- ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเบเกอรี่
- ควรใช้เพียงครั้งเดียว
- ล็อคแน่นไม่หลุด
- พลาสติกแข็งแรง เหนียว ไม่แตก
- ห้ามบรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด
- เก็บให้พ้นแสงแดดและเปลวไฟ
- ราคา sme ซื้อยกลัง (ยกเว้นกล่องเค้กซื้อยกแพ็ค)
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859420004387
กล่องเค้ก ครึ่งปอนด์ T-93 ฐาน13 สูง6 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคาsme/ใบ 4 บาท

รหัส 8859420006107
กล่องเค้ก TS-1P 1ปอนด์ ฐาน20 สูง8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคาsme/ใบ 11 บาท

รหัส 8859420006121
กล่องเค้ก TS-2P 2ปอนด์ ฐาน24 สูง8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/ใบ 16 บาท
ราคาsme/ใบ 15 บาท

รหัส 8859326210639
กล่องใส E-77 กว้าง10 สูง6.5 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 78 บาท
ราคาsme/แพ็ค 77 บาท

รหัส 8859326210790
กล่องใส E-89 กว้าง8 ยาว12 สูง5 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 68 บาท
ราคาsme/แพ็ค 66 บาท

รหัส 8859326212015
กล่องใส อเวย์ยาว กว้าง8 ยาว21 สูง5.5 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
ราคาsme/แพ็ค 136 บาท

รหัส 8859326210509
กล่องเค้กสามเหลี่ยมฝาสูง E61 ยาว12 ฐาน6 ฝาสูง9 ซม.
จำนวน 40 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 101 บาท
ราคาsme/แพ็ค 98 บาท

รหัส 8859326210486
กล่องเค้กสามเหลี่ยม E61 ยาว12 ฐาน6 สูง5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 109 บาท
ราคาsme/แพ็ค 106 บาท

รหัส 8859420004400
กล่องเค้กสามเหลี่ยมฝาสูง T-61H ยาว12 ฐาน6 ฝาสูง9 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคาsme/แพ็ค 116 บาท

รหัส 8859420004424
กล่องเค้กสามเหลี่ยมใส T-61 8.5x13x7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคาsme/แพ็ค 110 บาท

รหัส 8859326270657
กล่อง E-44 สีน้ำตาล + ฝาล็อค 4 ช่อง 11.5x11.5x3.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(32 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 112 บาท
ราคาsme/แพ็ค 109 บาท

รหัส 8859326210943
กล่อง E-110 สีน้ำตาล + ฝาล็อค 9.5x12x5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 138 บาท
ราคาsme/แพ็ค 136 บาท

รหัส 8859326210967
กล่อง E-114 สีน้ำตาล+ฝาล็อค 11.5x5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 152 บาท
ราคาsme/แพ็ค 148 บาท

รหัส 8859420004448
กล่องใส TR-22 PET กว้าง5 ยาว10 สูง4.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคาsme/แพ็ค 41 บาท

รหัส 8859326210714
กล่องใส E-83 กว้าง9 ยาว12 สูง2 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 75 บาท
ราคาsme/แพ็ค 73 บาท

รหัส 8859420003663
กล่องใส TR-83 ล็อคได้ (แทน E-83) กว้าง7.5 ยาว10.5 สูง4 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคาsme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 8859326210592
กล่องใส E-71 (R3) ฐาน9 สูง3 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 62 บาท
ราคาsme/แพ็ค 60 บาท

รหัส 8859326210233
กล่องใส E-20 กว้าง8 ยาว11 สูง2 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 101 บาท
ราคาsme/แพ็ค 99 บาท

รหัส 8859420003397
กล่องใส TR-20 (แทน E-20) กว้าง8.5 ยาว11.5 สูง5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคาsme/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8859420000570
กล่องใส TR-115 PET กว้าง8 ยาว8 สูง7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 130 บาท
ราคาsme/แพ็ค 128 บาท

รหัส 8859326210431
กล่องใส E-55 กว้าง7 ยาว13 สูง4 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 151 บาท
ราคาsme/แพ็ค 148 บาท

รหัส 8859326210684
กล่องใส 8ช่อง E-81 กว้าง10 ยาว21 สูง2 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 201 บาท
ราคาsme/แพ็ค 198 บาท

รหัส 8859326210691
กล่องใส 6ช่อง E-82 กว้าง10 ยาว16 สูง1.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(13 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 163 บาท
ราคาsme/แพ็ค 160 บาท

รหัส 8859326218424
กล่องใส E-54 กว้าง8 ยาว13 สูง6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคาsme/แพ็ค 154 บาท

รหัส 8859420000099
กล่องใส TR-R5 PET กว้าง16.5 สูง7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 122 บาท
ราคาsme/แพ็ค 120 บาท

