ถุงซิปล็อคตั้งได้พิมพ์ลาย
หนา 180-220 ไมครอน
- ถุงซิปล็อคตั้งได้
- ใช้บรรจุอาหาร ขนม
- สามารถซีลปากถุงเพิ่มได้
- สามารถกันน้ำได้
- นำไปใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบ
- รหัส xcom สำหรับ admin ลง order ขายแพ็ค
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
รหัส xcom
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 11928-1
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายขวดโหล) ขนาด 15.5*22.5*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 87 81
2 11928-2
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมว) ขนาด 15.5*22.5*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 79 74
3 11932-1
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายน้องแมวน่ารัก) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
4 11932-2
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวคละสี) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
5 11932-3
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายอัลปาก้า คละสี) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
6 11932-4
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายม้าลาย) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
7 11932-5
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมีโซกู๊ด) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
8 11932-6
ราคาโปรฯ
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมาป่าคละลาย) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 67 67
9 11932-7
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวกาฟิว) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
10 11932-8
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวดอกไม้) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
11 11932-10
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (สีชมพูคละลาย) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
12 11932-11
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายเจ้าหญิงน้อย) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
13 11932-12
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวอุ๋งๆ) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
14 11932-13
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายปลาวาฬ) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
15 11932-14
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายต้นกระบองเพชร) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
16 11932-15
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายเจ้าหญิงเขียวอ่อน) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
17 11932-16
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายนก) ขนาด 14.5*22*6 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 85 79
18 11930-1
11930-01
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful (สีเขียว) ขนาด 15.5*23 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 238 221
19 11930-2
11930-02
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful(สีเเดง) ขนาด 15.5*23 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 238 221
20 11930-3
11930-03
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful(สีน้ำตาล) ขนาด 15.5*23 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 238 221
21 11936-1
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลายดอกซากุระชมพู ขนาด 15.5x22 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 105 98
22 11936-2
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย Delicious taste ขนาด 15.5x22 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 105 98
23 11936-3
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย I love to eat ขนาด 15.5x22 ซม. 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 105 98
24 11936-4
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย LOVE ขนาด 15.5x23 ซม. 360 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 91 85
25 11936-5
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย ดอกไม้บาน ขนาด 15.5x23 ซม. 360 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 91 85
26 11936-6
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย น้องแมว ขนาด 15.5x23 ซม. 360 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 91 85


รหัส 11928-1
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายขวดโหล)
ขนาด 15.5*22.5*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 87
ราคา sme 81

รหัส 11928-2
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมว)
ขนาด 15.5*22.5*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 79
ราคา sme 74

รหัส 11932-1
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายน้องแมวน่ารัก)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-2
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวคละสี)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-3
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายอัลปาก้า คละสี)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-4
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายม้าลาย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-5
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมีโซกู๊ด)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-6
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายหมาป่าคละลาย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 67
ราคา sme 67

รหัส 11932-7
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวกาฟิว)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-8
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวดอกไม้)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-10
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (สีชมพูคละลาย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-11
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายเจ้าหญิงน้อย)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-12
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายแมวอุ๋งๆ)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-13
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายปลาวาฬ)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-14
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายต้นกระบองเพชร)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-15
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายเจ้าหญิงเขียวอ่อน)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11932-16
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย (ลายนก)
ขนาด 14.5*22*6 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 85
ราคา sme 79

รหัส 11930-1
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful (สีเขียว)
ขนาด 15.5*23 ซม.
น้ำหนัก 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 238
ราคา sme 221

รหัส 11930-2
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful(สีเเดง)
ขนาด 15.5*23 ซม.
น้ำหนัก 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 238
ราคา sme 221

รหัส 11930-3
ถุงซิปล็อคพิมพ์ลาย Joyful(สีน้ำตาล)
ขนาด 15.5*23 ซม.
น้ำหนัก 400 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 238
ราคา sme 221

รหัส 11936-1
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลายดอกซากุระชมพู
ขนาด 15.5x22 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 105
ราคา sme 98

รหัส 11936-2
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย Delicious taste
ขนาด 15.5x22 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 105
ราคา sme 98

รหัส 11936-3
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย I love to eat
ขนาด 15.5x22 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 105
ราคา sme 98

รหัส 11936-4
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย LOVE
ขนาด 15.5x23 ซม.
น้ำหนัก 360 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 91
ราคา sme 85

รหัส 11936-5
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย ดอกไม้บาน
ขนาด 15.5x23 ซม.
น้ำหนัก 360 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 91
ราคา sme 85

รหัส 11936-6
ถุงซิปล็อคตั้งได้ ลาย น้องแมว
ขนาด 15.5x23 ซม.
น้ำหนัก 360 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 91
ราคา sme 85