ถุงซีลใส
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12943-1
ถุงซีลใส ขนาด 5.5x8.5 ซม. 45 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
2
12943-2
ถุงซีลใส ขนาด 7x10 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 21 20
3
12943-3
ถุงซีลใส ขนาด 9x11.5 ซม. 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 28 26
4
12943-4
ถุงซีลใส ขนาด 10x13.5 ซม. 120 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 33 30
5
12943-5
ถุงซีลใส ขนาด 11x15 ซม. 150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 35 33

Lights
Lights
Lights