รหัส 8859326210035
กล่องใส PET-00 6.5x6.5x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคาsme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8859420000174
กล่องใส TR-00 6.5x6.5x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคาsme/แพ็ค 43 บาท

รหัส 8859326210110
กล่องใส E-05 กว้าง10 ยาว17 สูง3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคาsme/แพ็ค 115 บาท

รหัส 8859326211001
กล่องใส PET E-119 กว้าง8 สูง3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคาsme/แพ็ค 87 บาท

รหัส 8859326211780
กล่องแซนวิสเรียบ ยาว14.5 กว้าง5.5 สูง7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 100 บาท
ราคาsme/แพ็ค 97 บาท

รหัส 8859420001454
กล่องแซนวิสเรียบฝาล็อค Tr-SW333 PET ยาว14.5 กว้าง5.5 สูง7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคาsme/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8859420003335
กล่องใส PET TR-24 5.5x5.5x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคาsme/แพ็ค 39 บาท

รหัส 8859420000075
กล่องใส PET TR-R4 กว้าง14xสูง9 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคาsme/แพ็ค 110 บาท

รหัส 8859420002871
กล่องใส TR-B3 10x14x8 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคาsme/แพ็ค 116 บาท

รหัส 8859420000594
กล่องใส TR-408 16x16x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 148 บาท
ราคาsme/แพ็ค 145 บาท

รหัส 8859420002550
กล่องใส TR-L3 4.5x5x5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39 บาท
ราคาsme/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859420002574
กล่องใส TR-K3 4.5x5x5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39 บาท
ราคาsme/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859420002598
กล่องใส TR-127 16.5x10x10 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคาsme/แพ็ค 111 บาท

รหัส 8859420000471
กล่องใส TC-25 6.5x9.5x8 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 87 บาท
ราคาsme/แพ็ค 85 บาท

รหัส 8859420002277
กล่องใส TR-34 17x19x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 179 บาท
ราคาsme/แพ็ค 176 บาท

รหัส 8859420000532
กล่องใส TC- 44 12x12x6 ซม. (ช่องแบ่งขนาด 5x5x2.5 ซม.)
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 119 บาท
ราคาsme/แพ็ค 116 บาท

รหัส 8859420003649
กล่องใส TR- 52 7x8x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 79 บาท
ราคาsme/แพ็ค 77 บาท

รหัส 8859420001430
กล่องใส TC- 61 8x13x5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 61 บาท
ราคาsme/แพ็ค 59 บาท

รหัส 8859420004004
กล่องใส TR-66 5.5x6.5x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคาsme/แพ็ค 50 บาท

รหัส 8859420000014
กล่องใส TR-R1 กว้าง16.5x สูง 4 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคาsme/แพ็ค 87 บาท

รหัส 8859420000037
กล่องใส TR-R2 กว้าง 9.5 x สูง 6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77 บาท
ราคาsme/แพ็ค 75 บาท

รหัส 8859420000051
กล่องใส TR-R3 กว้าง 10.5 x สูง 7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคาsme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 8859420002437
กล่องใส TC-R3L กว้าง 11 x สูง 5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 68 บาท
ราคาsme/แพ็ค 66 บาท

รหัส 8859420002338
กล่องใส TC-R4S กว้าง 14 x สูง 7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 96 บาท
ราคาsme/แพ็ค 94 บาท

รหัส 8859420000112
กล่องใส TR-R6 กว้าง 11.7 x สูง 5.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคาsme/แพ็ค 154 บาท

รหัส 8859420002475
กล่องใส TR-R7 11.5x16.5x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 171 บาท
ราคาsme/แพ็ค 168 บาท

รหัส 8859229913712
กล่องใส TC-R8 กว้าง 15x สูง 6.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 127 บาท
ราคาsme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 8859420000198
กล่องใส TR-00S 6.7x6.7x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39 บาท
ราคาsme/แพ็ค 38 บาท

รหัส 8859420000211
กล่องใส TR-01 6.5x9x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคาsme/แพ็ค 55 บาท

รหัส 8859420000235
กล่องใส TR-02 5.5x8.5x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 57 บาท
ราคาsme/แพ็ค 56 บาท

รหัส 8859420000259
กล่องใส TR-02S 5x8.5x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคาsme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8859420000273
กล่องใส TR-03 6x10x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคาsme/แพ็ค 61 บาท

รหัส 8859420000310
กล่องใส TR-05 9x14.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 106 บาท
ราคาsme/แพ็ค 103 บาท

รหัส 8859420000334
กล่องใส TR-06 5.5x14x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 81 บาท
ราคาsme/แพ็ค 79 บาท

รหัส 8859420002512
กล่องใส TR-07 8.5x14.5x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 124 บาท
ราคาsme/แพ็ค 121 บาท

รหัส 8859420000372
กล่องใส TR-11 8x12.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 98 บาท
ราคาsme/แพ็ค 95 บาท

