กระดาษใบตองเทียม
- ผลิตจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ ไม่ใส่สารกัดขาว
- สะอาดถูกหลักอนามัย
- ราคาถูกไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
- ผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว
- ราคารวม VAT รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
50104-1
กระดาษใบตองเทียม ขนาด 10x10 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค 77 75
2
8859024600114
กระดาษใบตองเทียม ขนาด 12x12 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค 77 75
3
50104-3
กระดาษใบตองเทียม ขนาด 12x14 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค 74 73

Lights
Lights
Lights
Lights