ถุงซีลสุญญากาศลายนูน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12942-1
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 7x10 ซม. 135 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 45 42
2
12942-2
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 10x15 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 90 84
3
12942-3
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 12x20 ซม. 445 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 121 112
4
12942-4
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 15x25 ซม. 750 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 210 195
5
12942-5
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 18x25 ซม. 990 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 226 210
6
12942-10
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 20x25 ซม. 1000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 245 228
7
12942-11
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 20x30 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 264 245
8
12942-6
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 25x30 ซม. 1475 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 405 376
9
12942-7
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 25x35 ซม. 1590 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 450 418
10
12942-8
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 28x40 ซม. 2080 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 525 488
11
12942-9
ถุงซีลสุญญากาศลายนูน ขนาด 30x40 ซม. 2350 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 600 557

Lights
Lights
Lights