รหัส 8859420000396
กล่องใส TR-14 6.5x9.5x3.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 71 บาท
ราคาsme/แพ็ค 70 บาท

รหัส 8859420000433
กล่องใส TR-16 8x15x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคาsme/แพ็ค 111 บาท

รหัส 8859420000457
กล่องใส TR-17 7x12x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 76 บาท
ราคาsme/แพ็ค 74 บาท

รหัส 8859420002239
กล่องใส TR-18 7x15x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 98 บาท
ราคาsme/แพ็ค 95 บาท

รหัส 8859420004806
กล่องใส TR-Y4A 18x18x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 259 บาท
ราคาsme/แพ็ค 254 บาท

รหัส 8859420000297
กล่องใส TC-04 7.5x13.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 80 บาท
ราคาsme/แพ็ค 78 บาท

รหัส 8859420000495
กล่องใส TC-26 8x11x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 93 บาท
ราคาsme/แพ็ค 91 บาท

รหัส 8859420000518
กล่องใส TR-40 7.5x11x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(27 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 80 บาท
ราคาsme/แพ็ค 78 บาท

รหัส 8859326210363
กล่อง E-47 PS+ฝา 7.3x7.3x4.5 ซม.
จำนวน 100 ชุด/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 281 บาท
ราคาsme/แพ็ค 274 บาท

รหัส 8859709200073
กล่อง PET PG-R10 (ฝาล็อค) 7.5x7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 60 บาท
ราคาsme/แพ็ค 59 บาท

รหัส 8859709200035
กล่อง PET ฐานน้ำตาล PG-62 (ฝาล็อค) 8.1x13.8x5.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 128 บาท
ราคาsme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 8857124495265
กล่องใส PG-04 ล็อค 13.5x16.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 90 บาท
ราคาsme/แพ็ค 88 บาท

รหัส 8859709200097
กล่องใส PG-R9 ล็อค 6.5x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคาsme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8859326212022
กล่อง อเวย์ตื้น สีน้ำตาล 8x11.5x4 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 248 บาท
ราคาsme/แพ็ค 242 บาท

รหัส 8859326212039
กล่อง อเวย์กลาง สีน้ำตาล 8x11x5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 141 บาท
ราคาsme/แพ็ค 137 บาท

รหัส 8859326210400
กล่อง E-52 สีน้ำตาล 5x10.5x5.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(22 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 136 บาท
ราคาsme/แพ็ค 133 บาท

รหัส 8859326210417
กล่อง E-53 สีน้ำตาล 6x13x5.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 149 บาท
ราคาsme/แพ็ค 146 บาท

รหัส 8859326213456
กล่อง E-58 สีขาว 5x14x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 188 บาท
ราคาsme/แพ็ค 183 บาท

รหัส 8859326210462
กล่อง E-59 สีน้ำตาล 4.5x13x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 188 บาท
ราคาsme/แพ็ค 183 บาท

รหัส 8859326210479
กล่อง E-60 สีน้ำตาล 4.5x15.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(7 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 232 บาท
ราคาsme/แพ็ค 226 บาท

รหัส 8859326210523
กล่อง E-62 สีน้ำตาล 6x10.5x5.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 102 บาท
ราคาsme/แพ็ค 100 บาท

รหัส 8859326210554
กล่อง E-67 สีน้ำตาล 9.5x9.5x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(7 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 150 บาท
ราคาsme/แพ็ค 147 บาท

รหัส 8859326210561
กล่อง E-68 สีน้ำตาล 12.5x12.5x8.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(4 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 261 บาท
ราคาsme/แพ็ค 254 บาท

รหัส 8859326210578
กล่อง E-69 สีน้ำตาล 6x9x7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 105 บาท
ราคาsme/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8859326210585
กล่อง E-70 หรือ E-70-2 สีน้ำตาล 5x21x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(7 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 282 บาท
ราคาsme/แพ็ค 275 บาท

รหัส 8859326210615
กล่อง E-75 สีน้ำตาล 8x9x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 149 บาท
ราคาsme/แพ็ค 146 บาท

รหัส 8859326210677
กล่อง E-80 สีน้ำตาล 10x26.5x3 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(7 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 276 บาท
ราคาsme/แพ็ค 270 บาท

รหัส 8859326270794
กล่อง E-84 สีน้ำตาล 10x10x3 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(32 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 112 บาท
ราคาsme/แพ็ค 109 บาท

รหัส 8859326210752
กล่อง E-85 สีน้ำตาล 5x14x5.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 248 บาท
ราคาsme/แพ็ค 242 บาท

รหัส 8859326210769
กล่อง E-86 สีน้ำตาล 6x10.5x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 218 บาท
ราคาsme/แพ็ค 212 บาท

รหัส 8859326213777
กล่อง E-87 สีขาว 4.5x9x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 156 บาท
ราคาsme/แพ็ค 153 บาท

รหัส 8859326210783
กล่อง E-88 สีน้ำตาล 7x14x7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 153 บาท
ราคาsme/แพ็ค 149 บาท

รหัส 8859326210806
กล่อง E-90 สีน้ำตาล 6x18x5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 128 บาท
ราคาsme/แพ็ค 125 บาท

รหัส 8859326210813
กล่อง E-92 สีน้ำตาล 7x21x7 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 132 บาท
ราคาsme/แพ็ค 129 บาท

รหัส 8859326210844
กล่อง E-94 สีน้ำตาล 8.5x8.5x5.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(14 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 146 บาท
ราคาsme/แพ็ค 142 บาท

รหัส 8859326210912
กล่อง E-104 สีน้ำตาล 5x6x6.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 81 บาท
ราคาsme/แพ็ค 79 บาท

รหัส 8859326210929
กล่อง E-106 สีน้ำตาล 6x8x3.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 135 บาท
ราคาsme/แพ็ค 132 บาท

รหัส 8859326210936
กล่อง E-109 สีน้ำตาล 5.5x7.5x6.7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 164 บาท
ราคาsme/แพ็ค 160 บาท

รหัส 50002-01
กล่อง E-111 สีน้ำตาล 9.5x20x8.5 ซม.
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 177 บาท
ราคาsme/แพ็ค 172 บาท

รหัส 8859326210349
กล่อง E-120 สีน้ำตาล 6x8x4.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 177 บาท
ราคาsme/แพ็ค 172 บาท

รหัส 8859326210493
กล่อง E-122 สีน้ำตาล 4.5x11.5x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 167 บาท
ราคาsme/แพ็ค 163 บาท

รหัส 8859326210516
กล่อง E-123 สีน้ำตาล 5x11x4.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 106 บาท
ราคาsme/แพ็ค 103 บาท

รหัส 8859326210622
กล่อง E-76 สีน้ำตาล 7.5x14.5x5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 157 บาท
ราคาsme/แพ็ค 150 บาท

รหัส 8859326211988
กล่อง อเวย์สั้น สีน้ำตาล 8x11x7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 124 บาท
ราคาsme/แพ็ค 119 บาท

รหัส 8857124495586
กล่องใส PG-00 ล็อค 7x7x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคาsme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 8857124495807
กล่องใส PG-01 ล็อค 7x9.5x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคาsme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8857124495883
กล่องใส PG-02 ล็อค 6.5x9.5x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคาsme/แพ็ค 60 บาท

รหัส 8857124495609
กล่องใส PG-02S ล็อค 6x9x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคาsme/แพ็ค 53 บาท

รหัส 8857124495906
กล่องใส PG-03 ล็อค 7x10x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคาsme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 8857124495746
กล่องใส PG-05 ล็อค 10x15x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 124 บาท
ราคาsme/แพ็ค 119 บาท

รหัส 8859709200158
กล่องใส PG-15 ล็อค 8x20.5x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 194 บาท
ราคาsme/แพ็ค 186 บาท

รหัส 8857124495944
กล่องใส PG-16 ล็อค 9x15x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(18 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 137 บาท
ราคาsme/แพ็ค 131 บาท

รหัส 8857124495173
กล่องใส PG-17 ล็อค 7.5x13x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 85 บาท
ราคาsme/แพ็ค 82 บาท

รหัส 8857124495494
กล่องใส PG-20 ล็อค 8.5x12x7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 129 บาท
ราคาsme/แพ็ค 124 บาท

รหัส 8857124495197
กล่องใส PG-24 ล็อค 7x7x6.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(36 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคาsme/แพ็ค 46 บาท

รหัส 8857124495043
กล่องใส PG-25S ล็อค 7x11x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 83 บาท
ราคาsme/แพ็ค 80 บาท

รหัส 8859709200011
กล่องใส PG-32 ล็อค 7x21x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(9 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 223 บาท
ราคาsme/แพ็ค 214 บาท

รหัส 8859709200219
กล่องใส PG-36 ล็อค 12x18.5x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 209 บาท
ราคาsme/แพ็ค 201 บาท

รหัส 8859709200233
กล่องใส PG-39 ล็อค 8x22x8 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 210 บาท
ราคาsme/แพ็ค 202 บาท

รหัส 8857124495784
กล่องใส PG-40 ล็อค 8.5x11.5x8 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 92 บาท
ราคาsme/แพ็ค 88 บาท

รหัส 8859709200196
กล่องใส PG-B2 ล็อค 10x14.5x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(16 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 145 บาท
ราคาsme/แพ็ค 140 บาท

รหัส 8857124495678
กล่องใส PG-B3 ล็อค 10x14.5x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(15 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 145 บาท
ราคาsme/แพ็ค 140 บาท

รหัส 8859709200172
กล่องใส PG-K3 ล็อค 5x5.5x5.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคาsme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8857124495821
กล่องใส PG-R1 ล็อค 17x17x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 100 บาท
ราคาsme/แพ็ค 96 บาท

รหัส 8857124495210
กล่องใส PG-R2 ล็อค 9x9x7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(21 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 50 บาท
ราคาsme/แพ็ค 49 บาท

รหัส 8857124495531
กล่องใส PG-R3 ล็อค 10x10x8.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 85 บาท
ราคาsme/แพ็ค 82 บาท

รหัส 8857124495562
กล่องใส PG-R4 ล็อค 14.5x14.5x10 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 134 บาท
ราคาsme/แพ็ค 129 บาท

รหัส 8857124495920
กล่องใส PG-R4S ล็อค 13x13x9 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 107 บาท
ราคาsme/แพ็ค 102 บาท

รหัส 8857124495654
กล่องใส PG-R5 ล็อค 17x17x11 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(6 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 159 บาท
ราคาsme/แพ็ค 153 บาท

รหัส 8857124495258
กล่องใส PG-R6 ล็อค 11x11x6 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 89 บาท
ราคาsme/แพ็ค 86 บาท

รหัส 8857124495692
กล่องใส แซนวิช PG-ขอบเรียบ ล็อค 5x10x10 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 108 บาท
ราคาsme/แพ็ค 104 บาท

รหัส 8857124495968
กล่องใส แซนวิช PG-ขอบลาย ล็อค 5x10x10 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคาsme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859709200134
กล่องใส แซนวิช PG-61S ล็อค 7x8x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 67 บาท
ราคาsme/แพ็ค 64 บาท

รหัส 8857124495333
กล่องใส PG-00S ล็อค 6x6x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 49 บาท
ราคาsme/แพ็ค 48 บาท

รหัส 50002-02
ถาดวุ้นหน้าเรียบ+ฝา ใส No.200 10.2x10.2x3.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 238 บาท
ราคาsme/แพ็ค 228 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1 8859420004387 กล่องเค้ก ครึ่งปอนด์ T-93 ฐาน13 สูง6 ซม. 20 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 5/ใบ 4/ใบ
2 8859420006107 กล่องเค้ก TS-1P 1ปอนด์ ฐาน20 สูง8 ซม. 48 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 12/ใบ 11/ใบ
3 8859420006121 กล่องเค้ก TS-2P 2ปอนด์ ฐาน24 สูง8 ซม. 68 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 16/ใบ 15/ใบ
4 8859326210639 กล่องใส E-77 กว้าง10 สูง6.5 ซม. 270 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 82 80
5 8859326210790 กล่องใส E-89 กว้าง8 ยาว12 สูง5 ซม. 300 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 71 69
6 8859326212015 กล่องใส อเวย์ยาว กว้าง8 ยาว21 สูง5.5 ซม. 600 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 144 142
7 8859326210509 กล่องเค้กสามเหลี่ยมฝาสูง E61 ยาว12 ฐาน6 ฝาสูง9 ซม. 440 กรัม 40 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 105 103
8 8859326210486 กล่องเค้กสามเหลี่ยม E61 ยาว12 ฐาน6 สูง5 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 113 111
9 8859420004400 กล่องเค้กสามเหลี่ยมฝาสูง T-61H ยาว12 ฐาน6 ฝาสูง9 ซม. 620 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 123 121
10 8859420004424 กล่องเค้กสามเหลี่ยมใส T-61 8.5x13x7.5 ซม. 535 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 118 115
11 8859326270657 กล่อง E-44 สีน้ำตาล + ฝาล็อค 4 ช่อง 11.5x11.5x3.5 ซม. 674 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 32 แพ็ค/ลัง 117 114
12 8859326210943 กล่อง E-110 สีน้ำตาล + ฝาล็อค 9.5x12x5 ซม. 740 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 144 142
13 8859326210967 กล่อง E-114 สีน้ำตาล+ฝาล็อค 11.5x5 ซม. 634 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค/ลัง 158 154
14 8859420004448 กล่องใส TR-22 PET กว้าง5 ยาว10 สูง4.5 ซม. 220 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 44 43
15 8859326210714 กล่องใส E-83 กว้าง9 ยาว12 สูง2 ซม. 570 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 78 76
16 8859420003663 กล่องใส TR-83 ล็อคได้ (แทน E-83) กว้าง7.5 ยาว10.5 สูง4 ซม. 570 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 73 71
17 8859326210592 กล่องใส E-71 (R3) ฐาน9 สูง3 ซม. 450 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 64 63
18 8859326210233 กล่องใส E-20 กว้าง8 ยาว11 สูง2 ซม. 800 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 105 103
19 8859420003397 กล่องใส TR-20 (แทน E-20) กว้าง8.5 ยาว11.5 สูง5 ซม. 800 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 109 107
20 8859420000570 กล่องใส TR-115 PET กว้าง8 ยาว8 สูง7.5 ซม. 980 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 136 134
21 8859326210431 กล่องใส E-55 กว้าง7 ยาว13 สูง4 ซม. 750 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 157 155
22 8859326210684 กล่องใส 8ช่อง E-81 กว้าง10 ยาว21 สูง2 ซม. 1100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 210 206
23 8859326210691 กล่องใส 6ช่อง E-82 กว้าง10 ยาว16 สูง1.5 ซม. 910 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 13 แพ็ค/ลัง 170 167
24 8859326218424 กล่องใส E-54 กว้าง8 ยาว13 สูง6 ซม. 870 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 163 161
25 8859420000099 กล่องใส TR-R5 PET กว้าง16.5 สูง7 ซม. 1350 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 128 126
26 8859326210035 กล่องใส PET-00 6.5x6.5x2 ซม. 430 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 50 49
27 8859420000174 กล่องใส TR-00 6.5x6.5x2 ซม. 425 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 45 44
28 8859326210110 กล่องใส E-05 กว้าง10 ยาว17 สูง3 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 123 120
29 8859326211001 กล่องใส PET E-119 กว้าง8 สูง3 ซม. 630 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 93 90
30 8859326211780 กล่องแซนวิสเรียบ ยาว14.5 กว้าง5.5 สูง7 ซม. 780 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 104 101
31 8859420001454 กล่องแซนวิสเรียบฝาล็อค Tr-SW333 PET ยาว14.5 กว้าง5.5 สูง7 ซม. 990 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 109 107
32 8859420003335 กล่องใส PET TR-24 5.5x5.5x6 ซม. 280 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 42 41
33 8859420000075 กล่องใส PET TR-R4 กว้าง14xสูง9 ซม. 900 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 118 115
34 8859420002871 กล่องใส TR-B3 10x14x8 ซม. 1500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 123 121
35 8859420000594 กล่องใส TR-408 16x16x8 ซม. 1250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 154 152
36 8859420002550 กล่องใส TR-L3 4.5x5x5 ซม. 255 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 40 39
37 8859420002574 กล่องใส TR-K3 4.5x5x5 ซม. 270 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 40 39
38 8859420002598 กล่องใส TR-127 16.5x10x10 ซม. 845 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 118 116
39 8859420000471 กล่องใส TC-25 6.5x9.5x8 ซม. 735 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 90 88
40 8859420002277 กล่องใส TR-34 17x19x6 ซม. 1820 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 186 183
41 8859420000532 กล่องใส TC- 44 12x12x6 ซม. (ช่องแบ่งขนาด 5x5x2.5 ซม.) 1085 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 124 121
42 8859420003649 กล่องใส TR- 52 7x8x6 ซม. 615 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 83 81
43 8859420001430 กล่องใส TC- 61 8x13x5 ซม. 570 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 63 62
44 8859420004004 กล่องใส TR-66 5.5x6.5x6 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 53 52
45 8859420000014 กล่องใส TR-R1 กว้าง16.5x สูง 4 ซม. 700 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 93 91
46 8859420000037 กล่องใส TR-R2 กว้าง 9.5 x สูง 6.5 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 80 79
47 8859420000051 กล่องใส TR-R3 กว้าง 10.5 x สูง 7.5 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 73 71
48 8859420002437 กล่องใส TC-R3L กว้าง 11 x สูง 5 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 70 69
49 8859420002338 กล่องใส TC-R4S กว้าง 14 x สูง 7 ซม. 900 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 100 98
50 8859420000112 กล่องใส TR-R6 กว้าง 11.7 x สูง 5.5 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 164 161
51 8859420002475 กล่องใส TR-R7 11.5x16.5x6 ซม. 1250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 178 175
52 8859229913712 กล่องใส TC-R8 กว้าง 15x สูง 6.5 ซม. 950 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 132 130
53 8859420000198 กล่องใส TR-00S 6.7x6.7x4.5 ซม. 340 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 40 39
54 8859420000211 กล่องใส TR-01 6.5x9x3 ซม. 615 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 58 57
55 8859420000235 กล่องใส TR-02 5.5x8.5x6.5 ซม. 590 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 59 58
56 8859420000259 กล่องใส TR-02S 5x8.5x6.5 ซม. 465 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 50 49
57 8859420000273 กล่องใส TR-03 6x10x6 ซม. 530 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 65 64
58 8859420000310 กล่องใส TR-05 9x14.5x4 ซม. 1020 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 110 108
59 8859420000334 กล่องใส TR-06 5.5x14x6.5 ซม. 875 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 84 82
60 8859420002512 กล่องใส TR-07 8.5x14.5x4.5 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 129 127
61 8859420000372 กล่องใส TR-11 8x12.5x4 ซม. 870 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 102 99
62 8859420000396 กล่องใส TR-14 6.5x9.5x3.5 ซม. 660 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 74 72
63 8859420000433 กล่องใส TR-16 8x15x7 ซม. 1670 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 118 116
64 8859420000457 กล่องใส TR-17 7x12x4.5 ซม. 710 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 79 77
65 8859420002239 กล่องใส TR-18 7x15x4 ซม. 840 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 102 99
66 8859420004806 กล่องใส TR-Y4A 18x18x7 ซม. 2270 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 270 266
67 8859420000297 กล่องใส TC-04 7.5x13.5x4 ซม. 810 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 83 81
68 8859420000495 กล่องใส TC-26 8x11x4.5 ซม. 936 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 97 94
69 8859420000518 กล่องใส TR-40 7.5x11x6.5 ซม. 770 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 27 แพ็ค/ลัง 83 81
70 8859326210363 กล่อง E-47 PS+ฝา 7.3x7.3x4.5 ซม. 1210 กรัม 100 ชุด/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 293 286
71 8859709200073 กล่อง PET PG-R10 (ฝาล็อค) 7.5x7.5 ซม. 523 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 63 61
72 8859709200035 กล่อง PET ฐานน้ำตาล PG-62 (ฝาล็อค) 8.1x13.8x5.5 ซม. 917 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 133 130
73 8857124495265 กล่องใส PG-04 ล็อค 13.5x16.5x4 ซม. 963 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 94 92
74 8859709200097 กล่องใส PG-R9 ล็อค 6.5x6 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 50 49
75 8859326212022 กล่อง อเวย์ตื้น สีน้ำตาล 8x11.5x4 ซม. 1359 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 258 252
76 8859326212039 กล่อง อเวย์กลาง สีน้ำตาล 8x11x5 ซม. 745 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 147 143
77 8859326210400 กล่อง E-52 สีน้ำตาล 5x10.5x5.5 ซม. 675 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 22 แพ็ค/ลัง 142 138
78 8859326210417 กล่อง E-53 สีน้ำตาล 6x13x5.5 ซม. 815 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 155 152
79 8859326213456 กล่อง E-58 สีขาว 5x14x3 ซม. 1060 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 195 191
80 8859326210462 กล่อง E-59 สีน้ำตาล 4.5x13x4.5 ซม. 885 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 195 191
81 8859326210479 กล่อง E-60 สีน้ำตาล 4.5x15.5x4 ซม. 1070 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 7 แพ็ค/ลัง 242 236
82 8859326210523 กล่อง E-62 สีน้ำตาล 6x10.5x5.5 ซม. 774 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 107 104
83 8859326210554 กล่อง E-67 สีน้ำตาล 9.5x9.5x6 ซม. 885 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 7 แพ็ค/ลัง 157 153
84 8859326210561 กล่อง E-68 สีน้ำตาล 12.5x12.5x8.5 ซม. 1524 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 4 แพ็ค/ลัง 272 265
85 8859326210578 กล่อง E-69 สีน้ำตาล 6x9x7 ซม. 734 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 109 107
86 8859326210585 กล่อง E-70 หรือ E-70-2 สีน้ำตาล 5x21x3 ซม. 1530 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 7 แพ็ค/ลัง 294 287
87 8859326210615 กล่อง E-75 สีน้ำตาล 8x9x6 ซม. 770 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 155 152
88 8859326210677 กล่อง E-80 สีน้ำตาล 10x26.5x3 ซม. 1798 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 7 แพ็ค/ลัง 288 281
89 8859326270794 กล่อง E-84 สีน้ำตาล 10x10x3 ซม. 667 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 32 แพ็ค/ลัง 117 114
90 8859326210752 กล่อง E-85 สีน้ำตาล 5x14x5.5 ซม. 1035 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 258 252
91 8859326210769 กล่อง E-86 สีน้ำตาล 6x10.5x4.5 ซม. 1081 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 227 221
92 8859326213777 กล่อง E-87 สีขาว 4.5x9x4.5 ซม. 705 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 163 159
93 8859326210783 กล่อง E-88 สีน้ำตาล 7x14x7.5 ซม. 1195 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 159 155
94 8859326210806 กล่อง E-90 สีน้ำตาล 6x18x5 ซม. 825 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 133 130
95 8859326210813 กล่อง E-92 สีน้ำตาล 7x21x7 ซม. 834 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 138 135
96 8859326210844 กล่อง E-94 สีน้ำตาล 8.5x8.5x5.5 ซม. 743 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 14 แพ็ค/ลัง 152 148
97 8859326210912 กล่อง E-104 สีน้ำตาล 5x6x6.5 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 84 82
98 8859326210929 กล่อง E-106 สีน้ำตาล 6x8x3.5 ซม. 781 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 140 137
99 8859326210936 กล่อง E-109 สีน้ำตาล 5.5x7.5x6.7 ซม. 1090 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 170 166
100 50002-01 กล่อง E-111 สีน้ำตาล 9.5x20x8.5 ซม. 916 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 184 180
101 8859326210349 กล่อง E-120 สีน้ำตาล 6x8x4.5 ซม. 975 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 184 180
102 8859326210493 กล่อง E-122 สีน้ำตาล 4.5x11.5x4.5 ซม. 910 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 174 170
103 8859326210516 กล่อง E-123 สีน้ำตาล 5x11x4.5 ซม. 660 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 110 108
104 8859326210622 กล่อง E-76 สีน้ำตาล 7.5x14.5x5 ซม. 978 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 163 157
105 8859326211988 กล่อง อเวย์สั้น สีน้ำตาล 8x11x7 ซม. 1020 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 129 124
106 8857124495586 กล่องใส PG-00 ล็อค 7x7x4 ซม. 520 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 52 51
107 8857124495807 กล่องใส PG-01 ล็อค 7x9.5x4 ซม. 667 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 62 61
108 8857124495883 กล่องใส PG-02 ล็อค 6.5x9.5x6.5 ซม. 672 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 65 63
109 8857124495609 กล่องใส PG-02S ล็อค 6x9x6.5 ซม. 635 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 56 55
110 8857124495906 กล่องใส PG-03 ล็อค 7x10x7 ซม. 703 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 73 70
111 8857124495746 กล่องใส PG-05 ล็อค 10x15x4 ซม. 1249 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 129 124
112 8859709200158 กล่องใส PG-15 ล็อค 8x20.5x6 ซม. 1628 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 202 194
113 8857124495944 กล่องใส PG-16 ล็อค 9x15x7 ซม. 1275 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 142 137
114 8857124495173 กล่องใส PG-17 ล็อค 7.5x13x6.5 ซม. 891 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 89 85
115 8857124495494 กล่องใส PG-20 ล็อค 8.5x12x7.5 ซม. 931 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 134 129
116 8857124495197 กล่องใส PG-24 ล็อค 7x7x6.5 ซม. 445 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 36 แพ็ค/ลัง 49 48
117 8857124495043 กล่องใส PG-25S ล็อค 7x11x6 ซม. 955 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 86 83
118 8859709200011 กล่องใส PG-32 ล็อค 7x21x8 ซม. 2145 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 9 แพ็ค/ลัง 232 223
119 8859709200219 กล่องใส PG-36 ล็อค 12x18.5x6 ซม. 1955 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 218 209
120 8859709200233 กล่องใส PG-39 ล็อค 8x22x8 ซม. 1955 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 219 210
121 8857124495784 กล่องใส PG-40 ล็อค 8.5x11.5x8 ซม. 988 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 95 92
122 8859709200196 กล่องใส PG-B2 ล็อค 10x14.5x6 ซม. 1556 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 151 145
123 8857124495678 กล่องใส PG-B3 ล็อค 10x14.5x7 ซม. 1503 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 151 145
124 8859709200172 กล่องใส PG-K3 ล็อค 5x5.5x5.5 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 50 49
125 8857124495821 กล่องใส PG-R1 ล็อค 17x17x6 ซม. 1043 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 104 100
126 8857124495210 กล่องใส PG-R2 ล็อค 9x9x7 ซม. 550 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 21 แพ็ค/ลัง 52 51
127 8857124495531 กล่องใส PG-R3 ล็อค 10x10x8.5 ซม. 770 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 89 85
128 8857124495562 กล่องใส PG-R4 ล็อค 14.5x14.5x10 ซม. 1181 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 140 134
129 8857124495920 กล่องใส PG-R4S ล็อค 13x13x9 ซม. 918 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง 111 107
130 8857124495654 กล่องใส PG-R5 ล็อค 17x17x11 ซม. 1398 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 แพ็ค/ลัง 166 159
131 8857124495258 กล่องใส PG-R6 ล็อค 11x11x6 ซม. 690 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 93 89
132 8857124495692 กล่องใส แซนวิช PG-ขอบเรียบ ล็อค 5x10x10 ซม. 1071 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 แพ็ค/ลัง 112 108
133 8857124495968 กล่องใส แซนวิช PG-ขอบลาย ล็อค 5x10x10 ซม. 658 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 62 61
134 8859709200134 กล่องใส แซนวิช PG-61S ล็อค 7x8x6 ซม. 670 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 69 67
135 8857124495333 กล่องใส PG-00S ล็อค 6x6x4.5 ซม. 473 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 51 50
136 50002-02 ถาดวุ้นหน้าเรียบ+ฝา ใส No.200 10.2x10.2x3.5 ซม. 1348 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลัง 247 238